Skip to Content

Mededeling

Facebook

Vanaf nu kan je ons ook weervinden op Facebook, onder "Kring voor Oudheidkunde Mechelen".

Benevens de aankondiging van de activiteiten, wordt er elke week ook een beeld besproken of een cultureel weetje gedeeld.

Op enkele weken tijd zitten we al over de kaap van de 200 volgers.

Deel 126 van de Handelingen is uit

 Het is weer een dik exemplaar geworden met artikels over het leven van Hiëronymus Van Busleyden, de aanleg van het kanaal Brussel - Willebroek, de beiaardierster Martha Veldemans en de invoering van het algemeen stemrecht, enz.

 

Verder de jaarverslagen van de diverse culturele instellingen en de nieuwe publicaties over Mechelen!

Er worden twee afhaalmomenten voorzien om uw exemplaar af te halen. Lukt dit niet of kan je niet wachten, tijdens de openingsuren van het Mechels stadsarchief kan je het eventueel op een ander ogenblik bekomen.

 

Vergeet niet uw lidgeld voor 2024 te hernieuwen

 Voor de eerste maal na vele jaren zien we ons genoodzaakt om het lidgeld op te trekken en gelden vanaf 2024 volgende tarieven:

Gewoon lid: 35,00€

Inwonend lid: 8,00€

Student: 15,00€

Instelling: 40,00€

Mechels funerair erfgoed in de kijker!

Begin juli verschijnt een unieke publicatie (een afzonderlijke aflevering) van een tweehonderdtal bladzijden over het kerkhof. Over het Mechels kerkhof was nog nooit een publicatie verschenen of enige informatieve gids.
De auteurs Paul De Win, gewezen voorzitter van de Oudheidkundige Kring van 2002 tot 2011 en zijn echtgenote Hedwig De Saeger wandelden tijdens het Coronajaar het Mechels kerkhof af op zoek naar pareltjes van het funerair erfgoed!

Het is hun bedoeling om de lokale overheid en het publiek te sensibiliseren voor deze unieke graven.
Door de opheffing van de “eeuwigdurende concessies” sinds 2021 worden heel wat historische graven bedreigd in alle Belgische gemeentes.
Gemeentebesturen dienen zelf een lijst op te maken van graven die bewaard dienen te blijven vanwege hun uniek karakter.
Deze gids vormt alvast een handig werkinstrument dat als basis hiervoor kan dienen.
Ook de oude kerkhoven van de deelgemeentes, rondom de kerken,komen in deze publicatie aan bod.
Dit alles is ook rijkelijk geïllustreerd met meer dan 300 kleurenfoto’s.
Dit boekdeel is exclusief te bekomen op het stadsarchief van Mechelen.

Wie zich na 14 juni aanmeldt als nieuw lid, geldt zijn betaling al voor het volgende jaar! (en ontvangt tevens de Handelingen van dit jaar)Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina