Skip to Content

Mededeling

Een nieuwe publicatie van ons medelid Geert Clerbout: "Oorlog aan de Dijle. Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog."

Zopas verscheen van Geert Clerbout bij de uitgeverij Van Halewyck een boek over onze stad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mechelen speelde toen een belangrijke rol want ze was van cruciaal belang: voor de Duitse bezetter omdat de stad een belangrijk knooppunt was in het Belgische spoorwegennet, voor de geallieerden omdat kardinaal Mercier vanuit zijn residentie het kerkelijke verzet stuurde.

Maar hoe verliep de oorlog voor de Mechelaars? Sommigen werden door de bezetter naar Duitsland gedeporteerd om er te werken, er zaten Mechelaars aan het front, nog anderen verbleven de hele oorlog in het buitenland. Sommigen verzetten zich tegen het nieuwe bewind en spioneerden voor de geallieerden, terwijl weer anderen steun verleenden aan de nieuwe overheid. Kortom, iedere Mechelaar had haar of zijn eigen verhaal.

Deze verhalen worden voor het eerst verteld in dit boek. Het voert de lezer mee van de woelige eerste oorlogsmaanden en de verwoestende bombardementen op de historische binnenstad over de vreselijke laatste twee oorlogswinters tot – uiteindelijk – de bevrijding van onze stad.

Het boek telt een kleine 300 bladzijden, bevat 170 unieke foto’s en is te koop bij de Mechelse boekhandels.

Huldiging van Marcel Kocken en Herman Vermeulen met een Academische Zitting in de Raadzaal van het Stadhuis op 30 september 2012.

In 2012 bestaat de Gidsenbond Mechelen 55 jaar. Marcel Kocken, bestuurslid van onze Kring en Herman Vermeulen, sedert vele jaren ook lid van de Kring, zijn medestichters van de Gidsenbond. Zij zijn ieder 55 jaar stadsgids! Bovendien is Herman Vermeulen dit jaar 50 jaar voorzitter van de Gidsenbond, een gouden jubileum.

De Gidsenbond houdt daarom op 30 september 2012 om 10.00 uur een Academische Zitting in de Raadzaal van het Stadhuis.

Onze voorzitter Herwig De Lannoy zal voor Marcel Kocken en Herman Vermeulen vanwege de Kring een laudatio houden.

De heer Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” en lid van de Kring, houdt een gelegenheidstoespraak over de Mechelse beiaarden en het nieuwe project “mobiele beiaard Jef Denyn”.

Aansluitend op de Academische Zitting biedt het Stadsbestuur een receptie aan in de Kolommenzaal en wordt een feestmaaltijd gehouden in ‘t Oud Conservatorium.

Voor de practische organisatie van dit evenement is inschrijving noodzakelijk, uiterlijk op 16 september 2012.

Wil u het programma vernemen van deze Academische Zitting en wil u zich inschrijven, neem dan contact op met de heer Egied Rossiau via zijn mailadres: egied.rossiau@skynet.be

U wordt talrijk verwacht op deze jubileumviering.
 

Wandelingen door de Faculteit van het Mechels Dialect tijdens de Open Monumentendag van zondag 9 september 2012

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - de werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw -  tijdens de Open Monumentendag van zondag 9 september 2012, wandelingen verzorgt in het Mechels met als thema "woord, muziek en beeld" (waurd, muzeek en beild).

De wandelingen starten aan de Dienst Toerisme om 10.00 uur, 11.00 uur, 13.30 uur en om 14.00 uur.

De deelname aan deze wandelingen is gratis en men hoeft niet te reserveren.

Dialectwandelingen georganiseerd door de Faculteit van het Mechels dialect (werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw)

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - een werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw - wandelingen organiseert in het Mechels dialect.

Op zaterdag 29 september 2012 geeft ons medelid Pierre Levens als stadsgids een "biestege wandeling" en vertelt hij over "biesten-in-'t-stad". De wandeling start om 14.30 uur. Samenkomst aan het standbeeld van Opsinjoor.

Op zaterdag 27 oktober 2012, geeft ons medelid Paul Delbaere als stadsgids een rondleiding over "moodege Mêcheleirs en Mêcheleisse". Ook deze wandeling start om 14.30 uur  aan het standbeeld van Opsinjoor.

Voor de leden van onze Kring is de deelnameprijs 2 euro (in plaats van 3 euro!).

 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina