Skip to Content

Agenda

De restauratie van de Sint-Pieter- en Paulkerk


Projectarchitect Jochen Ketels, die de werken in opdracht van het bureau Arter in goede banen leidde, komt ons vertellen over het verloop van de restauratie en al wat daarbij kwam kijken.Er zal gefocust worden op de bijzonderheden van de kerk (het aanwezige kunstpatrimonium, architecturale vormentaal, fysieke toestand en de noden van de kerk) aan het begin van de restauratie. Aan de hand van fotomateriaal, worden enkele bijzondere ingrepen besproken. Aansluitend zal er ook kort worden ingegaan op de uitdagingen bij dergelijke restauraties. Tenslotte zullen er ook enkele ontdekkingen worden toegelicht die tijdens de werken werden gedaan en een meerwaarde geven aan het gerestaureerde kerkinterieur.

Spreker(s): 
Jochen Ketels
Jochen Ketels is kunstwetenschapper en Ir-architect (UGent). Sinds 2012 is hij als restauratie-architect betrokken bij verschillende grote restauratiecampagnes, zoals de Mechelse Sint-Romboutskathedraal en Sint-Pieter en Paulkerk. De restauratie van de gevel van "De Zalm" is het volgende grote project waar hij aan werkt.
Datum: 
din, 15/09/2015
Uur: 
20.00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, leeszaal, 3de verdieping
Meer info bij: 
De lezing wordt afgesloten met een drankje.
Meer info bij: 
Foto: Focus-Inn (www.beeldbankmechelen.be)

Mechelen in de Eerste Wereldoorlog en wat erna?

Marcel Kocken neemt ons mee naar de jaren 1914-1918, maar ook wat er hierna gebeurde bij de wederopbouw. Hij vertelt over de avonturen van zijn familie: zijn vader die bijna zes jaar soldaat was en wiens dochtertje bij zijn terugkeer uit het leger in januari 1919 "Dag Mijnheer" zei. En de twee broers van zijn moeder die beiden als banneling naar Duitsland werden gevoerd en zwaar tbc-ziek terug kwamen. En zo hadden/hebben veel families hun triestige oorlogsverhalen. Marcel weet nog dat zijn ouders later overtuigde aanhangers waren van de anti-oorlogsbeweging "Het gebroken geweer". De wandeling laat ons Mechelen op een andere manier ervaren!


Foto: www.beeldbankmechelen.be


Spreker(s): 
Marcel Kocken
Ondervoorzitter van de Kring.
Datum: 
zat, 22/08/2015
Uur: 
14u30
Locatie: 
Vertrek aan het standbeeld van Opsinjoor (Grote Markt)
Toegang: 
Uitsluitend voor leden

Oranje Boven! Een Hollander in Mechelen. Op citytrip tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Tentoonstellingsbezoek onder leiding van Bart Stroobants. Op 18 maart 1815 laat burgemeester de Bors de soevereiniteitsverklaring van koning Willem afkondigen in Mechelen. Daarmee behoren we officieel tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De Mechelaars zijn enthousiast en kijken uit naar de vele vernieuwingen die koning Willem belooft. De nieuwe vorst staat voor grote uitdagingen in zijn jonge koninkrijk: godsdienstvrijheid invoeren, het Nederlands tot overheidstaal maken, het niveau van het onderwijs opkrikken, de economie aanzwengelen... Mechelen wordt in 1815 geroemd om zijn historisch patrimonium, zijn witte, maar stille straten en het lekkere eten en drinken. Economisch gaat het de stad minder voor de wind. Het beleid van koning Willem zal dan ook te voelen zijn in Mechelen. De tentoonstelling gaat dieper in op hoe Mechelen er in die tijd uit zag en welk effect het Nederlands bewind kende.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants, kunsthistoricus en bestuurslid van de Kring, werkte mee aan de realisatie van de tentoonstelling en kan ons als geen ander rondleiden door het Mechelen uit de jaren 1815-1830.
Datum: 
zat, 04/07/2015
Uur: 
14.30u
Locatie: 
Hof van Busleyden, Merodestraat
Toegang: 
5 euro

Oranje boven! Orangisme, Belgisch pattriotisme en de Mechelaars (1815-1836)

Tijdens een storm in november 1833 knakte "den lang verdroogden vrijheidboom, denwelken langen tijd als een schandael op de groote merkt gestaan had", af. Het trieste lot van de vriijheidsboom illustreert het gebrek aan enthousiasme voor de Belgische revolutie bij de Mechelaars. Was de reden onverschilligheid? Was het de trouw van de burgers aan het Koninkrijk der Nederlanden dat in 1830 uiteengevallen was? Was het een gebrek aan Belgisch patriottisme?Pas de laatste tien jaar hebben historici en politicologen in vraag gesteld of de omwenteling van 1830 wel zo "logisch" en "onvermijdelijk" was als tot dan toe aangenomen werd. Hoe dan ook speelde Mechelen als de zetel van het aartbisdom een cruciale rol in de woelige jaren voor de revolutie.

Spreker(s): 
Herwig De Lannoy
Voorzitter van onze Kring en licentiaat geschiedenis.
Datum: 
din, 16/06/2015
Uur: 
20
Locatie: 
Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen
Toegang: 
Gratis


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina