Skip to Content

Mededeling

"Mechelen: Feiten & Façades"

Dit uniek historisch boek plaatst een omvangrijk deel van het Mechels bouwkundig patrimonium in de schijnwerpers.


Binnen de stadsmuren en met de focus op niet minder dan 234 gevels, is gepeild naar hun historische context en zijn tevens belangrijke details met zorg in de kijker geplaatst. Met ruim 435 foto's, uitvoerig gedocumenteerd en toegelicht, stelden onze ondervoorzitter Marcel Kocken en fotograaf Luc Van Hoeylandt dit boek samen.


Er staan 435 foto's in het boek met tal van detailopnames.  Het telt 288 bladzijden en het formaat is 21,5 cm x 25 cm x 3 cm.  Het zal verkocht worden aan de prijs van 49,50 Euro.


Verschijningsdatum: eind september 2015!

Nieuwe openingsuren voor het Stadsarchief!

We willen onze leden die het Stadsarchief wensen te bezoeken, wijzen op de nieuwe openingsuren.
Vanaf 15 april zal het Stadsarchief voor de bezoekers op maandag gesloten zijn, in tegenstelling tot daarvoor.
Zie: http://stadsarchief.mechelen.be/nl/1718/content/3554/openingsuren-leesza...

Dr. Adolf Monballieu levert postuum bijdrage aan internationaal topwetenschappelijk onderzoek.

In Knack van 15 augustus 2012 (jg. 42, nr. 33, p. 74-75) gaat journalist Jan Braet in op het onderzoek dat Dr. Adolf Monballieu in de jaren 1960 voerde. Die studie was en is nog steeds baanbrekend en werd gepubliceerd in de Handelingen. Monballieu was ereconservator van het Antwerpse Museum voor Schone Kunsten en een internationaal befaamd Bruegelkenner. Hij was een trouw lid en ondervoorzitter van onze Kring en overleed in 2010.

Kunstwetenschapper Manfred Sellink heeft zopas in een oeuvre-catalogus van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569) alle werken accuraat beschreven. Daarbij is de discussie over meerdere topkunstwerken van de Vlaamse meester opgelaaid, want de authentieke bronnen zijn zeer schaars. Het onderzoek van Monballieu wordt nu terug van onder het stof gehaald. Hij publiceerde in de Handelingen van 1964 (dl. 68) over de samenwerking met de jonge Bruegel en een andere jonge kunstenaar uit Mechelen, Pieter Baltens, in de St.-Romboutskathedraal. Door hun altaarstuk voor de gilde van de handschoenmakers precies te dateren in 1551, achterhaalde hij dat Bruegel al in 1550 als schilder actief was, nog voor zijn inschrijving in Antwerpen. Deze ontdekking was van zeer groot belang in de internationale kusntwereld omdat daardoor met grotere zekerheid een aantal vroege werken aan de kunstenaar konden toegeschreven worden.

Monballieu toonde ook de belangrijke contacten die Bruegel in Mechelen aanknoopte met vooraanstaande lieden, verbonden aan het Hof van Keizer Karel, en die hem voor zijn verdere schilderscarrière ongetwijfeld beïnvloed hebben. Monballieu bestudeerde dit verder en publiceerde er telkens over in de Handelingen in 1969 (dl. 73), 1971 (dl. 75), 1972 (dl. 76), 1976 (dl. 80), naast andere artikels over bekende kunstenaars en kunstwerken in Mechelen. Uiteindelijk slaagde hij erin de personen die in wereldberoemde ‘Parabel van de blinden’ afgebeeld staan, met naam en toenaam te herkennen als lutheranen. Het zou gaan om de Brusselse tapijtwever Willem de Kempeneer en zijn broers, in het spoor van een al in de goot gesukkelde man (volgens Monballieu een echte blinde, terechtgesteld om zijn geloof).

Het fundamenteel wetenschappelijk onderzoek van Dr. Monballieu krijgt dus opnieuw de volle aandacht van de internationale kunstwereld. Samen met het allermodernste instrumentarium, waarbij de signatuur, compositie, beeldopbouw en schilderstechniek onderzocht worden, levert ook Dr. Monballieu zijn postume bijdrage aan de puzel.

 

Herwig De Lannoy
 

(Deze tekst verscheen in het Mededelingenblad, jg. 43, nr. 4, okt.-nov.-dec. 2012, p. 4).

Een nieuwe publicatie van ons medelid Geert Clerbout: "Oorlog aan de Dijle. Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog."

Zopas verscheen van Geert Clerbout bij de uitgeverij Van Halewyck een boek over onze stad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Mechelen speelde toen een belangrijke rol want ze was van cruciaal belang: voor de Duitse bezetter omdat de stad een belangrijk knooppunt was in het Belgische spoorwegennet, voor de geallieerden omdat kardinaal Mercier vanuit zijn residentie het kerkelijke verzet stuurde.

Maar hoe verliep de oorlog voor de Mechelaars? Sommigen werden door de bezetter naar Duitsland gedeporteerd om er te werken, er zaten Mechelaars aan het front, nog anderen verbleven de hele oorlog in het buitenland. Sommigen verzetten zich tegen het nieuwe bewind en spioneerden voor de geallieerden, terwijl weer anderen steun verleenden aan de nieuwe overheid. Kortom, iedere Mechelaar had haar of zijn eigen verhaal.

Deze verhalen worden voor het eerst verteld in dit boek. Het voert de lezer mee van de woelige eerste oorlogsmaanden en de verwoestende bombardementen op de historische binnenstad over de vreselijke laatste twee oorlogswinters tot – uiteindelijk – de bevrijding van onze stad.

Het boek telt een kleine 300 bladzijden, bevat 170 unieke foto’s en is te koop bij de Mechelse boekhandels.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina