Skip to Content

Mededeling

Nieuw boek

Van ons nieuw lid Lode Melis verschijnt vanaf 20 september 2016 een boek in de Mechelse boekenwinkels!

Het nieuwe jaarboek ligt klaar voor je!

De Handelingen (deel 119), 2015 liggen vanaf dinsdag 12 juli 2016 ter beschikking op het stadsarchief. We vragen de leden om  het zelf te komen afhalen. Het is een extra dik jaarboek geworden dat maar liefst 464 pagina's telt. Het bevat artikels over de adellijke familie Bau, over de kunstschilder Jan van Battel, over de scheepsbouwers in de 15de eeuw, over de politicus Désiré Bouchery, over de wielerploeg Lamot, over de restauratie van de Sint-Pieter en Pauluskerk en Mechelse sprokkelingen! Wij wensen u veel leesplezier!


 Instellingen kunnen dit jaarboek ook steeds bestellen aan 35,00 euro (portokosten voor het binnenland inbegrepen)


 

Verkooptentoonstelling van kunstwerken levert 6.854 euro op!

De verkooptentoonstelling van schilderijen en beelden van de Mechelse kunstenaar Jan De Smedt leverde zaterdag 21 mei 2016 ruim 6.854 euro op. Na afhouding van taksen en kosten gaat 5.000 euro als gift naar de restauratie van de Besloten Hofjes. De rest van de opbrengst wordt gebruikt voor het jaarboek van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, de organisator van de verkooptentoonstelling. Vrijdagavond 20 mei bezochten meer dan 120 geïnteresseerden de tentoonstelling. Die boden al enthousiast op ongeveer een derde van de werken. Dat waren de startbiedingen op de veiling van zaterdag. Toen doken alweer een honderdtal kandidaat-kopers op. Gerechtsdeurwaarder Eric Maes uit Mechelen zorgde ervoor dat alles wettelijk correct verliep. Marcel Kocken was veilingmeester en gaf als ervaren Mechelse stadsgids extra toelichting over enkele werken aan de kopers mee. Welgeteld 6.854 euro werd opgehaald. Sommige werken haalden meer dan 400 euro. Kleinere werken en studies van de hand van de kunstenaar kregen voor lagere bedragen een nieuwe eigenaar. Slechts zeven werken en werkjes haalden niet de minimumprijs die door de organisatoren vooropgesteld was. Naast de taksen (registratierechten,…) zijn de kosten beperkt tot enkele honderden euro's voor klein materiaal omdat alle werk door vrijwilligers gedaan werd.


Het bestuur van de Kring beslist 5.000 euro te schenken aan de restauratie van de Besloten Hofjes. Dat zijn zeven retabelkasten uit het begin van de 16de eeuw en typisch Mechels erfgoed. Die worden de topstukken in het nieuwe museum in het Hof van Busleyden, dat momenteel ook in restauratie is. De overige ca. 1.000 euro zal de Kring besteden om een deel van de drukkosten te betalen van het jaarboek van de Kring. Raphaël De Smedt, zoon van de kunstenaar, werkte jarenlang mee aan dat jaarboek. De bijna 500 leden van de Kring ontvangen binnenkort het nieuwe jaarboek. Het telt ca. 430 bladzijden en is fraai geïllustreerd. Lidmaatschap van de Kring kost 30 € voor een jaar.

Dagboek van Doublet

Ons medelid en stadsgids Pierre Levens kon in Nederland het originele dagboek van George Rataller Doublet, die in Mechelen als rechter zetelde in het oud-schepenhuis, inzien. Doublet die afstamde van een familie van magistraten verbleef 15 maanden in Mechelen en pendelde soms over en weer naar Den Haag. Door dit dagboek krijgen wij een nauwkeurige kijk op het dagelijkse leven in onze stad tussen 1653 en 1655. Het boek omvat 256 pagina's en was voor onze leden bij voorintekening te verkrijgen tegen de gunstvoorwaarde van 14,50€ door overschrijving op BE43 1430 9642 7401 op naam van Pierre Levens met de vermelding "Mechelen na de vrede van Munster".Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina