Skip to Content

Mededeling

Vergeet niet uw lidgeld voor 2024 te hernieuwen

 Beste leden,

Daar nu veel enkel via de digitale weg verloopt, graag uw aandacht dat je niet vergeet uw lidgeld voor het jaar 2024 te hernieuwen!

Het lidgeld werd lichtjes verhoogd en bedraagt nu 35,00 euro

Voor instellingen 40,00 euro

Bijkomend inwonend lid bij een al betalend lid: 8,00 euro

Denk er ook aan om uw e-mail adres door te geven, daar het Mededelingenblad nog enkel digitaal wordt doorgestuurd.

Facebook

Vanaf nu kan je ons ook weervinden op Facebook, onder "Kring voor Oudheidkunde Mechelen".

Benevens de aankondiging van de activiteiten, wordt er elke week ook een beeld besproken of een cultureel weetje gedeeld.

Op enkele weken tijd zitten we al over de kaap van de 276 volgers.

Deel 126 van de Handelingen is uit

 Het is weer een dik exemplaar geworden met artikels over het leven van Hiëronymus Van Busleyden, de aanleg van het kanaal Brussel - Willebroek, de beiaardierster Martha Veldemans en de invoering van het algemeen stemrecht, enz.

 

Verder de jaarverslagen van de diverse culturele instellingen en de nieuwe publicaties over Mechelen!

Er worden twee afhaalmomenten voorzien om uw exemplaar af te halen. Lukt dit niet of kan je niet wachten, tijdens de openingsuren van het Mechels stadsarchief kan je het eventueel op een ander ogenblik bekomen.

 

Vergeet niet uw lidgeld voor 2024 te hernieuwen

 Voor de eerste maal na vele jaren zien we ons genoodzaakt om het lidgeld op te trekken en gelden vanaf 2024 volgende tarieven:

Gewoon lid: 35,00€

Inwonend lid: 8,00€

Student: 15,00€

Instelling: 40,00€Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina