Skip to Content

Welkom!

Geïnteresseerd in het boeiende Mechelse verleden? Dan bent u hier op de juiste site.

De Kring geeft elk jaar een fraai boek uit, de 'Handelingen'. De hoofdbrok zijn talrijke nieuwe artikels over het rijke verleden van onze stad, fraai geïllustreerd. Daarnaast is er in de Handelingen een terugblik op alle activiteiten van de Kring, een jaarverslag over de werking van de diverse culturele en erfgoeddiensten van de stad en bibliografische notities van recente publicaties over Mechelen.

De Kring organiseert ook ongeveer maandelijks boeiende lezingen. Die worden op deze website aangekondigd. De leden ontvangen ook nog een driemaandelijks Mededelingenblad, met de aankondiging van onze activiteiten en met leuke weetjes en korte artikels over Mechelen. Wie een artikel voor de Handelingen of een korte tekst voor het Mededelingenblad wil insturen, neemt best contact op met een bestuurslid.

Herwig De Lannoy
Voorzitter

 

32 ste Internationale Antiquarenbeurs

Zoals de voorgaande jaren komen de deelnemers niet enkel uit ons land, maar ook uit Frankrijk, Nederland en Duitsland.

Er zijn eeuwenoude boeken, kaarten en prenten te bewonderen en te koop.

Daar onze vereniging zijn medewerking verleent aan het onthaal, is de toegang voor de leden van de Kring gratis.

Datum: 
vri, 08/12/2023
Locatie: 
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Meer info bij: 
Vrijdag 8 december van 14u tot 20u
Meer info bij: 
Zaterdag 9 december van 11u tot 18u
Meer info bij: 
Zondag 10 december van 11u tot 17u

Causerie 225 jaar na de Boerenkrijg

De Boerenkrijg was een opstand op 21/10/1798 van de landelijke bevolking tegen het Franse staatsgezag.

Toen de Franse revolutionairen in 1792 en opnieuw in 1794 de Zuidelijke Nederlanden bezetten, gedroegen zich als bezetters en joegen daardoor de bevolking tegen zich in het harnas. De ontevredenheid bij het volk kwam gewelddadig tot uitbarsting tijdens de Boerenkrijg. Die opstand van eenvoudige boeren en arbeiders brak uit na de afkondiging van de wet op de conscriptie van 5 september 1798. Door die wet werden talrijke Vlaamse jonge mannen voor jaren onder de wapens geroepen voor de oorlogen die de Fransen voerden tegen een grote coalitie van vijandige landen. Er braken opstanden uit, het felst in Klein-Brabant en in de Kempen. Zij werden door de Fransen bloedig neergeslagen. De terechtstelling van de 41 Brigands in Mechelen op 23 oktober 1798 was één van de meest schokkende gebeurtenissen tijdens de Boerenkrijg. Dit feit zal nadien dan ook vaak prominent in geschiedenisboeken, kunstwerken en televisiereeksen aan bod komen.

In 2011 werd bij archeologische opgravingen voor de aanleg van een ondergrondse parking hun massagraf gevonden op het Sint-Romboutskerkhof. Het herdenkingsmonument werd na 100 jaar in 1898 opgericht.

 De Kring wil deze gebeurtenis 225 jaar later niet zomaar laten voorbijgaan en herdenkt ze met twee causerieën.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Spreker(s): 
Bart Stroobants
Marcel Kocken behoort tot de eerste generatie van de Mechelse stadsgidsen en Bart Stroobants is conservator aan het Hof van Busleyden.
Datum: 
zat, 21/10/2023
Uur: 
14u00 tot 16u00
Locatie: 
Het Predikheren, zaal Mandela
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen

Stadswandeling "Na de dood is iedereen gelijk"

Grafstenen, epitafen, graftombes, herdenkingsmonumenten ... velen doen er alles aan om tot in de eeuwigheid herdacht te worden.

De Mechelse barok beleefde in de 17de en 18de eeuw zijn hoogtepunt dankzij kunstenaars als Lucas Faydherbe, Michiel Vervoort, Artus Quellin de Jonge, Jan Frans Van Geel en nog anderen. Zij werkten mee aan de talloze grafmonumenten die onze historische kerken sieren. Funerair erfgoed in de Sint-Janskerk is prominent aanwezig met onder meer het epitaaf voor kanunnik Huens en de reliekhouders van Sint-Jan de Doper en het Heilig Kruis. En vergeet niet een schietgebedje te doen voor Sint-Christoffel tegen een "onvoorziene dood".

Op weg naar de kathedraal komen we langs de monumenten van de gesneuvelden uit de beide wereldoorlogen en de boerenkrijgers. Bij de opgravingen op het Sint-Romboutskerkhof in 2011 werd het stoffelijk overschot van 39 ( en niet van de officieel 41) gefusilleerde "brigands" teruggevonden. Ook in de kathedraal schittert de Mechelse barok met als hoogtepunt het hoofdaltaar met het schrijn waarin de relieken van de patroonheilige van de stad, Sint-Rombout, worden bewaard. De sobere graven in de crypte onder het hoofdaltaar staan in schril contrast met de soms pompeuze monumenten verspreid over de kathedraal. En stuk voor stuk vertellen die een stukje geschiedenis van de kerk, de stad en de grotere entiteiten waarin Mechelen in de loop der tijden deel uitmaakte.

Spreker(s): 
Marc Wellens
Marc Wellens was 35 jaar werkzaam als conservator in het Speelgoedmuseum Mechelen. Vanaf 1980 is hij stadsgids in Mechelen en als zodanig bijzonder geïnteresseerd in de voor de Mechelse geschiedenis zo cruciale 16de, 17de en 18de eeuw.
Datum: 
zat, 16/09/2023
Uur: 
14u30
Locatie: 
aan de ingang van de Sint-Janskerk
Meer info bij: 
Het aantal inschrijvingen is beperkt. Deelnameprijs is 6 euro. Inschrijving vooraf is dus noodzakelijk via mail op
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen

Vieux neuf, art deco en modernisme in Mechelen tussen de twee wereldoorlogen

Na de verwoestingen van de Eerste Wereldoorlog herrees Mechelen als een feniks uit haar as. Jonge beloftevolle architecten gaven de stad een nieuw cachet. Ze bouwden in de nieuwe modertne stijl: vieux neuf, art deco of modernisme. Deze wandeling geeft een introductie op dit architecturaal patrimonium.

Loop mee langs de brandgrens van augustus 1914, ontdek de heropbouw tijdens het interbellum en treed in de voetsporen van Jan Lauwers, Jos Chabot en Alfons Roose.

Spreker(s): 
Marc Rubben
Marc Rubben studeerde geschiedenis aan de KU Brussel-KU Leuven. Hij doceert toerisme aan Thomas More Mechelen. Voor Mechelen binnenstebuiten werkte hij verschillende themawandelingen uit.
Datum: 
zat, 19/08/2023
Meer info bij: 
Deze wandeling is helaas volledig volzet!
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina