Skip to Content

Welkom!

Geïnteresseerd in het boeiende Mechelse verleden? Dan bent u hier op de juiste site.

De Kring geeft elk jaar een fraai boek uit, de 'Handelingen'. De hoofdbrok zijn talrijke nieuwe artikels over het rijke verleden van onze stad, fraai geïllustreerd. Daarnaast is er in de Handelingen een terugblik op alle activiteiten van de Kring, een jaarverslag over de werking van de diverse culturele en erfgoeddiensten van de stad en bibliografische notities van recente publicaties over Mechelen.

De Kring organiseert ook ongeveer maandelijks boeiende lezingen. Die worden op deze website aangekondigd. De leden ontvangen ook nog een driemaandelijks Mededelingenblad, met de aankondiging van onze activiteiten en met leuke weetjes en korte artikels over Mechelen. Wie een artikel voor de Handelingen of een korte tekst voor het Mededelingenblad wil insturen, neemt best contact op met een bestuurslid.

Herwig De Lannoy
Voorzitter

 

Op stap met Marcel, weet je nog van die tijd van toen?

Op een snikhete zomerdag vorig jaar wandelde onze ondervoorzitter, Marcel Kocken, met de leden van de Kring door het Mechelen van zijn jeugdjaren, d.w.z. de 40er en 50er jaren van vorige eeuw. We liepen toen door het stadscentrum om te eindigen in Mechelen-Zuid op de Korenmarkt. Nu gaat Marcel met ons op stap in Mechelen-West.

Marcel neemt ons o.a. mee langs het “Klapgat” waaraan hij speciale herinneringen heeft, de Schoutetstraat waar we de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis bezoeken, het Klein Begijnhof met herinneringen aan de “Vijf Deuren” en “Den Rooster”, de Sint-Katelijnekerk waar Lodewijk van Beethoven werd gedoopt, om alzo op het Groot Begijnhof te belanden waar de “roots” van Marcels familie terug te vinden zijn. Ondertussen vernemen de leden ook nog iets over “het begijnengat dat zwart ziet” …. en struinen we door de “kashba” van de kleine begijnhofstraatjes vol heilige huisjes waar o.m. ooit Mie en Lies Bougie woonden, en Jokske en Netteke en Anna van Levens de “scheiresleep”. Iedereen welkom en hopen op een zonnige dag.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Lic. Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Kring en wandelend geheugen van Mechelen, is al zijn hele leven gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis en cultuur. Dit resulteerde in ontelbare publicaties en lezingen.
Datum: 
zat, 10/08/2019
Uur: 
14u30
Locatie: 
Tuin in Het Hof van Busleyden
Toegang: 
langs de Sint-Jansstraat
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Geleide wandeling "Uit hout en steen gekapt: Mechelen"

Vanaf de late middeleeuwen legden kunstenaars in Mechelen zich erg toe op het beeldhouwen. Hun productie
was zeer divers: van kleine “poupées de Malines” en “Mechelse albasten” tot monumentale sculpturen in
kerken en op pleinen. Vele Mechelse beeldhouwers wisten zich een zeer gedegen reputatie op te bouwen. Denken we maar aan Lucas Faydherbe, Joseph Tuerlinckx, Rik Wouters of Jean-Paul Laenen. Zij lieten, net als heel veel van hun collega’s, hun gesculpteerde sporen na in Mechelen.

Tijdens de wandeling staan we stil bij beeldhouwwerk op gevels, in kerken en misschien ook op onverwachte plaatsen. We starten op de Schoenmarkt, trekken richting Begijnhof en eindigen in de buurt van Brouwerij het Anker.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Lic. Bart Stroobants, raadslid van de Kring, is conservator aan het Museum Hof van Busleyden, voorzitter van de vzw Speelgoedmuseum Mechelen en docent aan de gidsenopleiding van CVO Vitant. Reeds tijdens zijn studies kunstwetenschappen (KU Leuven) was hij gefascineerd door beeldhouwkunst.
Datum: 
zat, 06/07/2019
Uur: 
14u30
Locatie: 
Schoenmarkt (monument Margareta van Oostenrijk)
Meer info bij: 
Foto "Regionale Beeldbank Mechelen"
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

De Mechelse elites in verandering (14de - 16de eeuw)

Voor de gezeten burgers van Mechelen is de wereld enorm veranderd tussen de veertiende en de zestiende eeuw. Rond 1350 was het wereldbeeld van de inwoners van de stad nog grotendeels beperkt tot Noordwest-Europa, terwijl het zich rond 1550 uitstrekte tot in de Nieuwe Wereld. Rond 1350 waren de inwoners van de stad nog vanzelfsprekend katholiek, terwijl zij twee eeuwen later geconfronteerd werden met de Reformatie. Rond 1350 was Mechelen nog een eerder kleine, maar zelfstandige heerlijke enclave met een stedelijke economie die grotendeels rond textielproductie draaide. Twee eeuwen later kende Mechelen niet alleen een ongewoon veelzijdige luxe nijverheid, maar was ook de zetel van een trits belangrijke overheidsinstellingen van het machtige Habsburgse imperium waar de stad nu toe behoorde.

De lezing volgt de lotgevallen van de machtige en niet zo machtige families die de stad Mechelen hebben bestuurd tussen ca. 1360 en ca. 1560. De politieke elite van Mechelen moest zich aanpassen aan omstandigheden die ingrijpend veranderden. Dit aanpassingsproces zorgde er ook voor dat de elite zelf meer en meer van karakter veranderde. Die transformatie van de stedelijke elite staat centraal, waarbij ook enkele vergelijkingen met de elites van Brugge, Gent en Antwerpen aan bod komen.

Spreker(s): 
Frederik Buylaert
Frederik Buylaert is onderzoekersprofessor aan de Universiteit Gent. Zijn interesses gaan uit naar de geschiedenis van sociale mobiliteit en elitevorming in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij publiceerde eerder over stedelijke en rurale elites in de Nederlanden en werkt momenteel aan een vergelijkende monografie van elites in Vlaanderen, Engeland en Frankrijk (1300-1600).
Datum: 
din, 18/06/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstrtaat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Ferraris: de man achter de kaart!

Ferraris. Zijn naam klinkt als een oude bekende in de oren van vele kaartliefhebbers. De lezing is echter niet uitsluitend voor hen bestemd, noch voor de landmeter of voor de geograaf, die zijn held in het verleden zoekt en een discours over driehoeksmeetkunde, kaartprojectie en druktechnieken verwacht.
Tijdens de lezing hoort u wel een verhaal over edellieden die steeds hoger op de ladder kropen, over een aristocraat die fortuin wou maken, over een warlord die militaire zeges aan zijn gordel reeg en bovenal over een man die een diepgaande liefde voor zijn vrouw koesterde en met haar de gigantische omwentelingen van de lange achttiende eeuw doorstond. Hoe overleven in een wereld vol omwenteling is het echte onderwerp van de avond.


Het verhaal van Ferraris lag verborgen in het Hongaarse Nationaal Archief in een riem fijne velletjes briefpapier, vol gekriebeld in een minuscuul geschrift van de hand van Ferraris. Dit was het begin van een zoektocht naar de man achter de mythe, ook een "cherchez la femme" en vooral een confrontatie met het complexe verleden waarover zo moeilijk waarheidsgetrouw gesproken kan worden.

Spreker(s): 
Karen De Coene
Karen De Coene genoot een kunsthistorische opleiding, waarna ze de tentoonstellingen "Desire. Contrasten in albast" in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot en "Liber Floridus" in het STAM (Gent) cureerde. Ze is werkzaam als postdoctoraal onderzoeker historische cartografie aan de Universiteit Gent (vakgroep geografie) en als catalograaf bij Arenberg Auctions (Brussel)
Datum: 
din, 21/05/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen
Toegang: 
Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Meer info bij: 
leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina