Skip to Content

Mededeling

Eind maart gaat ons jaarboek naar de drukker!

Haast je om je dit jaar nog snel lid te maken, want voor 2018 krijg je wel twee boekdelen.
De gebruikelijke Handelingen met vijf artikels over Mechelse onderwerpen.
Bovendien verschijnt er nog een extra tweede deel, dat volledig gewijd is aan de Eerste Wereldoorlog met tot nu toe vrij ongekende getuigenissen.

Adreswijziging

Vanaf 1/01/2018 is het adres van het Mechels stadsarchief officieel veranderd naar Nokerstraat 2,2800 Mechelen. Dit is dus vanaf heden ook het nieuwe correspondentieadres van de Oudheidkundige Kring.
Het gebouw en de locatie zijn hetzelfde gebleven, maar voor leveranciers is de toegang gemakkelijker te bereiken via de Nokerstraat (dan de Goswin de Stassartstraat).

Mechelen in de 19de eeuw

Dit boek geschreven door onze voorzitter Herwig De Lannoy is op 9/11 officieel voorgesteld aan de pers en vanaf heden verkrijgbaar in de boekhandel.
De periode tussen 1789 en 1914 is tot hiertoe al te veel onderbelicht gebleven.
Mechelen kende een bitsige politieke strijd, een opkomende industrie en onderging op heel wat gebieden een metamorfose.
Daar waar vroegere publicaties over Mechelen vooral focusten op de monumenten en gebouwen van de stad, komen in dit nieuwe boek veel meer deelaspecten zoals de politiek en het sociaal economische aspect aan bod in korte overzichtelijke hoofdstukjes.

Voor meer info zie: http://www.mechelenblogt.be/2017/10/stad-omwenteling

Verkrijgbaar in de Mechelse boekhandels (320 blz., 49,50€), rijkelijk geïllustreerd.
Op zaterdag 2 december 2017 van 14 tot 16u houdt de auteur een signeersessie in de boekhandel De Slegte, Korenmarkt te Mechelen.

Heruitgave van het boek van Marcel Kocken!

Van het boek “Mechelen, Feiten & Facades “ door Marcel Kocken komt eind oktober 2017 een 2de herziene druk uit.
Het boek dat 234 gevels uit de binnenstad beschrijft was in minder dan een jaar uitverkocht. Daarom deze herdruk, waarbij gegevens aangepast werden daar waar er wijzigingen plaats vonden. Ook enkele nieuwe foto’s werden toegevoegd.
Voor wie het boek nog niet bezit een aanrader voor de feestdagen!Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina