Skip to Content

Agenda

28ste Internationale Antiquarenbeurs

Het Mechels antiquariaat van Isabelle Garcia is al 28 jaar lang de drijvende kracht achter de Internationale antiquarenbeurs in Mechelen. Zoals de voorbije jaren vindt de editie van 2019 plaats in het Cultuurcentrum (Minderbroedersgang) op:

vrijdag 6 december van 14u tot 20u
zaterdag 7 december van 11u tot 18u
zondag 8 december van 11u tot 17u.

Net als in het verleden verdient de Internationale Antiquarenbeurs uw extra aandacht! Standhouders uit binnen- en buitenland (Nederland, Duitsland en Spanje) brengen hun uitgebreid en divers aanbod aan boeken en antiquaren voor drie dagen naar Mechelen. Een must voor elke liefhebber en verzamelaar die houdt van de geur van oude boeken en prenten.

Op zaterdag 7 december tussen 11u en 13u is er een gratis expertise van boeken!

Traditioneel verleent de Kring zijn medewerking aan de Antiquarenbeurs. Vandaar ook dat de inkom voor de leden, al even traditioneel, gratis is op vertoon van dit nummer van het Mededelingenblad.

Zie voor meer info: http://www.antiquarenbeurs-mechelen.com/ .
Volg ook de Facebook-pagina ‘Bookfair Mechelen’

Datum: 
vri, 06/12/2019
Locatie: 
Cultuurcentrum
Toegang: 
Minderbroedersgang

Groot Symposium: "Jeroen van Busleyden en zijn tijd"

Over Jeroen van Busleyden is al veel gezegd en geschreven. Toch zijn er nog heel wat aspecten onderbelicht. De sprekers op dit symposium nemen jullie graag mee naar de boeiende tijd van Van Busleyden.

Het programma ziet er als volgt uit:

• Inleiding door Herwig De Lannoy, voorzitter van de Oudheidkundige Kring
• “Het Hof van Busleyden: van stadspaleis tot stadsmuseum” door lic. Bart Stroobants (conservator Museum Hof van Busleyden)
• “Jeroen van Busleyden en zijn familie: vrome kracht en zachte macht” door dr. Paul De Win (ereadviseur en gewezen hoofd van de dienst Adel en Ridderorden, eregriffier en gewezen lid van de Raad van Adel)

Koffiepauze

• “De Leuvense stichting van Jeroen van Busleyden en de zin van de studie van de klassieke talen” door dr. Marcel Gielis (1976-2013 docent aan de universiteit van Tilburg, vanaf 2013 gastprofessor KU Leuven)
• “De Mechelse jaren van Jeroen van Busleyden en Karel V” door lic. Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Oudheidkundige Kring
• Slotbeschouwingen / vragen.

Het einde van dit symposium is voorzien rond 16:30 uur.

Deze activiteit is een organisatie in samenwerking met de Vriendenkring van de oud-leden van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde Antwerpen.

Spreker(s): 
Diverse sprekers
Datum: 
zat, 16/11/2019
Uur: 
14u00
Uur: 
(toegang vanaf 13u30)
Locatie: 
Museum Hof van Busleyden, zaal Dodoens
Toegang: 
Frederik de Merodestraat 65, Mechelen
Meer info bij: 
80 zitplaatsen
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Theo Blickx: een analyse

Centraal in de presentatie staat Mechels kunstenaar Theo Blickx (1875-1963) en zijn rol in de kunstgeschiedenis. Als beloftevol kunstenaar bracht hij, bij de overgang naar de 20e eeuw, de impressionistische beeldhouwkunst naar Mechelen. Zijn werk inspireerde en zijn atelier was een eerste leerschool voor kunstenaars als Rik Wouters, Ernest Wynants en Jan de Smedt.

Toch bleek uit eerder onderzoek naar Kunstenaarsvereniging ‘De Distel’, waarvan hij stichtend lid was, en uit literatuuronderzoek, dat hij enkel een in de rand vermelde figuur is bij biografische beschrijvingen van andere kunstenaars en dat zijn werk al lange tijd op de achtergrond blijft. Nochtans liet hij een uitgebreide collectie kunstwerken en een omvangrijk persoonlijk archief na. In een objectieve analyse onderzocht de spreekster daarom de rol en de betekenis van Theo Blickx voor de kunstgeschiedenis bij het begin van de 20e eeuw, voor zijn leerlingen en voor Mechelen. De resultaten van dat onderzoek presenteert ze tijdens de lezing.

Spreker(s): 
Helena Winckelmans
Helena Winckelmans, sinds 10 jaar werkzaam voor de stad Mechelen, is van opleiding interieurvormgever en master Kunstgeschiedenis. De interesse voor het verleden van Mechelen en de voorliefde voor hout, ambacht en kunst vloeiden mooi samen in de recente masterscriptie over Mechels kunstenaar Theo Blickx.
Datum: 
din, 15/10/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal derde verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Het Blazoenfeest van De Peoene (1620) en het Twaalfjarig Bestand

Op 3 mei 1620 vond het laatste grote rederijkersfeest in de geschiedenis plaats, georganiseerd door de Mechelse rederijkerskamer De Peoene. In 2020 is het precies vierhonderd jaar geleden dat die gebeurtenis in Mechelen plaatsgreep. Reden genoeg om hieraan speciale aandacht te besteden.

Sinds 1609, toen noord en zuid een twaalf jaren durend bestand overeenkwamen in wat later als de Tachtigjarig Oorlog aangeduid zou worden, waren de contacten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden er een stuk gemakkelijker op geworden, zeker in cultureel opzicht. Rederijkers speelden in dit opzicht geen onbelangrijke rol. In de lezing wordt het feest van De Peoene gedetailleerd besproken tegen de achtergrond van het Twaalfjarig Bestand en de aanloop daarnaartoe. Een van de inrichters ervan, de zilversmid Hans Theuillier, was in diezelfde jaren tevens betrokken bij de totstandkoming van een nieuw schrijn voor de relieken van Sint-Rombout. Een andere bij dit feest nauw betrokken rederijker, Hendrick Faydherbe, was de vader van de beroemde architect en beeldhouwer Lucas Faydherbe. Aan die beide laatsten zullen we eveneens aandacht besteden en enkele tot dusverre niet bekende zaken de revue laten passeren.

Spreker(s): 
Wim Hüsken
Wim Hüsken is doctor in de Letterkunde en was tot aan zijn pensioen conservator bij de Stedelijke Musea Mechelen. Hij was daarvoor als historisch-letterkundige werkzaam aan de universiteiten van Nijmegen, Melbourne (Australië), Cambridge (UK), Hull (UK) en Auckland (Nieuw-Zeeland).
Datum: 
din, 17/09/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal derde verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina