Skip to Content

Agenda

Algemene Jaarvergadering en lezing, plus Lentereceptie

Onze Algemene Jaarvergadering (start om 14u30), gevolgd door een lezing (15u00)en een receptie voor de leden (16u30)in de foyer.

Omstreeks 1500 werd in Mechelen een begin gemaakt met een stadskroniek die de geschiedenis van Mechelen beschreef van in de vroege middeleeuwen tot de dood van de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1477. Het feit dat precies in Mechelen een traditie van geschiedschrijving ontstond die exclusief aan de eigen stad was gewijd, is bijzonder.
Een drijvende kracht achter het ontstaan van de Mechelse stadskroniek is de bijzondere rol die de stad op het einde van de vijftiende eeuw kreeg toebedeeld in de centraliseringspolitiek van de Bourgondische hertogen.


Het originele handschrift is niet meer bewaard, maar wel verschillende handschriftelijke kopieën zoals een versie door burgemeester Jan Van Wachtendonck en door Willem de Gortter (1585-1636).
Het is een mooi voorbeeld van hoe handschriften zich lenen tot het uitwisselen van ideeën in kleine kring, die te controversieel waren voor de drukpers.

Spreker(s): 
Bram Caers
Bram Caers is literatuurhistoricus van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Hij verdedigde in 2015 aan de universiteit Antwerpen een doctoraat over de Mechelse stedelijke geschiedschrijving. Sinds 2019 doet hij aan de universiteit Leiden onderzoek naar het werk en de historische context van de Mechelse rederijker Willem de Gortter.
Datum: 
zat, 12/03/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Auditorium Cultuurcentrum
Toegang: 
Minderbroedersgang
In samenwerking met: 
stad Mechelen

Het belang van de familie Doublet, die gedurende drie eeuwen in Mechelen belangrijke ambten heeft uitgevoerd

Afkomstig van Picardie in Frankrijk kregen verschillende leden van de familie Doublet een opleiding in de rechten in de pas opgerichte Leuvense universiteit. Door huwelijken met vooraanstaande personen die contacten hadden met de hertogen van Bourgogne, kregen ze een plaats in de hertogelijke raad en later in het Parlement van Mechelen en de Grote Raad van Mechelen. Dat bracht een verhuizing naar Mechelen met zich mee. Ze vestigden zich gedurende drie eeuwen in Mechelen tussen de vijftiende tot de achttiende eeuw. Na hun succes in Mechelen komen ook hun mindere kantjes naar voor en hun bastaards.

Door de vlucht van een deel van de familie nam hun belang in de ambten bij de Grote Raad af en beoefende de rest meer en meer een rol in Mechelen zelf met functies in de ambachten en het bestuur van Mechelen als schepenen en zelfs als burgemeester. Met de opkomst van het protestantisme waren er onder de familie Doublet die zich bekeerden tot het protestantisme en die namen de vlucht naar het Noorden, waar ze hoge posten waarnamen en fortuin maakten. Zo belangrijk waren hun fortuinen, dat ze vermeld waren in de 150 grote fortuinen in de Gouden Eeuw in de afgescheiden provincies.

De activiteit wordt georganiseerd volgens de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Het aantal deelnemers kan onverwacht beperkt worden. Zie voor details de website van Het Predikheren: https://hetpredikheren.mechelen.be

Spreker(s): 
Pierre Levens
De spreker Pierre Levens is geboren en getogen Mechelaar. Het grootste deel van zijn beroepsbezigheid bracht hij door in de verpakkingsindustrie. Tijdens zijn brugpensioen op 64-jarige leeftijd behaalde hij een masterdiploma in geschiedenis aan de KU Leuven.
Datum: 
zat, 26/02/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Het Predikheren (Openbare Bibliotheek), G. de Stassartstraat 88
Toegang: 
zaal Mandela
In samenwerking met: 
stad Mechelen

Gegidste rondleiding op de tentoonstelling "Uitbundig Verleden"

Teruggrijpen naar het verleden, het is iets van alle tijden. Net als vandaag was geschiedenis ook in de negentiende eeuw populair. Het is de eeuw waarin verschillende nieuwe naties ontstaan en andere zich sterker gaan profileren op het internationale toneel. Tijdens de Romantiek groeit een hernieuwde belangstelling voor de Bourgondische hertogen, van Filips de Stoute tot de roemrijke keizer Karel.
Zo treden de vijftiende- en zestiende-eeuwse Bourgondische vorsten in verschillende Europese landen opnieuw op de voorgrond. Als de aartsvaders van de Lage Landen verschijnen ze op schilderijen, in de literatuur en beeldhouwkunst. Maar het beeld van de vorsten verschilt sterk van land tot land: wat vertellen ze ons over de negentiende-eeuwse visie op het verleden? En over de manier waarop wij vandaag omgaan met onze geschiedenis?

In Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen kijk je vanuit een hedendaagse context, met een kritische blik en een veranderend perspectief naar het verleden. De ondergrondse exporuimte van Museum Hof van Busleyden doet aan als een negentiende-eeuws monumentaal museum en toont met een zeventigtal werken het verlangen naar de grootsheid van weleer.

Uitbundig Verleden is een samenwerking tussen Museum Hof van Busleyden en het Monastère royal de Brou in Bourg-en-Bresse (Frankrijk). Bij de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven.

De deelnameprijs bedraagt 16 euro (inkom + gids).

De activiteit wordt georganiseerd volgens de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Mondmasker en Covid Safe Ticket zijn verplicht. Meer info op de website van het museum: https://www.hofvanbusleyden.be.

In te schrijven voor deze activiteit via mail op oudheidkundigekringmechelen@gmail.com
De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld van 16 euro per persoon op rekeningnummer BE98 9792 1727 9193 van de Kring voor Oudheidkunde Mechelen.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants is onze gids. Hij is de curator van de tentoonstelling en schreef mee aan de catalogus. Hij is conservator van het Museum Hof van Busleyden. Als kunsthistoricus is hij vooral gespecialiseerd in de historiekunst tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Hij publiceerde onder andere de boeken "Van brigand tot held" over de beeldvorming van de Boerenkrijg en "Mechelen bouwt" over de architectuur en stedenbouw in de stad in de ‘fifties’. Hij is voorzitter van het Speelgoedmuseum Mechelen en bestuurslid van de Kring.
Datum: 
din, 18/01/2022
Uur: 
19u00
Locatie: 
Museum Hof van Busleyden
In samenwerking met: 
stad Mechelen

Activiteiten voor 2022

We vernieuwen ons programma. Gezien het enorme succes van onze stadswandelingen afgelopen jaar en de bezoeken aan historische sites, gaan we die in de maanden juni tot en met september opnieuw organiseren. We trachten dus vier keer per jaar op stap te gaan. We houden u op de hoogte en ideeën zijn welkom !

Met trots kunnen we u melden dat onze Handelingen over het jaar 2021, die begin juli 2022 verschijnen, alweer uit twee aparte afleveringen zullen bestaan. Veel meer willen we er nog niet over kwijt, maar we zijn al volop bezig met de eindredactie.

We wensen als bestuur u en al uw dierbaren oprecht een vreugdevol en gezond 2022!

Herwig De Lannoy

voorzitter

Datum: 
zat, 01/01/2022


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina