Skip to Content

Agenda

Oranje Boven! Een Hollander in Mechelen. Op citytrip tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden

Tentoonstellingsbezoek onder leiding van Bart Stroobants. Op 18 maart 1815 laat burgemeester de Bors de soevereiniteitsverklaring van koning Willem afkondigen in Mechelen. Daarmee behoren we officieel tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. De Mechelaars zijn enthousiast en kijken uit naar de vele vernieuwingen die koning Willem belooft. De nieuwe vorst staat voor grote uitdagingen in zijn jonge koninkrijk: godsdienstvrijheid invoeren, het Nederlands tot overheidstaal maken, het niveau van het onderwijs opkrikken, de economie aanzwengelen... Mechelen wordt in 1815 geroemd om zijn historisch patrimonium, zijn witte, maar stille straten en het lekkere eten en drinken. Economisch gaat het de stad minder voor de wind. Het beleid van koning Willem zal dan ook te voelen zijn in Mechelen. De tentoonstelling gaat dieper in op hoe Mechelen er in die tijd uit zag en welk effect het Nederlands bewind kende.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants, kunsthistoricus en bestuurslid van de Kring, werkte mee aan de realisatie van de tentoonstelling en kan ons als geen ander rondleiden door het Mechelen uit de jaren 1815-1830.
Datum: 
zat, 04/07/2015
Uur: 
14.30u
Locatie: 
Hof van Busleyden, Merodestraat
Toegang: 
5 euro

Oranje boven! Orangisme, Belgisch pattriotisme en de Mechelaars (1815-1836)

Tijdens een storm in november 1833 knakte "den lang verdroogden vrijheidboom, denwelken langen tijd als een schandael op de groote merkt gestaan had", af. Het trieste lot van de vriijheidsboom illustreert het gebrek aan enthousiasme voor de Belgische revolutie bij de Mechelaars. Was de reden onverschilligheid? Was het de trouw van de burgers aan het Koninkrijk der Nederlanden dat in 1830 uiteengevallen was? Was het een gebrek aan Belgisch patriottisme?Pas de laatste tien jaar hebben historici en politicologen in vraag gesteld of de omwenteling van 1830 wel zo "logisch" en "onvermijdelijk" was als tot dan toe aangenomen werd. Hoe dan ook speelde Mechelen als de zetel van het aartbisdom een cruciale rol in de woelige jaren voor de revolutie.

Spreker(s): 
Herwig De Lannoy
Voorzitter van onze Kring en licentiaat geschiedenis.
Datum: 
din, 16/06/2015
Uur: 
20
Locatie: 
Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen
Toegang: 
Gratis

Oranje boven? Mechelen onder Nederlandse vlag (1815-1830)

In 1815 – op het beroemde congres van Wenen – werd een nieuwe natie boven de doopvont gehouden. Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kreeg gestalte. Nederlanders, Belgen en Luxemburgers werden verenigd onder één vorst, één vlag en één vaderland. Nauwelijks enkele jaren later, in 1830, spatte die prille natie alweer uit elkaar toen de Belgische revolutie uitbrak. Dat verhaal van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden komt nooit echt uit de verf in klassieke geschiedenisboeken. Het blijft een wat kleurloze periode tussen de laatste oprispingen van Napoleon en de komst van Leopold I. Nochtans doet dat cliché de realiteit onrecht aan, want onder Nederlands vlag woei er wel degelijk een nieuwe wind. Nieuwe liberale ideeën beïnvloedden het politieke bedrijf, terwijl de ontluikende industriële revolutie de kwakkelende economie nieuw leven inblies. Een schare schilders, beeldhouwers en architecten timmerde mee aan een baanbrekend cultuurbeleid. Men trachtte ook een nieuwe armen- en gezondheidszorg op poten te zetten. In deze lezing willen we dat verhaal van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden opnieuw vertellen. Mechelen wordt daarbij de vaste uitvalsbasis. Met sappige kronieken en kranten, vlijmscherpe pamfletten, kurkdroge rekwesten en tal van andere bronnen willen we de Mechelaars van toen opnieuw een stem geven. Wat vonden ze van hun “Hollandse maatjes” uit het Noorden? Hoe veranderde de stad tussen 1815 en 1830


Spreker(s): 
Gerrit Verhoeven
Gerrit Verhoeven is docent geschiedenis aan de universiteiten van Antwerpen, Gent en Leiden. Hij is vooral gespecialiseerd in cultuur- en sociaaleconomische geschiedenis van de Nederlanden van de late zestiende tot begin negentiende eeuw.
Datum: 
din, 19/05/2015
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen
Toegang: 
Gratis

Oranje boven!

Oranje boven! De Nederlandse erfenis in Mechelen.

Boeiende lezingen over de Hollandse erfenis in Mechelen (en omgekeerd) in het kader van de Erfgoeddag. Speciaal voor die erfgoeddag is er Matinée Busleyden, een exclusieve lezingeneditie waar experten in korte lezingen het verhaal en de impact van de erfenis van de Nederlanders in Mechelen toelichten. Zowel politiek als cultuur komen aan bod, maar ook speelgoed en wereldbollen. Kortom: een gevarieerd programma met voor ieder wat wils!

Datum: 
zon, 26/04/2015
Locatie: 
Hof Van Busleyden, Merodestraat


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina