Skip to Content

Agenda

Algemene jaarvergadering; lezing en receptie.

Graag nodigen wij alle leden van de Kring uit op de Algemene Jaarvergadering, die stipt om 14u30 aanvangt.


Nadien (om 15u00) is er een lezing voor alle gegadigden onder de titel "Prof. dr. L. Th. Maes en de Grote Raad". In 1949 herdacht Mechelen "475 jaar Grote Raad in Mechelen". De belangrijkste persoon die hierbij betrokken was, was de jonge historicus en jurist Maes; een getogen en geboren Mechelaar die kort tevoren het wetenschappelijk boek "Mechelen, vijf Eeuwen Stedelijk Strafrecht" had gepubliceerd. Maes zou zich na 1949 verder met de geschiedenis en vooral met de betekenis van "het Parlement" blijven bezighouden. Wanneer in 1973 de 500ste verjaardag van het "Edict van Thionville" waarbij de Grote Raad werd opgericht, in Mechelen werd herdacht, zal hij opnieuw de spil vormen van het gebeuren. Aan de hand van foto's en filmfragmenten belicht Marcel Kocken de boeiende levensloop en de veelvuldige activiteiten van L. Theo Maes, misschien de laatste "homo universalis" in Mechelen?Tot slot nodigen wij de leden van de Kring uit op een receptie - ter gelegenheid van een nieuw en verrassend jaar - in de historische kelder ten Huize Michiels, Korenmarkt 8, vanaf 16u30.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Datum: 
zat, 21/01/2017
Uur: 
15u00
Locatie: 
Congres en Erfgoedcentrum Lamot
Toegang: 
langs de Haverwerf
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Jubileumeditie: 25ste Internationale Antiquarenbeurs!

De Internationale Antiquarenbeurs te Mechelen bestaat dit jaar exact 25 jaar. Het was de inmidddels overleden Jacques Garcia die hiertoe destijds het initiatief nam. Van bij het prille begin verleende onze Kring ook haar medewerking, door mensen te voorzien die de toegangsbalie bemanden. Voor meer info zie op http://www.antiquarenbeurs-mechelen.com


Openingsuren:


- vrijdag 9 december van 14 tot 18 uur


- zaterdag 10 december van 11 tot 18 uur


- zondag 11 december van 11 tot 17 uur


Zeldzame oude boeken, prenten of cartografisch materiaal wordt er in overvloed tentoon gesteld!

Datum: 
vri, 09/12/2016
Uur: 
vanaf 14 uur
Locatie: 
Cultuurcentrum Mechelen, Minderbroedersgang 5, Mechelen
Toegang: 
vrij voor onze leden

Lezing: Stadsgeneesheren in het zestiendeeeuwse Mechelen ("Medecijns vander Stadt")

In de loop van de veertiende eeuw werd het ambt van stadsgeneesheer geïntroduceerd in Mechelen. Twee eeuwen later – na een forse bevolkingstoename en verschillende opeenvolgende epidemieën – stelde het stadsbestuur tot drie stadsartsen tegelijkertijd te werk. Algemeen beschouwd was een stadsgeneesheer een gediplomeerd arts uit de bovenklasse, die als een officiële medische beoefenaar in dienst van de stad werkte. Hij werd verkozen door het stadsbestuur, ontving jaarlijks een salaris en stond aan de top van de stedelijke medische hiërarchie.Mechelen bracht tijdens de welvarende, maar ook turbulente zestiende eeuw enkele van de grootste geneeskundigen uit haar geschiedenis voort. De functie van stadsarts of medecijn vander stadt was onder invloed van het stadsbestuur stevig verankerd in de stedelijke zorgverlening. Zo behoorde de gratis behandeling van arme patiënten tot hun uitgebreide takenpakket. Geleerden zoals bijvoorbeeld Joachim Roelants en Rembert Dodoens waren niet alleen betrokken bij de openbare gezondheidszorg, maar maakten ook deel uit van een internationaal netwerk van intellectuelen en humanisten. Stadsgeneesheren waren vaak te gast aan het hof, waar ze de hoogste edellieden bijstonden als lijfarts én raadgever. Ze liepen voorop tijdens processies, kregen tijdens feesten de mooiste plaatsen toebedeeld en werden alom gerespecteerd voor hun kennis en maatschappelijke functie. Dankzij de publicatie van almanakken, medische traktaten en botanische boeken - zoals het ‘Cruijdeboeck’ van Dodoens - reikte hun intellectuele impact tot ver buiten de Mechelse stadsmuren. De relatie tussen geneesheer en apotheker, en de algemene positie van de stadsdokters binnen de stedelijke medische organisatie komen aan bod. Verder worden hun privébibliotheken, de manier waarop hun (medische) kennis werd overgedragen en hun intellectuele impact op de maatschappij besproken.

Spreker(s): 
Koen Vermeulen
Koen Vermeulen studeerde in 2009 af als master in de geschiedenis aan de KU Leuven. Sinds 2011 werkt hij bij Musea & Erfgoed Mechelen. Daarnaast volgde hij tussen 2014 en 2016 de Advanced Master of Medieval and Renaissance Studies, eveneens aan de KU Leuven. Het onderwerp van zijn masterproef voor die opleiding handelde over de centrale rol van stadsgeneesheren in het zestiende-eeuwse Mechelen.
Datum: 
din, 15/11/2016
Uur: 
20u
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Geleid bezoek aan de tentoonstelling "Zot Geweld/ Dwaze Maagd"

In 1907 wonen Rik en Nel Wouters een balletvoorstelling door Isadora Duncan bij in de Muntschouwburg in Brussel. Rik raakt zo begeesterd door het gebeuren op de scène, dat hij besluit er een monumentaal beeld van te maken. Met die sculptuur is zijn naam en faam als kunstenaar helemaal gemaakt. Wouters geeft het beeld van in het begin een dubbele titel: Zot Geweld en Dwaze Maagd. De tentoonstelling is opgebouwd rond vier centrale thema’s die een nauwe band hebben met het beeldhouwwerk van Rik Wouters: dans, evenwicht, schoonheid en moraliteit. Wouters verwerkt in zijn ‘Zot geweld’ immers thema’s die kunstenaars lang voor hem en ook nog lang na hem beroeren.


Het geleide bezoek aan de expo wordt zo een wandeling door vele eeuwen kunstgeschiedenis, maar tegelijkertijd een introductie op de geschiedenis van de dans. De zeer gevarieerde keuze aan kunstwerken maakt het een kijkspektakel met vele, boeiende verhalen.


Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants, bestuurslid van de Kring, is lic. kunstwetenschappen (KU Leuven) en werkzaam als conservator bij Musea & Erfgoed Mechelen. Als onderzoeker verdiept hij zich o.a. in de kunst van de 19de en 20ste eeuw. Vanuit zijn taak als conservator was hij nauw betrokken bij de realisatie van de tentoonstelling.
Datum: 
zat, 22/10/2016
Uur: 
14u30
Locatie: 
Hof van Bu!sleyden
Toegang: 
via de Sint-Jansstraat
Meer info bij: 
Deelnameprijs: 5,00 euro per persoon
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina