Skip to Content

Agenda

Lezing door Marcel Kocken: Heksenwaan.

Heksenwaan en -vervolging is een thema dat nog steeds vele vorsers boeit, getuige daarvan de overvloed aan publicaties over dit onderwerp.

De vervolgingen van “heksen” werd echt agressief na de publicatie van de ‘Malleus Maleficarum’ (‘De Heksenhamer’) op het einde van de 15de eeuw. De heksenwaan of –vervolging gebeurde vooral in de Moderne Tijden: in de late 16de en 17de eeuw. In meerdere Europese landen werden zelfs tot in de 18de eeuw vrouwen, die van hekserijen verdacht werden, op de brandstapel gezet.

In Mechelen bleef de heksenwaan eerder beperkt: “slechts” vier vrouwen kwamen terecht op de brandstapel. Hun rechters waren enigzins clement: ze werden vooraf door de beul gewurgd, zodat ze geen helse pijnen moesten lijden.

De vonnissen van de vier terdood veroordeelde Mechelse “heksen” bleven bewaard. Deze documenten en een oude Duitse vertaling van de ‘Malleus’ vormen de basis voor deze lezing. Bovendien raadpleegde Marcel Kocken tientallen publicaties i.v.m. zogenaamde heksen en las hij bijna gans de bijbel om de situatie van de vrouw in het christendom te begrijpen. Of tenminste dat te proberen... Want daar begon het: ‘Een tovenares zult gij niet in leven laten’ (Exodus, 22:17,18).

Waarom waren vrouwen “heksen”? Waren er dan geen mannelijke “heksen”? Op deze en andere vragen tracht Marcel Kocken een antwoord te geven. Soms lukt dit, soms niet.

Het wordt zeker een beklijvende lezing, die allicht tot nadenken zal aanzetten.

Fragment uit een schilderij met de afbeelding van een heks die vliegt met een duivel.

 
Ons mede-bestuurslid historicus Marcel Kocken rondde zijn loopbaan aan de Stad Mechelen af als hoofd van de dienst Cultuur. Hij is sinds 1956 Mechels stadsgids en ere-directeur van het Festival van Vlaanderen afdeling Mechelen, waarvoor hij zich ruim dertig jaar met volharding heeft ingezet. Hij publiceerde tal van bijdragen en boeken over het rijke Mechelse verleden.


De lezing wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 16/10/2012
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal 3de verdieping van het Mechels Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen

Lezing door Prof.dr. Didier Martens: Vlaamse kunst op Madeira. De panelen van Michiel Coxcie in de kathedraal van Funchal.

Dat de Mechelse Renaissance-schilder Michiel Coxcie (1499-1592) voor Filips II als koning van Spanje heeft gewerkt was al lang bekend. Werken van zijn hand, die door deze kunstminnende vorst in Vlaanderen aangekocht of extra besteld zijn, bevinden zich nog op de dag van vandaag in het Prado-Museum of in het paleis van El Escorial. Maar dat Filips II ook in zijn hoedanigheid van koning van Portugal, een titel die hij vanaf 1581 mocht dragen, schilderijen bij Coxcie in opdracht gaf en aan de kathedraal van Funchal op het eiland Madeira schonk, is eerst in het jaar 1997 aan het licht gekomen.

Naar aanleiding van een restauratie werd de signatuur van de meester tussen de poten van de ezel op een voorstelling van de Vlucht naar Egypte ontdekt: “Michael de Coxcyen / pictor Regius Pinxit / Anno MDLXXXI”. In hetzelfde barokke altaar in de zuidelijke dwarsbeuk van de kathedraal zijn, naast de Vlucht naar Egypte, drie andere panelen van de hand van Coxcie ingelast. 

Opvallend bij al die panelen is het feit dat ze nooit deel uitmaakten van een drieluik, de meest gangbare retabelvorm in de Nederlanden in de vijftiende en de zestiende eeuw, maar van een zogenaamd "iberisch" altaar.

De opdracht die Coxcie van de koning kreeg, bezat een duidelijke ‘interculturele’ dimensie: hij moest in de techniek van de Vlaamse schilderkunst werken uitvoeren voor een ensemble dat niet in de Vlaamse traditie thuishoorde.

 

"De vlucht naar Egypte" in de kathedraal van Funchal.

Dr. Didier MARTENS (1960) is docent kunstgeschiedenis aan de Université Libre van Brussel. Hij werkt al jaren over de receptie van de Vlaamse schilderkunst in het Iberisch schiereiland. Zijn meest recente publicatie over dit thema is Peinture flamande et goût ibérique XVème-XVIème siècles (Brussel, Le Livre Timperman, 2010).

Alhoewel Franstalig, geeft Prof.Martens de lezing in het Nederlands. Zijn kennis van onze taal is overigens perfect!

De lezing gaat door in het Stadsarchief en wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 18/09/2012
Uur: 
Om 20.00 uur stipt
Locatie: 
Leeszaal van het Stadsarchief op de 3de verdieping, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.

Deel 115/1 en 115/2 (2011) van de Handelingen en deel 10 van de Studia zijn verschenen!

In het laatste Mededelingenblad stond dat de Handelingen pas zouden beschikbaar zijn in augustus. Samen met de drukker zijn we erin geslaagd om de drie nieuwe delen nu reeds te laten verschijnen!


Zoals gebruikelijk krijgt u de mogelijkheid om uw exemplaren op te halen.

Dit kan gebeuren vanaf vandaag tot en met donderdag 27 september 2012 op het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, tijdens de openingsuren (maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; woensdag tot 19 uur; zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur; vrijdag en zondag gesloten).


De niet-afgehaalde exemplaren worden nadien verzonden of rondgedragen. Door de drie boekdelen kunnen de verzendkosten erg hoog oplopen. Vandaar onze traditionele oproep om zoveel als mogelijk uw exemplaar af te halen. Uw kleine inspanning laat ons toe om het lidgeld laag en de kwaliteit hoog te houden. Met dank bij voorbaat!


Wie wil meehelpen om enkele exemplaren rond te dragen, al was het maar in de eigen straat of wijk, en zodoende actief wil bijdragen om de Kring veel geld aan verzendingskosten te besparen, is méér dan welkom. U kan u opgeven via het contactformulier op deze website, bij dhr. Axel Vaeck op het Stadsarchief of bij een ander bestuurslid.
 

Datum: 
maa, 09/07/2012

Bezoek aan de Kruidtuin, met rondleiding door Fons Van Dam, deskundige natuur- en groenontwikkeling van de stad Mechelen

De Kruidtuin is een aangename oase van groen en rust. Net daarom is het park van strategisch belang voor de stad. “Den Botanique” is het grootste openbare park in de historische binnenstad en kent een rijke cultuurhistorie. Doorheen de geschiedenis evolueerde de Kruidtuin van een middeleeuwse tuin naar een Franse formele tuin en daarna naar een park in Engelse landschapsstijl van de hand van Louis Fuchs.

De Kruidtuin (Beeldbank Mechelen)


In 2005 startte het beheerplanningsproces volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer. De vooronderzoeken zijn ondertussen voltooid: er is een tuinhistorisch en archeologisch onderzoek gevoerd en een opmetingsplan en een bomenrapport opgemaakt. Enkele acties werden opgestart: het plaatsen van zitbanken en peilbuizen en het opstarten van een vrijwilligersgroep die mee het onderhoud van het park verzorgt. In 2009 werd een landschapsbureau aangesteld om de Kruidtuin te herwaarderen en een globaal inrichtingsplan op te maken. De herinrichting van de Dodoenstuin (de eigenlijke kruidentuin) wordt gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Heb je eventueel zin om ook met een groep enthousiaste vrijwilligers de eigenlijke kruidentuin (de Dodoenstuin) mee te onderhouden? Neem dan contact op met de dienst Natuur- en Groenontwikkeling. En volg alvast deze rondleiding!

Aansluitend op het bezoek aan de Kruidtuin is er voor de leden van de Kring een receptie in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg (met dank aan ons mede-bestuurlid Jeroen Van der Auwera, directeur van het KA Pitzemburg).

De Kruidentuin vandaag...

Fons Van Dam is tuin- en landschapsarchitect, diensthoofd Natuur- en Groenontwikkeling van de stad en coördinator van het project Kruidtuin.
 

Datum: 
din, 19/06/2012
Uur: 
Om 20.00 uur stipt!
Locatie: 
Plaats van samenkomst: aan de ingang van de Kruidtuin in de Bruul. Er is gratis parkeermogelijkheid op de speelplaats van het KA Pitzemburg.
Toegang: 
Vrij


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina