Skip to Content

Mededeling

Wandelingen door de Faculteit van het Mechels Dialect tijdens de Open Monumentendag van zondag 9 september 2012

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - de werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw -  tijdens de Open Monumentendag van zondag 9 september 2012, wandelingen verzorgt in het Mechels met als thema "woord, muziek en beeld" (waurd, muzeek en beild).

De wandelingen starten aan de Dienst Toerisme om 10.00 uur, 11.00 uur, 13.30 uur en om 14.00 uur.

De deelname aan deze wandelingen is gratis en men hoeft niet te reserveren.

Dialectwandelingen georganiseerd door de Faculteit van het Mechels dialect (werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw)

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - een werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw - wandelingen organiseert in het Mechels dialect.

Op zaterdag 29 september 2012 geeft ons medelid Pierre Levens als stadsgids een "biestege wandeling" en vertelt hij over "biesten-in-'t-stad". De wandeling start om 14.30 uur. Samenkomst aan het standbeeld van Opsinjoor.

Op zaterdag 27 oktober 2012, geeft ons medelid Paul Delbaere als stadsgids een rondleiding over "moodege Mêcheleirs en Mêcheleisse". Ook deze wandeling start om 14.30 uur  aan het standbeeld van Opsinjoor.

Voor de leden van onze Kring is de deelnameprijs 2 euro (in plaats van 3 euro!).

 

Een nieuwe publicatie van ons mede-bestuurslid Marcel Kocken: "Gids voor Historisch Mechelen"

Zeer recent verscheen van Marcel Kocken de “Gids voor Historisch Mechelen – Guide pour la ville historique de Malines – A Guide to Historical Mechelen” met foto’s van de Mechelse kunstfotograaf Luc Van Hoeylandt. 

(Foto: Patrick Hattori)

Het is geen gids die de lezer of toerist bij de hand neemt en haar of hem straat per straat door het oude Mechelen leidt. Het is evenmin een gids die elke oude steen in Mechelen detailrijk beschrijft. Het is wél een gids die de meest interessante gebouwen, monumenten, en kunstwerken van Mechelen toont en kort beschrijft, dit alles in drie talen: het Nederlands, Frans en Engels. Een stadsplan met inhoudsopgave maakt het de bezoeker/toerist mogelijk zelf zijn/haar wandeling à la carte uit te stippelen!

Het zou Marcel Kocken niet geweest indien hij niet hier en daar iets speciaals had toegevoegd: wie kent in Mechelen nog de H. Leodegarius? Wie weet wat “ex voto’s” zijn en waar nog te zien? Wat zijn “De Zeven Weeën van O.L.Vrouw”? En welk heiligenbeeld heeft in Mechelen een “scheve lee”? Eenvoudig samengevat: een mooi, lezenswaard boekje dat niet alleen toeristen zal boeien, maar ook in de boekenkast van elke rechtgeaarde Mechelaar thuis hoort.

De gids is uitgegeven door C. de Vries-Brouwers, Antwerpen/Rotterdam in een zeer handig formaat, 128 pagina’s dik en met een 100-tal foto’s. De verkoopprijs is € 14,50.

Het boekje is te koop bij de Mechelse boekhandels.

Marcel Kocken krijgt een onderscheiding!

Ons mederaadslid Marcel Kocken, auteur van diverse boeken over het verleden van Mechelen, ontving op zaterdag 24 maart 2012 in het Cultuurcentrum van Heist-op-den-Berg de prestigieuze onderscheiding: "Eremerk wijlen deken Jozef van Herck".

Jozef van Herck (1888-1984) was doctor in de klassieke filologie, licentiaat kunstgeschiedenis, priester en deken van Kontich. Hij was sterk geëngageerd in de studie van heemkunde. Om hem te blijven gedenken heeft Heemkunde Gouw Antwerpen het ereteken in het leven geroepen. Elk jaar wordt iemand hiermee beloond, die zich verdienstelijk maakte op het gebied van heemkunde.

 

Marcel Kocken kreeg de prijs 2012 voor zijn vele publicaties in het tijdschrift Volkskunde, het Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde (Provincie Antwerpen) en in de Handelingen van onze Kring.

Over deze blijk van erkenning verscheen o.a. in de Gazet van Antwerpen van 26 maart 2012 een bijdrage onder de titel: "Stadsgids Marcel Kocken krijgt onderscheiding".

Het Bestuur van de Kring feliciteert van harte Marcel voor deze bijzondere erkenning!

 

 

 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina