Skip to Content

Agenda

Roep om rechtvaardigheid

Recht en onrecht in de kunst van de Nederlanden (1450-1650)

Wat is rechtvaardigheid? Wat is onrecht? Hoe brengen we het ene in de praktijk en beletten we het andere? Kunnen we het recht voor iedereen op dezelfde manier laten gelden? Het zijn vragen die filosofen, juristen, politieke denkers en kunstenaars al sinds de Oudheid bezig houden en die in onze steeds complexer wordende geglobaliseerde wereld een grote actualiteitswaarde hebben.

In de vroegmoderne Nederlanden speelden de beeldende kunsten een opmerkelijke rol in het denken over recht en onrecht. Stadsbesturen lieten grote meesters als Rogier van der Weyden, Dirk Bouts en Peter Paul Rubens zogenaamde gerechtigheidstaferelen maken. Deze werden opgehangen in ruimtes waar recht werd gesproken en moesten rechters aanzetten tot een rechtvaardig oordeel. Vrouw Justitia duikt, in allerlei variaties en combinaties, op in de beeldende en decoratieve kunsten. De zestiende-eeuwse prentkunst klaagt op indringende wijze de wreedheden aan van de Reformatie en Inquisitie en de kolonisatie van de Nieuwe Wereld.

Recht en onrecht in de Nederlandse kunst tussen het midden van de 15de en het midden van de 17de eeuw is het centrale thema van de tentoonstelling "Roep om rechtvaardigheid". Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden, een samenwerking tussen het Museum Hof van Busleyden in Mechelen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (Museum Hof van Busleyden, 23 maart tot 24 juni 2018). De lezing schetst een beeld van de rijkdom en variatie aan werken die op de tentoonstelling te zien zullen zijn en situeert die tegen de bewogen politieke, religieuze en culturele achtergrond waarin ze zijn ontstaan.

Spreker(s): 
Samuel Mareel
Als specialist in de literatuur- en cultuurgeschiedenis van de Bourgondische Nederlanden schreef dr. Samuel Mareel o.a. Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1561). Hij werkt als curator voor de stad Mechelen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’. Daarnaast is hij ook curator van het Museum Hof van Busleyden. Mareel is tevens als gastdocent verbonden aan de vakgroep letterkunde van de Universiteit Gent.
Datum: 
din, 20/02/2018
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen
Toegang: 
Nokerstraat 2
Meer info bij: 
Maximum 50 zitplaatsen
In samenwerking met: 
stadsbestuur Mechelen

Overrompeling van het stadhuis!

Onze algemene jaarvergadering, gevolgd door een filmvertoning over het "Proces van de beulen van Breendonk", afgelopen zaterdag 20 januari was wellicht de meest succesvolle activiteit van de laatste jaren.

Door de ruime media-aandacht op de regionale televisie RTV, op "Mechelen blogt", "radio Reflex" en een uitvoerig persartikel in het "Laatste Nieuws" bleek al vlug dat de belangstelling massaal was.
Om 14u30 zat het publieksgedeelte van de raadszaal al volledig vol, en werd er in allerijl beslist om ook de banken van de gemeenteraad open te stellen voor de toehoorders. Om 15u00 telden wij ongeveer 170 toehoorders en werd de toegang noodgedwongen gesloten wegens volzet.
Ook de aanwezige schepenen Marc Hendrickx en Björn Siffer waren onder de indruk van zulk een opkomst!

Datum: 
maa, 22/01/2018
Meer info bij: 
Foto Björn Siffer

Jaarvergadering

Er worden unieke filmbeelden getoond van het "Proces van Breendonk" dat destijds op die locatie gehouden werd.

Tijdens de repressieperiode na de Tweede Wereldoorlog werden in België om en bij de 60.000 processen over collaboratie gevoerd. Het meest beroemde en beruchte proces begon in maart 1946 in de raadszaal van het Mechelse stadhuis: dat van de beulen van Breendonk. Het proces was zo belangrijk voor de hele maatschappij, dat er verschillende journaalfilms werden gemaakt die in alle Belgische cinema's werden vertoond. Tijdens de jaarvergadering zullen vier van die historische films opnieuw worden vertoond, op de locatie waar ze meer dan 70 jaar geleden werden gemaakt. Geert Clerbout verzorgt de inleiding en Marcel Kocken brengt na de vertoning nog een lezing over wat hij zich nog allemaal herinnert van het Breendonk-proces.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Spreker(s): 
Geert Clerbout
Datum: 
zat, 20/01/2018
Uur: 
14u30 jaarvergadering
Uur: 
15u00 filmvertoning
Locatie: 
Raadszaal van het stadhuis
Meer info bij: 
nadien voor de leden om 16u30 een receptie bij Michiels, Korenmarkt
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Extra lezing: "Van stadspaleis tot museum"

Nu de opening van het nieuwe stadmuseum "Hof van Busleyden" naderbij komt, namelijk 23 maart 2018, staat dit thema volop in "the picture".
Misschien geeft het gebouw via zijn merkwaardige bouwgeschiedenis nu zijn geheim prijs of het al of niet een Bourgondisch stadspaleis is!

Dit imposante stadspaleis zou aan het begin van de 16de eeuw ontworpen zijn in opdracht van Hiëronymus van Busleyden. Hij was een vooraanstaande humanist en geestelijke, die als lid van de Grote Raad tevens actief was in de hoge politiek en diplomatie. Of was het eerder een fraaie patriciërswoning, die door latere adellijke eigenaars omgebouwd werd tot stadspaleis. Via de retrogressieve en interdisciplinaire methode van het huizenonderzoek werd de geschiedenis van het Hof van Busleyden stap voor stap gereconstrueerd.In de 17de eeuw was er de "Berg van Barmhartigheid" gevestigd, in de 19de eeuw was er de muziekacademie in ondergebracht. Het gebouw bevat nog enkele unieke muurschilderingen in de vroege renaissancestijl.
In 1914 liep het stadspaleis zware schade op door de Duitse bombardementen. Het zou tot 1938 duren vooraleer het volledig gerestaureerd zou worden en opnieuw opengesteld als museum.

Spreker(s): 
Piet Berghmans
Piet Berghmans studeerde net af als burgerlijk ingenieur-architect en onderzocht de complexe bouwgeschiedenis. Hij deelt zijn verrassende bevindingen mee aan de hand van een eigen digitale 3D-reconstructie van het gebouw.
Datum: 
din, 19/12/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief
Toegang: 
Leeszaal 3de verdieping
Meer info bij: 
Wees zeker tijdig aanwezig, het aantal zitplaatsen is beperkt tot maximum 49
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina