Skip to Content

Agenda

Het Blazoenfeest van De Peoene (1620) en het Twaalfjarig Bestand

Op 3 mei 1620 vond het laatste grote rederijkersfeest in de geschiedenis plaats, georganiseerd door de Mechelse rederijkerskamer De Peoene. In 2020 is het precies vierhonderd jaar geleden dat die gebeurtenis in Mechelen plaatsgreep. Reden genoeg om hieraan speciale aandacht te besteden.

Sinds 1609, toen noord en zuid een twaalf jaren durend bestand overeenkwamen in wat later als de Tachtigjarig Oorlog aangeduid zou worden, waren de contacten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden er een stuk gemakkelijker op geworden, zeker in cultureel opzicht. Rederijkers speelden in dit opzicht geen onbelangrijke rol. In de lezing wordt het feest van De Peoene gedetailleerd besproken tegen de achtergrond van het Twaalfjarig Bestand en de aanloop daarnaartoe. Een van de inrichters ervan, de zilversmid Hans Theuillier, was in diezelfde jaren tevens betrokken bij de totstandkoming van een nieuw schrijn voor de relieken van Sint-Rombout. Een andere bij dit feest nauw betrokken rederijker, Hendrick Faydherbe, was de vader van de beroemde architect en beeldhouwer Lucas Faydherbe. Aan die beide laatsten zullen we eveneens aandacht besteden en enkele tot dusverre niet bekende zaken de revue laten passeren.

Spreker(s): 
Wim Hüsken
Wim Hüsken is doctor in de Letterkunde en was tot aan zijn pensioen conservator bij de Stedelijke Musea Mechelen. Hij was daarvoor als historisch-letterkundige werkzaam aan de universiteiten van Nijmegen, Melbourne (Australië), Cambridge (UK), Hull (UK) en Auckland (Nieuw-Zeeland).
Datum: 
din, 17/09/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal derde verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Op stap met Marcel, weet je nog van die tijd van toen?

Op een snikhete zomerdag vorig jaar wandelde onze ondervoorzitter, Marcel Kocken, met de leden van de Kring door het Mechelen van zijn jeugdjaren, d.w.z. de 40er en 50er jaren van vorige eeuw. We liepen toen door het stadscentrum om te eindigen in Mechelen-Zuid op de Korenmarkt. Nu gaat Marcel met ons op stap in Mechelen-West.

Marcel neemt ons o.a. mee langs het “Klapgat” waaraan hij speciale herinneringen heeft, de Schoutetstraat waar we de tuin van het aartsbisschoppelijk paleis bezoeken, het Klein Begijnhof met herinneringen aan de “Vijf Deuren” en “Den Rooster”, de Sint-Katelijnekerk waar Lodewijk van Beethoven werd gedoopt, om alzo op het Groot Begijnhof te belanden waar de “roots” van Marcels familie terug te vinden zijn. Ondertussen vernemen de leden ook nog iets over “het begijnengat dat zwart ziet” …. en struinen we door de “kashba” van de kleine begijnhofstraatjes vol heilige huisjes waar o.m. ooit Mie en Lies Bougie woonden, en Jokske en Netteke en Anna van Levens de “scheiresleep”. Iedereen welkom en hopen op een zonnige dag.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Lic. Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Kring en wandelend geheugen van Mechelen, is al zijn hele leven gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis en cultuur. Dit resulteerde in ontelbare publicaties en lezingen.
Datum: 
zat, 10/08/2019
Uur: 
14u30
Locatie: 
Tuin in Het Hof van Busleyden
Toegang: 
langs de Sint-Jansstraat
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Geleide wandeling "Uit hout en steen gekapt: Mechelen"

Vanaf de late middeleeuwen legden kunstenaars in Mechelen zich erg toe op het beeldhouwen. Hun productie
was zeer divers: van kleine “poupées de Malines” en “Mechelse albasten” tot monumentale sculpturen in
kerken en op pleinen. Vele Mechelse beeldhouwers wisten zich een zeer gedegen reputatie op te bouwen. Denken we maar aan Lucas Faydherbe, Joseph Tuerlinckx, Rik Wouters of Jean-Paul Laenen. Zij lieten, net als heel veel van hun collega’s, hun gesculpteerde sporen na in Mechelen.

Tijdens de wandeling staan we stil bij beeldhouwwerk op gevels, in kerken en misschien ook op onverwachte plaatsen. We starten op de Schoenmarkt, trekken richting Begijnhof en eindigen in de buurt van Brouwerij het Anker.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Lic. Bart Stroobants, raadslid van de Kring, is conservator aan het Museum Hof van Busleyden, voorzitter van de vzw Speelgoedmuseum Mechelen en docent aan de gidsenopleiding van CVO Vitant. Reeds tijdens zijn studies kunstwetenschappen (KU Leuven) was hij gefascineerd door beeldhouwkunst.
Datum: 
zat, 06/07/2019
Uur: 
14u30
Locatie: 
Schoenmarkt (monument Margareta van Oostenrijk)
Meer info bij: 
Foto "Regionale Beeldbank Mechelen"
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

De Mechelse elites in verandering (14de - 16de eeuw)

Voor de gezeten burgers van Mechelen is de wereld enorm veranderd tussen de veertiende en de zestiende eeuw. Rond 1350 was het wereldbeeld van de inwoners van de stad nog grotendeels beperkt tot Noordwest-Europa, terwijl het zich rond 1550 uitstrekte tot in de Nieuwe Wereld. Rond 1350 waren de inwoners van de stad nog vanzelfsprekend katholiek, terwijl zij twee eeuwen later geconfronteerd werden met de Reformatie. Rond 1350 was Mechelen nog een eerder kleine, maar zelfstandige heerlijke enclave met een stedelijke economie die grotendeels rond textielproductie draaide. Twee eeuwen later kende Mechelen niet alleen een ongewoon veelzijdige luxe nijverheid, maar was ook de zetel van een trits belangrijke overheidsinstellingen van het machtige Habsburgse imperium waar de stad nu toe behoorde.

De lezing volgt de lotgevallen van de machtige en niet zo machtige families die de stad Mechelen hebben bestuurd tussen ca. 1360 en ca. 1560. De politieke elite van Mechelen moest zich aanpassen aan omstandigheden die ingrijpend veranderden. Dit aanpassingsproces zorgde er ook voor dat de elite zelf meer en meer van karakter veranderde. Die transformatie van de stedelijke elite staat centraal, waarbij ook enkele vergelijkingen met de elites van Brugge, Gent en Antwerpen aan bod komen.

Spreker(s): 
Frederik Buylaert
Frederik Buylaert is onderzoekersprofessor aan de Universiteit Gent. Zijn interesses gaan uit naar de geschiedenis van sociale mobiliteit en elitevorming in de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd. Hij publiceerde eerder over stedelijke en rurale elites in de Nederlanden en werkt momenteel aan een vergelijkende monografie van elites in Vlaanderen, Engeland en Frankrijk (1300-1600).
Datum: 
din, 18/06/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstrtaat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina