Skip to Content

Welkom!

Geïnteresseerd in het boeiende Mechelse verleden? Dan bent u hier op de juiste site.

De Kring geeft elk jaar een fraai boek uit, de 'Handelingen'. Die bevatten telkens nieuwe artikels over het rijke verleden van onze stad, fraai geïllustreerd. Naast een terugblik op alle activiteiten van de Kring en de voornaamste gebeurtenissen, vindt u ook nog de jaarverslagen van de diverse culturele en erfgoeddiensten van de stad en van de Stedelijke Musea. Naar traditie is er een uitgebreide verzameling bibliografische notities van recente publicaties over Mechelen.

De Kring organiseert ook ongeveer maandelijks boeiende lezingen. Die worden op deze website aangekondigd. De leden ontvangen ook nog een driemaandelijks Mededelingenblad, met de aankondiging van onze activiteiten en met leuke weetjes en korte artikels over Mechelen.

Herwig De Lannoy
Voorzitter

 

Extra lezing: "Van stadspaleis tot museum"

Nu de opening van het nieuwe stadmuseum "Hof van Busleyden" naderbij komt, namelijk 23 maart 2018, staat dit thema volop in "the picture".
Misschien geeft het gebouw via zijn merkwaardige bouwgeschiedenis nu zijn geheim prijs of het al of niet een Bourgondisch stadspaleis is!

Dit imposante stadspaleis zou aan het begin van de 16de eeuw ontworpen zijn in opdracht van Hiëronymus van Busleyden. Hij was een vooraanstaande humanist en geestelijke, die als lid van de Grote Raad tevens actief was in de hoge politiek en diplomatie. Of was het eerder een fraaie patriciërswoning, die door latere adellijke eigenaars omgebouwd werd tot stadspaleis. Via de retrogressieve en interdisciplinaire methode van het huizenonderzoek werd de geschiedenis van het Hof van Busleyden stap voor stap gereconstrueerd.In de 17de eeuw was er de "Berg van Barmhartigheid" gevestigd, in de 19de eeuw was er de muziekacademie in ondergebracht. Het gebouw bevat nog enkele unieke muurschilderingen in de vroege renaissancestijl.
In 1914 liep het stadspaleis zware schade op door de Duitse bombardementen. Het zou tot 1938 duren vooraleer het volledig gerestaureerd zou worden en opnieuw opengesteld als museum.

Spreker(s): 
Piet Berghmans
Piet Berghmans studeerde net af als burgerlijk ingenieur-architect en onderzocht de complexe bouwgeschiedenis. Hij deelt zijn verrassende bevindingen mee aan de hand van een eigen digitale 3D-reconstructie van het gebouw.
Datum: 
din, 19/12/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief
Toegang: 
Leeszaal 3de verdieping
Meer info bij: 
Wees zeker tijdig aanwezig, het aantal zitplaatsen is beperkt tot maximum 49
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

26ste Internationale Antiquarenbeurs

Traditioneel verleent onze Kring haar medewerking aan deze activiteit en hebben onze leden gratis toegang.
Openingsuren:
Vrijdag 8 december 2017 van 14u tot 20u
Zaterdag 9 december 2017 van 11u tot 18u
Zondag 10 december 2017 van 11u tot 17u
Op zaterdag is er tussen 11u en 13u een gratis expertise van boeken en prenten
Met een speciale tentoonstelling rond de herdenking van 500 jaar Rembert Dodoens en zijn tijdgenoten.

Datum: 
vri, 08/12/2017
Locatie: 
Cultuurcentrum Mechelen
Toegang: 
Minderbroedersgang 5

Capita Selecta uit de Mechelse Rechtspraak (einde 16de begin 18de eeuw)

De spreker maakte zijn thesis over bedelaars en vagebonden en kleine criminaliteit in Mechelen in de 17de eeuw.
Later gaf hij nog de "Gruwelgids" uit, waar thema's als opknopen, verbannen, folteren, onthoofden, heksen, ketters en beulen aan bod kwamen.

Dit thema sluit ook mooi aan met het stadsproject "Roep op rechtvaardigheid".

Door onvoorziene omstandigheden buiten onze wil kon de aangekondigde lezing "Voor de kogel: verhalen over ter dood veroordeelde spionnen" door Geert Clerbout niet doorgaan.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Marcel Kocken is ondervoorzitter van onze Kring,historicus en auteur van diverse boeken over Mechelen.
Datum: 
din, 21/11/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief (leeszaal 3de verdieping)
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Lezing "Feiten en Fabels"

De lezing gaat over de invloed van legenden en fabels op de geschiedenis.
Alle verhalen rond Koning Arthur zijn fictief, maar hun invloed op de middeleeuwse cultuur is een feit. Engelse koningen voelden zich pas gelukkig wanneer ze - via alle mogelijke omwegen- konden bewijzen dat ze van de legendarische vorst afstamden. Dan kon niemand hun gezag betwisten.

Geschiedenis bestaat uit feiten en fabels. Geschiedenis is ook een constructie die achteraf gemaakt wordt en de feiten ‘gecondenseerd’weergeeft. Je mag er zeker van zijn dat de twintigste eeuw de geschiedenis ingaat als een van de bloedigste die er geweest is. Nochtans heb ik meer dan de helft van mijn leven in die eeuw doorgebracht, maar buiten op televisie en in films, heb ik nooit enig militair geweld gezien.
Zo was het ook met de veertiende eeuw. Net als vandaag kon iemand toen rustig de zestig voorbij raken zonder pest, oorlog of opstand mee te maken.
Mechelen is nooit ver weg in de lezing. De proceszakken van de Grote Raad verbergen meer dan processen en Plinius de Oudere had al een verhaal waarin we Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk herkennen. Dit gaat over de ‘petite histoire’ of beter gezegd geschiedenis langs de achterdeur.
Na de lezing is er de mogelijkheid om het boek aan te kopen.

Spreker(s): 
Lode Melis
Lode Melis (°1955) is autodidact en vooral geïnteresseerd in de ‘petite histoire’. Of zoals hij het zelf noemt: geschiedenis langs de achterdeur. Hij heeft al jaren een passie voor geschiedenis, waarover hij geregeld lezingen geeft. Lode Melis is redacteur geschiedenis bij Jeugd Cultuur en Wetenschap (JCW). Daarom was zijn eerste boek “De Kuren van de Keizer” eerder bedoeld voor een jong publiek. Nu schreef hij een nieuw boek over fabels en feiten uit de geschiedenis voor volwassenen.
Datum: 
din, 17/10/2017
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen (leeszaal 3de verdieping)
Toegang: 
via Nokerstraat
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina