Skip to Content

Welkom!

Geïnteresseerd in het boeiende Mechelse verleden? Dan bent u hier op de juiste site.

De Kring geeft elk jaar een fraai boek uit, de 'Handelingen'. De hoofdbrok zijn talrijke nieuwe artikels over het rijke verleden van onze stad, fraai geïllustreerd. Daarnaast is er in de Handelingen een terugblik op alle activiteiten van de Kring, een jaarverslag over de werking van de diverse culturele en erfgoeddiensten van de stad en bibliografische notities van recente publicaties over Mechelen.

De Kring organiseert ook ongeveer maandelijks boeiende lezingen. Die worden op deze website aangekondigd. De leden ontvangen ook nog een driemaandelijks Mededelingenblad, met de aankondiging van onze activiteiten en met leuke weetjes en korte artikels over Mechelen. Wie een artikel voor de Handelingen of een korte tekst voor het Mededelingenblad wil insturen, neemt best contact op met een bestuurslid.

Herwig De Lannoy
Voorzitter

 

Theo Blickx: een analyse

Centraal in de presentatie staat Mechels kunstenaar Theo Blickx (1875-1963) en zijn rol in de kunstgeschiedenis. Als beloftevol kunstenaar bracht hij, bij de overgang naar de 20e eeuw, de impressionistische beeldhouwkunst naar Mechelen. Zijn werk inspireerde en zijn atelier was een eerste leerschool voor kunstenaars als Rik Wouters, Ernest Wynants en Jan de Smedt.

Toch bleek uit eerder onderzoek naar Kunstenaarsvereniging ‘De Distel’, waarvan hij stichtend lid was, en uit literatuuronderzoek, dat hij enkel een in de rand vermelde figuur is bij biografische beschrijvingen van andere kunstenaars en dat zijn werk al lange tijd op de achtergrond blijft. Nochtans liet hij een uitgebreide collectie kunstwerken en een omvangrijk persoonlijk archief na. In een objectieve analyse onderzocht de spreekster daarom de rol en de betekenis van Theo Blickx voor de kunstgeschiedenis bij het begin van de 20e eeuw, voor zijn leerlingen en voor Mechelen. De resultaten van dat onderzoek presenteert ze tijdens de lezing.

Spreker(s): 
Helena Winckelmans
Helena Winckelmans, sinds 10 jaar werkzaam voor de stad Mechelen, is van opleiding interieurvormgever en master Kunstgeschiedenis. De interesse voor het verleden van Mechelen en de voorliefde voor hout, ambacht en kunst vloeiden mooi samen in de recente masterscriptie over Mechels kunstenaar Theo Blickx.
Datum: 
din, 15/10/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal derde verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Het Blazoenfeest van De Peoene (1620) en het Twaalfjarig Bestand

Op 3 mei 1620 vond het laatste grote rederijkersfeest in de geschiedenis plaats, georganiseerd door de Mechelse rederijkerskamer De Peoene. In 2020 is het precies vierhonderd jaar geleden dat die gebeurtenis in Mechelen plaatsgreep. Reden genoeg om hieraan speciale aandacht te besteden.

Sinds 1609, toen noord en zuid een twaalf jaren durend bestand overeenkwamen in wat later als de Tachtigjarig Oorlog aangeduid zou worden, waren de contacten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden er een stuk gemakkelijker op geworden, zeker in cultureel opzicht. Rederijkers speelden in dit opzicht geen onbelangrijke rol. In de lezing wordt het feest van De Peoene gedetailleerd besproken tegen de achtergrond van het Twaalfjarig Bestand en de aanloop daarnaartoe. Een van de inrichters ervan, de zilversmid Hans Theuillier, was in diezelfde jaren tevens betrokken bij de totstandkoming van een nieuw schrijn voor de relieken van Sint-Rombout. Een andere bij dit feest nauw betrokken rederijker, Hendrick Faydherbe, was de vader van de beroemde architect en beeldhouwer Lucas Faydherbe. Aan die beide laatsten zullen we eveneens aandacht besteden en enkele tot dusverre niet bekende zaken de revue laten passeren.

Spreker(s): 
Wim Hüsken
Wim Hüsken is doctor in de Letterkunde en was tot aan zijn pensioen conservator bij de Stedelijke Musea Mechelen. Hij was daarvoor als historisch-letterkundige werkzaam aan de universiteiten van Nijmegen, Melbourne (Australië), Cambridge (UK), Hull (UK) en Auckland (Nieuw-Zeeland).
Datum: 
din, 17/09/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal derde verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Op stap met Marcel, weet je nog van die tijd van toen?

Op een snikhete zomerdag vorig jaar wandelde onze ondervoorzitter, Marcel Kocken, met de leden van de Kring door het Mechelen van zijn jeugdjaren, d.w.z. de 40er en 50er jaren van vorige eeuw. We liepen toen door het stadscentrum om te eindigen in Mechelen-Zuid op de Korenmarkt. Nu gaat Marcel met ons op stap in Mechelen-West.

Marcel neemt ons o.a. mee langs het “Klapgat” waaraan hij speciale herinneringen heeft, de Schoutetstraat waar we de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis bezoeken, het Klein Begijnhof met herinneringen aan de “Vijf Deuren” en “Den Rooster”, de Sint-Katelijnekerk waar Lodewijk van Beethoven werd gedoopt, om alzo op het Groot Begijnhof te belanden waar de “roots” van Marcels familie terug te vinden zijn. Ondertussen vernemen de leden ook nog iets over “het begijnengat dat zwart ziet” …. en struinen we door de “kashba” van de kleine begijnhofstraatjes vol heilige huisjes waar o.m. ooit Mie en Lies Bougie woonden, en Jokske en Netteke en Anna van Levens de “scheiresleep”. Iedereen welkom en hopen op een zonnige dag.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Lic. Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Kring en wandelend geheugen van Mechelen, is al zijn hele leven gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis en cultuur. Dit resulteerde in ontelbare publicaties en lezingen.
Datum: 
zat, 10/08/2019
Uur: 
14u30
Locatie: 
Tuin in Het Hof van Busleyden
Toegang: 
langs de Sint-Jansstraat
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Geleide wandeling "Uit hout en steen gekapt: Mechelen"

Vanaf de late middeleeuwen legden kunstenaars in Mechelen zich erg toe op het beeldhouwen. Hun productie
was zeer divers: van kleine “poupées de Malines” en “Mechelse albasten” tot monumentale sculpturen in
kerken en op pleinen. Vele Mechelse beeldhouwers wisten zich een zeer gedegen reputatie op te bouwen. Denken we maar aan Lucas Faydherbe, Joseph Tuerlinckx, Rik Wouters of Jean-Paul Laenen. Zij lieten, net als heel veel van hun collega’s, hun gesculpteerde sporen na in Mechelen.

Tijdens de wandeling staan we stil bij beeldhouwwerk op gevels, in kerken en misschien ook op onverwachte plaatsen. We starten op de Schoenmarkt, trekken richting Begijnhof en eindigen in de buurt van Brouwerij het Anker.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Lic. Bart Stroobants, raadslid van de Kring, is conservator aan het Museum Hof van Busleyden, voorzitter van de vzw Speelgoedmuseum Mechelen en docent aan de gidsenopleiding van CVO Vitant. Reeds tijdens zijn studies kunstwetenschappen (KU Leuven) was hij gefascineerd door beeldhouwkunst.
Datum: 
zat, 06/07/2019
Uur: 
14u30
Locatie: 
Schoenmarkt (monument Margareta van Oostenrijk)
Meer info bij: 
Foto "Regionale Beeldbank Mechelen"
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina