Skip to Content

Welkom!

Geïnteresseerd in het boeiende Mechelse verleden? Dan bent u hier op de juiste site.

De Kring geeft elk jaar een fraai boek uit, de 'Handelingen'. Die bevatten telkens nieuwe artikels over het rijke verleden van onze stad, fraai geïllustreerd. Naast een terugblik op alle activiteiten van de Kring en de voornaamste gebeurtenissen, vindt u ook nog de jaarverslagen van de diverse culturele en erfgoeddiensten van de stad en van de Stedelijke Musea. Naar traditie is er een uitgebreide verzameling bibliografische notities van recente publicaties over Mechelen.

De Kring organiseert ook ongeveer maandelijks boeiende lezingen. Die worden op deze website aangekondigd. De leden ontvangen ook nog een driemaandelijks Mededelingenblad, met de aankondiging van onze activiteiten en met leuke weetjes en korte artikels over Mechelen.

Herwig De Lannoy
Voorzitter

 

"Voor de kogel: verhalen over ter dood veroordeelde spionnen"

Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstond er vrij snel een geheim netwerk van spionagediensten, die geheime informatie doorspeelden aan de geallieerde legers. Mechelen was een interessante plek voor spionnen, omdat het een knooppunt was op het Belgische spoorwegnetwerk en de Centrale Werkplaats van de Belgische Spoorwegen er was gevestigd.
Verschillende Mechelse spionnen waren actief in de Dijlestad. Sommigen werden ook gearresteerd. Een aantal Mechelaars werd zelfs ter dood veroordeeld en één van hen ook effectief terechtgesteld. Hun verhaal brengt de spreker.

Spreker(s): 
Geert Clerbout
Geert Clerbout is historicus en secretaris van onze Kring. Hij werkt als eindredacteur bij Canvas, waar hij al verschillende historische programma's maakte.
Datum: 
din, 21/11/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief (leeszaal 3de verdieping)
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Lezing "Feiten en Fabels"

De lezing gaat over de invloed van legenden en fabels op de geschiedenis.
Alle verhalen rond Koning Arthur zijn fictief, maar hun invloed op de middeleeuwse cultuur is een feit. Engelse koningen voelden zich pas gelukkig wanneer ze - via alle mogelijke omwegen- konden bewijzen dat ze van de legendarische vorst afstamden. Dan kon niemand hun gezag betwisten.

Geschiedenis bestaat uit feiten en fabels. Geschiedenis is ook een constructie die achteraf gemaakt wordt en de feiten ‘gecondenseerd’weergeeft. Je mag er zeker van zijn dat de twintigste eeuw de geschiedenis ingaat als een van de bloedigste die er geweest is. Nochtans heb ik meer dan de helft van mijn leven in die eeuw doorgebracht, maar buiten op televisie en in films, heb ik nooit enig militair geweld gezien.
Zo was het ook met de veertiende eeuw. Net als vandaag kon iemand toen rustig de zestig voorbij raken zonder pest, oorlog of opstand mee te maken.
Mechelen is nooit ver weg in de lezing. De proceszakken van de Grote Raad verbergen meer dan processen en Plinius de Oudere had al een verhaal waarin we Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk herkennen. Dit gaat over de ‘petite histoire’ of beter gezegd geschiedenis langs de achterdeur.
Na de lezing is er de mogelijkheid om het boek aan te kopen.

Spreker(s): 
Lode Melis
Lode Melis (°1955) is autodidact en vooral geïnteresseerd in de ‘petite histoire’. Of zoals hij het zelf noemt: geschiedenis langs de achterdeur. Hij heeft al jaren een passie voor geschiedenis, waarover hij geregeld lezingen geeft. Lode Melis is redacteur geschiedenis bij Jeugd Cultuur en Wetenschap (JCW). Daarom was zijn eerste boek “De Kuren van de Keizer” eerder bedoeld voor een jong publiek. Nu schreef hij een nieuw boek over fabels en feiten uit de geschiedenis voor volwassenen.
Datum: 
din, 17/10/2017
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen (leeszaal 3de verdieping)
Toegang: 
via Nokerstraat
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Geleid atelier-en tentoonstellingsbezoek

Sinds jaren zorgt het IKA (Instituut voor Kunst en Ambacht Mechelen) er met zijn opleidingen voor dat de kennis en kunde van kunstambachten overgeleverd wordt.
Met het project "Common Ground" zet het IKA samen met vier andere scholen van het deeltijds kunstonderwijs (in samenwerking met KASKA DKO Antwerpen, RHoK Brussel, SASK Sint-Niklaas en A!H Sint-Truiden)de edelsmeedkunst in de kijker. We werpen een blik achter de schermen met een rondleiding in de ateliers van de school met de docenten en leerlingen aan het werk.

Nadien volgt een begeleid bezoek aan de tentoonstelling in het Museum Hof van Busleyden.
Deze tentoonstelling toont sieraden van niet minder dan 87 studenten en loopt van 31 augustus tot 8 oktober 2017.

Datum: 
din, 19/09/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
IKA- Instituut voor Kunst en Ambacht Mechelen
Toegang: 
Veemarkt 39
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Geleide wandeling: Kunst in straten en op pleinen!

Sinds 1849, de oprichting van het monument voor Margareta van Oostenrijk, schoten de beelden als het ware als paddenstoelen uit de Mechelse grond.Vorige zomer ontdekten we reeds een deel van de kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden. We stonden stil bij de beelden op en rond de Veemarkt en het Sint-Romboutskerkhof.

In deel 2 van onze openbare beelden wandeling trekken we richting Dijlepad, vesten en Kruidtuin. Openbare beelden beperken zich immers niet alleen tot de grote centrale stadspleinen. Je kan ze op elke hoek van de straat tegenkomen, in zeer diverse artistieke vormen.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart is conservator aan het "Hof van Busleyden".
Datum: 
zat, 19/08/2017
Uur: 
14u30 tot 16u30
Locatie: 
Schoenmarkt, beeld van Margareta van Oosterijk
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina