Skip to Content

Vergeet niet uw lidgeld voor 2024 te hernieuwen

 Voor de eerste maal na vele jaren zien we ons genoodzaakt om het lidgeld op te trekken en gelden vanaf 2024 volgende tarieven:

Gewoon lid: 35,00€

Inwonend lid: 8,00€

Student: 15,00€

Instelling: 40,00€Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina