Skip to Content

Agenda

Mechelse pioniers in de fotografie (tussen 1860 en 1910)

 Rond 1840 situeert zich de oorsprong van de fotografie in België. Dit nieuwe medium werd enthousiast onthaald in de grootsteden. Niettemin treft men vanaf 1860 tot het einde van de eeuw een twintigtal gekende fotografen in Mechelen aan. Misschien zeggen de namen Pierre Koekkoek, Prosper Morren of Scheffermeyer u wel iets?


Heel wat fotografen trokken echter van de ene stad naar de andere, hetgeen verklaart waarom er ook heel wat buitenlanders in Mechelen actief waren. Even maken we nog een zijsprong naar de 20ste eeuw met de fotografen Louis Van Zeir en Leon Van Baelen. Het wordt een rijk geïllustreerde tocht door het Mechelen van lang geleden.

Spreker(s): 
Axel Vaeck
Axel Vaeck is bestuurslid van de Kring en als documentalist verbonden aan het Stadsarchief van Mechelen. Hij kon voor dit onderwerp putten uit de rijke fotocollectie van het Mechelse stadsarchief en andere weinig gekende archiefbronnen. Aangevuld met enkele pareltjes uit privé verzamelingen.
Datum: 
din, 21/02/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Algemene jaarvergadering; lezing en receptie.

Graag nodigen wij alle leden van de Kring uit op de Algemene Jaarvergadering, die stipt om 14u30 aanvangt.


Nadien (om 15u00) is er een lezing voor alle gegadigden onder de titel "Prof. dr. L. Th. Maes en de Grote Raad". In 1949 herdacht Mechelen "475 jaar Grote Raad in Mechelen". De belangrijkste persoon die hierbij betrokken was, was de jonge historicus en jurist Maes; een getogen en geboren Mechelaar die kort tevoren het wetenschappelijk boek "Mechelen, vijf Eeuwen Stedelijk Strafrecht" had gepubliceerd. Maes zou zich na 1949 verder met de geschiedenis en vooral met de betekenis van "het Parlement" blijven bezighouden. Wanneer in 1973 de 500ste verjaardag van het "Edict van Thionville" waarbij de Grote Raad werd opgericht, in Mechelen werd herdacht, zal hij opnieuw de spil vormen van het gebeuren. Aan de hand van foto's en filmfragmenten belicht Marcel Kocken de boeiende levensloop en de veelvuldige activiteiten van L. Theo Maes, misschien de laatste "homo universalis" in Mechelen?Tot slot nodigen wij de leden van de Kring uit op een receptie - ter gelegenheid van een nieuw en verrassend jaar - in de historische kelder ten Huize Michiels, Korenmarkt 8, vanaf 16u30.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Datum: 
zat, 21/01/2017
Uur: 
15u00
Locatie: 
Congres en Erfgoedcentrum Lamot
Toegang: 
langs de Haverwerf
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Jubileumeditie: 25ste Internationale Antiquarenbeurs!

De Internationale Antiquarenbeurs te Mechelen bestaat dit jaar exact 25 jaar. Het was de inmidddels overleden Jacques Garcia die hiertoe destijds het initiatief nam. Van bij het prille begin verleende onze Kring ook haar medewerking, door mensen te voorzien die de toegangsbalie bemanden. Voor meer info zie op http://www.antiquarenbeurs-mechelen.com


Openingsuren:


- vrijdag 9 december van 14 tot 18 uur


- zaterdag 10 december van 11 tot 18 uur


- zondag 11 december van 11 tot 17 uur


Zeldzame oude boeken, prenten of cartografisch materiaal wordt er in overvloed tentoon gesteld!

Datum: 
vri, 09/12/2016
Uur: 
vanaf 14 uur
Locatie: 
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, Mechelen
Toegang: 
vrij voor onze leden

Lezing: Stadsgeneesheren in het zestiendeeeuwse Mechelen ("Medecijns vander Stadt")

In de loop van de veertiende eeuw werd het ambt van stadsgeneesheer geïntroduceerd in Mechelen. Twee eeuwen later – na een forse bevolkingstoename en verschillende opeenvolgende epidemieën – stelde het stadsbestuur tot drie stadsartsen tegelijkertijd te werk. Algemeen beschouwd was een stadsgeneesheer een gediplomeerd arts uit de bovenklasse, die als een officiële medische beoefenaar in dienst van de stad werkte. Hij werd verkozen door het stadsbestuur, ontving jaarlijks een salaris en stond aan de top van de stedelijke medische hiërarchie.Mechelen bracht tijdens de welvarende, maar ook turbulente zestiende eeuw enkele van de grootste geneeskundigen uit haar geschiedenis voort. De functie van stadsarts of medecijn vander stadt was onder invloed van het stadsbestuur stevig verankerd in de stedelijke zorgverlening. Zo behoorde de gratis behandeling van arme patiënten tot hun uitgebreide takenpakket. Geleerden zoals bijvoorbeeld Joachim Roelants en Rembert Dodoens waren niet alleen betrokken bij de openbare gezondheidszorg, maar maakten ook deel uit van een internationaal netwerk van intellectuelen en humanisten. Stadsgeneesheren waren vaak te gast aan het hof, waar ze de hoogste edellieden bijstonden als lijfarts én raadgever. Ze liepen voorop tijdens processies, kregen tijdens feesten de mooiste plaatsen toebedeeld en werden alom gerespecteerd voor hun kennis en maatschappelijke functie. Dankzij de publicatie van almanakken, medische traktaten en botanische boeken - zoals het ‘Cruijdeboeck’ van Dodoens - reikte hun intellectuele impact tot ver buiten de Mechelse stadsmuren. De relatie tussen geneesheer en apotheker, en de algemene positie van de stadsdokters binnen de stedelijke medische organisatie komen aan bod. Verder worden hun privébibliotheken, de manier waarop hun (medische) kennis werd overgedragen en hun intellectuele impact op de maatschappij besproken.

Spreker(s): 
Koen Vermeulen
Koen Vermeulen studeerde in 2009 af als master in de geschiedenis aan de KU Leuven. Sinds 2011 werkt hij bij Musea & Erfgoed Mechelen. Daarnaast volgde hij tussen 2014 en 2016 de Advanced Master of Medieval and Renaissance Studies, eveneens aan de KU Leuven. Het onderwerp van zijn masterproef voor die opleiding handelde over de centrale rol van stadsgeneesheren in het zestiende-eeuwse Mechelen.
Datum: 
din, 15/11/2016
Uur: 
20u
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina