Skip to Content

Het belang van de familie Doublet, die gedurende drie eeuwen in Mechelen belangrijke ambten heeft uitgevoerd

Afkomstig van Picardie in Frankrijk kregen verschillende leden van de familie Doublet een opleiding in de rechten in de pas opgerichte Leuvense universiteit. Door huwelijken met vooraanstaande personen die contacten hadden met de hertogen van Bourgogne, kregen ze een plaats in de hertogelijke raad en later in het Parlement van Mechelen en de Grote Raad van Mechelen. Dat bracht een verhuizing naar Mechelen met zich mee. Ze vestigden zich gedurende drie eeuwen in Mechelen tussen de vijftiende tot de achttiende eeuw. Na hun succes in Mechelen komen ook hun mindere kantjes naar voor en hun bastaards.

Door de vlucht van een deel van de familie nam hun belang in de ambten bij de Grote Raad af en beoefende de rest meer en meer een rol in Mechelen zelf met functies in de ambachten en het bestuur van Mechelen als schepenen en zelfs als burgemeester. Met de opkomst van het protestantisme waren er onder de familie Doublet die zich bekeerden tot het protestantisme en die namen de vlucht naar het Noorden, waar ze hoge posten waarnamen en fortuin maakten. Zo belangrijk waren hun fortuinen, dat ze vermeld waren in de 150 grote fortuinen in de Gouden Eeuw in de afgescheiden provincies.

De activiteit wordt georganiseerd volgens de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Het aantal deelnemers kan onverwacht beperkt worden. Zie voor details de website van Het Predikheren: https://hetpredikheren.mechelen.be

Spreker(s): 
Pierre Levens
De spreker Pierre Levens is geboren en getogen Mechelaar. Het grootste deel van zijn beroepsbezigheid bracht hij door in de verpakkingsindustrie. Tijdens zijn brugpensioen op 64-jarige leeftijd behaalde hij een masterdiploma in geschiedenis aan de KU Leuven.
Datum: 
zat, 26/02/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Het Predikheren (Openbare Bibliotheek), G. de Stassartstraat 88
Toegang: 
zaal Mandela
In samenwerking met: 
stad Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina