Skip to Content

Agenda

Lezing door Marc Rubben: Als een feniks uit haar as. De verwoesting en wederopbouw van Mechelen

Tijdens de zomermaanden van 1914 lag Mechelen in de vuurlinie van de Duitse en Belgische troepen. Het historisch centrum van de stad kreeg zware klappen. De sporen van deze ravage zijn tot vandaag zichtbaar.

Reeds onder Duits bestuur werd begonnen aan de wederopbouw.

Na de 'Groote Oorlog' was Mechelen tot een flink eind in het interbellum één grote bouwwerf. De ideeën over hoe de stad uit haar as moest herrijzen, waren eerder braafjes en traditioneel van aard. Met mondjesmaat werden modernistische ideeën omarmt. Eén van de grootste uitdagingen waar de stad voor stond, was de arbeidershuisvesting.

De lezing geeft een overzicht van de verwoesting in die eerste oorlogsmaanden en richt vervolgens zijn focus op de wederopbouw tijdens het interbellum.

Verwoeste huizen in de binnenstad, oktober 1914.

 

Marc Rubben studeerde geschiedenis aan de KU Brussel - KU Leuven. Hij doceert toerisme aan Thomas More Mechelen en verricht onderzoek over toerisme en erfgoed. Voor Mechelenbinnenstebuiten werkte hij verschillende themawandelingen uit.
Deze lezing wordt traditioneel met een kleine receptie afgesloten.
 

Datum: 
din, 17/06/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.

Ray Gilles: van internationaal gelauwerd cartoonist tot vergeten Mechels kunstenaar. Lezing door Jeroen Van der Auwera.

Ray Gilles: van internationaal gelauwerd cartoonist tot vergeten Mechels kunstenaar.

Enkele jaren geleden werd de Mechelse dichter-voetballer Remy Van de Kerckhove onder de aandacht gebracht. Deze dichter was mede-oprichter van het tijdschrift Tijd en Mens. Ray Gilles was één van de opkomende kunstenaars die tot de vriendenkring van Remy behoorde.

"Voor mij,” zo schreef Jan Walravens in mei 1949 aan Hugo Claus, “is het grootste nieuws van de laatste tijd de ontdekking van de jonge Mechelse kunstschilder Ray Gilles geweest. Een ‘vent’. Hij heeft de wanhoopsatmosfeer van Picasso overgenomen, maar doet het met een hartstocht en een visionaire kracht, die aan Bosch en Goya herinneren. Beslist een meester te wege.

Portret van Vera Weekx op ca. 5-jarige leeftijd door Ray Gilles (in privé-bezit) (Foto: Willem Miseur)

Ray Gilles is geboren op 15 juni 1923 in Leuven. Hij studeerde aan de Mechelse Academie en in Antwerpen aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten en Terkameren. Hij exposeerde in binnen- en buitenland, onder meer in Brussel, Antwerpen, Luik, Gent, Molanwelz en Milaan. Ray Gilles maakte abstracte doeken in de jaren ’50, prachtige cartoons in de jaren ’60. Het is in die hoedanigheid van cartoonist dat hij voortleeft. In 1961 debuteerde hij met zijn cartoons op het Salon van de Vlaamse Humor. Zijn cartoons zijn onder meer gepubliceerd in De Standaard. Hij ontwierp boeken, magazines en theaterposters. Zijn werk werd met regelmaat gepubliceerd in Zweden, Finland, Zwitserland, Duitsland en Italië.

 

Cartoon - zonder titel - door Ray Gilles (in privé-bezit) (Foto: F. Van der Jeught)

Spreker is Jeroen Van der Auwera. Hij behaalde zijn licentiaatsdiploma geschiedenis, met specialisatie Nieuwe Tijden, aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is tevens archivaris en documentalist van opleiding. Thans is hij directeur van KA Pitzemburg Mechelen.

Traditioneel wordt de lezing afgesloten met een kleine receptie.

Datum: 
din, 20/05/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.
Toegang: 
Vrij

Lezing door Marcel Kocken: Jaarkrans...

Als vervolg op zijn lezing van 17 december jl. vestigt Marcel Kocken de aandacht op “Jaarkrans”, d.i. het kalenderjaar van 1 januari t/m 31 december volkskundig ontleed, uiteraard vanuit Mechels standpunt. Alle feest- en/of hoogdagen komen aan bod, maar ook vergeten gebruiken die aan de kalender gebonden waren.

Wie kent nog “sluitjesdag”? Wanneer valt eigenlijk Pasen? Wie vierden “De Vier Gekroonden”? Wanneer maakte elk vrouwtje “het pannetje warm”? Marcel Kocken probeert hierop (juiste) antwoorden te geven.


Zoals in de vorige lezing put de spreker ook thans uit zijn rijke ervaring en de verhalen die hij hoorde van nog veel oudere Mechelaars waaronder zijn grootvader, zijn ouders, tantes en nonkels die nog allen in de 19e eeuw waren geboren en waarvan sommigen nog Vlaamse of Mechelse “zoeaven” hadden gekend. Het toppunt was wel, volgens Marcel, dat hij ooit met een oude man sprak waarvan de grootmoeder nog Vlaamse oudstrijders van de legers van Napoleon had gekend. Dan is geschiedenis plots vlakbij. Zo gaat het ook met volkskunde, sommigen noemen het folklore. Gebeurtenissen en feiten die thans veraf lijken zijn soms amper van twee generaties geleden. Marcel vertelt er over.

Marcel Kocken (°1935)

Marcel Kocken is licentiaat geschiedenis waarbij hij zich vooral specialiseerde in 16de- en 17de eeuws oud recht en rechtspraak in Mechelen. Zijn grote hobby is en blijft volkskunde en dialect. Hierin vindt hij zijn ware “roots” terug.

De lezing gaat door in het Stadsarchief en wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 18/03/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.
Toegang: 
Vrij

15 Jaar meubelopleiding in Thomas More en in het licht van de Mechelse meubeleeuwigheid.... Lezing door Hans Le Compte.

Sedert de periode waarin Mechelen hoofdstad van de Nederlanden was, heeft de stad een rijk ambachtelijk verleden opgebouwd in diverse disciplines, waaronder houtsnijwerk- en meubelambacht.
Met de industriële revolutie en de eerste spoorlijn op het Europese vasteland groeide Mechelen uit tot een industriestad. Vooral de meubelindustrie floreerde tot in de tweede helft van de 20ste eeuw.
 

De interieur- en meubelopleidingen in Thomas More Mechelen koesteren de ambitie om aan de Mechelse meubeltraditie een hoofdstuk toe te voegen met meubelontwerp als specialiteit. Hiertoe combineren de opleidingen een sterke regionale verankering met een internationale gerichtheid. Aan de hand van een aantal voorbeelden illustreert de spreker het referentiekader, de eigenheid en de authenticiteit van de opleiding meubelontwerp.

De lezing vormt een goede introductie voor de geplande tentoonstelling Mechelen Meubelen 2.0, een bloemlezing van 15 jaar recente meubelontwerpen in het Hof van Busleyden van 27 februari tot 16 maart 2014 onder het motto: ‘Ceci n’est pas un supermarché’.

Spreker is Hans Le Compte. Hij studeerde architectuur aan het Hoger Sint-Lucasinstituut te Brussel (1985). In 1986 startte hij een zelfstandige architectenpraktijk, waarin architectuur gerealiseerd wordt in een grote verscheidenheid van context en schaal.
Vanaf 1988 nam hij de technische begeleiding waar voor het meubelatelier van Pieter De Bruyne. Sinds 1988 is hij lector aan de hogeschool te Mechelen (heden Thomas More) en sedert de aanvang in 1999 is hij opleidingscoördinator van de voortgezette opleiding meubelontwerp.

Realisaties in en voor de stad Mechelen:
Tentoonstellingsprojecten (i.s.m. Patrick Reuvis):
Mechelen 1301 - 2001 '700 jaar Stad' (2001)
'Serendipity' met Beniti Cornelis en Frank Vaganée (2013)
Wedstrijden:
Herinrichting museum hof van Busleyden, ontwerp en realisatie i.s.m. dmvA architecten – Mechelen (1999)
1ste prijs stadverfraaiing Mechelen met eigen woning Dijkstraat 50 (2010)

De lezing afgesloten met een kleine receptie voor de leden en genodigden van de Kring.
 

Datum: 
din, 18/02/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.
Toegang: 
Vrij.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina