Skip to Content

Mededeling

Huldiging van Marcel Kocken en Herman Vermeulen met een Academische Zitting in de Raadzaal van het Stadhuis op 30 september 2012.

In 2012 bestaat de Gidsenbond Mechelen 55 jaar. Marcel Kocken, bestuurslid van onze Kring en Herman Vermeulen, sedert vele jaren ook lid van de Kring, zijn medestichters van de Gidsenbond. Zij zijn ieder 55 jaar stadsgids! Bovendien is Herman Vermeulen dit jaar 50 jaar voorzitter van de Gidsenbond, een gouden jubileum.

De Gidsenbond houdt daarom op 30 september 2012 om 10.00 uur een Academische Zitting in de Raadzaal van het Stadhuis.

Onze voorzitter Herwig De Lannoy zal voor Marcel Kocken en Herman Vermeulen vanwege de Kring een laudatio houden.

De heer Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” en lid van de Kring, houdt een gelegenheidstoespraak over de Mechelse beiaarden en het nieuwe project “mobiele beiaard Jef Denyn”.

Aansluitend op de Academische Zitting biedt het Stadsbestuur een receptie aan in de Kolommenzaal en wordt een feestmaaltijd gehouden in ‘t Oud Conservatorium.

Voor de practische organisatie van dit evenement is inschrijving noodzakelijk, uiterlijk op 16 september 2012.

Wil u het programma vernemen van deze Academische Zitting en wil u zich inschrijven, neem dan contact op met de heer Egied Rossiau via zijn mailadres: egied.rossiau@skynet.be

U wordt talrijk verwacht op deze jubileumviering.
 

Wandelingen door de Faculteit van het Mechels Dialect tijdens de Open Monumentendag van zondag 9 september 2012

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - de werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw -  tijdens de Open Monumentendag van zondag 9 september 2012, wandelingen verzorgt in het Mechels met als thema "woord, muziek en beeld" (waurd, muzeek en beild).

De wandelingen starten aan de Dienst Toerisme om 10.00 uur, 11.00 uur, 13.30 uur en om 14.00 uur.

De deelname aan deze wandelingen is gratis en men hoeft niet te reserveren.

Dialectwandelingen georganiseerd door de Faculteit van het Mechels dialect (werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw)

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - een werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw - wandelingen organiseert in het Mechels dialect.

Op zaterdag 29 september 2012 geeft ons medelid Pierre Levens als stadsgids een "biestege wandeling" en vertelt hij over "biesten-in-'t-stad". De wandeling start om 14.30 uur. Samenkomst aan het standbeeld van Opsinjoor.

Op zaterdag 27 oktober 2012, geeft ons medelid Paul Delbaere als stadsgids een rondleiding over "moodege Mêcheleirs en Mêcheleisse". Ook deze wandeling start om 14.30 uur  aan het standbeeld van Opsinjoor.

Voor de leden van onze Kring is de deelnameprijs 2 euro (in plaats van 3 euro!).

 

Een nieuwe publicatie van ons mede-bestuurslid Marcel Kocken: "Gids voor Historisch Mechelen"

Zeer recent verscheen van Marcel Kocken de “Gids voor Historisch Mechelen – Guide pour la ville historique de Malines – A Guide to Historical Mechelen” met foto’s van de Mechelse kunstfotograaf Luc Van Hoeylandt. 

(Foto: Patrick Hattori)

Het is geen gids die de lezer of toerist bij de hand neemt en haar of hem straat per straat door het oude Mechelen leidt. Het is evenmin een gids die elke oude steen in Mechelen detailrijk beschrijft. Het is wél een gids die de meest interessante gebouwen, monumenten, en kunstwerken van Mechelen toont en kort beschrijft, dit alles in drie talen: het Nederlands, Frans en Engels. Een stadsplan met inhoudsopgave maakt het de bezoeker/toerist mogelijk zelf zijn/haar wandeling à la carte uit te stippelen!

Het zou Marcel Kocken niet geweest indien hij niet hier en daar iets speciaals had toegevoegd: wie kent in Mechelen nog de H. Leodegarius? Wie weet wat “ex voto’s” zijn en waar nog te zien? Wat zijn “De Zeven Weeën van O.L.Vrouw”? En welk heiligenbeeld heeft in Mechelen een “scheve lee”? Eenvoudig samengevat: een mooi, lezenswaard boekje dat niet alleen toeristen zal boeien, maar ook in de boekenkast van elke rechtgeaarde Mechelaar thuis hoort.

De gids is uitgegeven door C. de Vries-Brouwers, Antwerpen/Rotterdam in een zeer handig formaat, 128 pagina’s dik en met een 100-tal foto’s. De verkoopprijs is € 14,50.

Het boekje is te koop bij de Mechelse boekhandels.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina