Skip to Content

Agenda

Zomerwandeling: Op stap met Marcel door zijn jeugd!

De warme zomer is aangebroken, traditioneel organiseren we dan onze zomerwandelingen, die altijd erg gesmaakt worden!

Marcel Kocken neemt ons mee naar de jaren 1945-1955, zijn jeugdjaren en vertelt zijn herinneringen aan de tijd van toen.
Wie woonde daar ook weer? Welke winkel was hier gevestigd? Waar waren de Mechelse cinema's? Wie ging er dansen in de "Savoye", later "den Derby". Waren er beenhouwerijen in "den Bruul" (misschien weet ons medelid Willem Miseur daar meer over). Wie kent "de Coupe Malinoise"?
Waarvoor was cinema "Luxor" beroemd of moeten we zeggen berucht? En waarom was Torke Lembrechts (en zijn café) destijds wereldberoemd?
Wie weet nog hoe de oude groentehal er uitzag? En de Botermarkt? En waar heeft "Vadderik" overal gestaan? Waar was "Club Number One"? En de boekenwinkel van Holemans? En waar bevonden zich openbare "piseinen" op straat?

Foto: Regionale Beeldbank Mechelen.
Alzo laat hij ons de bijzondere plekken en verhalen van Mechelen ontdekken.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Marcel Kocken is als stadsgids het wandelend geheugen van Mechelen en al zijn gehele leven gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis en Cultuur. Dit resulteerde in ontelbare publicaties en lezingen.
Datum: 
zat, 14/07/2018
Uur: 
14u30
Locatie: 
Standbeeld van Opsinjoorke, voor het stadhuis
Meer info bij: 
De tocht is circa één kilometer lang en er wordt traag gewandeld!
Meer info bij: 
Jong en oud kan dus volgen!
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Den Ouwen dok!

Het stedelijk zwembad en de voormalige douane aan het Rode Kruisplein werd tussen 1915 en 1924 gerealiseerd naar ontwerp van de bekende (en min of meer beruchte) stadsarchitect August Van Haesendonck in een eclectische stijl. Plannen voor de oprichting van een stedelijk zwemdok bestonden reeds sinds 1897. De bouw van het complex werd tijdens de Eerste Wereldoorlog opgestart in het kader van een tewerkstellingsproject voor de werkloze lokale bevolking om te verhinderen dat deze in de Duitse oorlogsindustrie tewerkgesteld zou worden.

Foto: Regionale Beeldbank Mechelen
Daardoor werd het volledige complex oorspronkelijk gekenmerkt door een uitzonderlijk hoge graad van afwerking en detaillering. Typologisch kaderde het oorspronkelijke badencomplex nog volledig in een laat 19de-eeuwse traditie: de combinatie van een monumentaal overdekt zwembad met individuele badkamers en Turkse baden voor gegoede en een grote douchezaal voor minder gegoede burgers. Omwille van de locatie van het complex bij het Keerdok waren de zuidelijke en in oorsprong ook de westelijke vleugel van het complex voorzien als opslagplaatsen om zo ook de lokale economie een extra duwtje te geven.

In 1997 werd het volledige complex als monument beschermd omwille van zijn historische, artistieke en socioculturele waarde. De sluiting van de zwemaccommodatie om veiligheidsredenen in 2001 en het vertrek van de vele verenigingen die het complex huisvestte, luidden het startschot in voor een snel verval. In 2011 begon de stad met de voorbereidingen voor de volledige buitenrestauratie van het complex en startte ze de zoektocht naar een private partner voor de invulling ervan.

Begin oktober 2017 werd de buitenrestauratie opgeleverd. Midden maart volgde de verkoop aan de hotelketen Van der Valk en de opstart van de binnenwerken. Als alles volgens plan verloopt, opent in het najaar van 2019 Van der Valk – Mechelen, een viersterrenhotel met 120 kamers, congresfaciliteiten en een brasserie aan het Keerdok.

Spreker(s): 
Marc Debatty
De spreker Marc Debatty is ingenieur-architect (KU Leuven). Hij is Master in conservation and restauration of monuments and sites. Die opleiding volgde hij aan het vermaarde International Center for Conservation van de KU Leuven. Sinds 2002 werkt Marc als architect voor de stedelijke dienst Monumentenzorg van de stad Mechelen en hij is sinds december 2017 coördinator-diensthoofd van deze dienst.
Datum: 
din, 19/06/2018
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
leeszaal (3de verdieping)
Meer info bij: 
nadien wordt een drankje aangeboden
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Expo '58, zestig jaar later herbekeken!

1958 was een "Wonderjaar". De oorlogsjaren waren verre herinneringen en de welvaart hield haar "Blijde Intrede". En dan was er nog de Expo '58 en het Atomium.
Heel België was in 1958 "Expo"! Zo ook Mechelen, dat niet ten achter bleef. Een comité ad hoc werkte een schitterend programma uit, met als centrale blikvanger de tentoonstelling Margareta van Oostenrijk en haar Hof, die in de bovenzalen van het stadhuis plaats had. Totaal nieuw, niet alleen in Mechelen maar allicht in heel Vlaanderen, was het beeld-en klankspel Mechelen, oude Hoofdstad der Nederlanden, waarvan zowel een Nederlandstalige als een Franse versie vertoond werd. Er lag zelfs een hotelboot op de Leuvensevaart ter hoogte van de Plaisancebrug. En de Ronde van Frankrijk reed dat jaar door Mechelen. En er was Dagvuurwerk. En zelfs gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de coalitie wijzigde ....
Er wordt een film van 15 minuten over de Expo in Brussel getoond. Nadien volgt nog nooit eerder getoond fotomateriaal uit Mechelen van de manifestaties alhier.


Foto: Regionale Beeldbank Mechelen

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Lic. Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Kring en wandelend geheugen van Mechelen, is al zijn ganse leven gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis en cultuur. Dit resulteerde in ontelbare publicaties en lezingen. Tijdens deze lezing geeft hij aan hoe hij Expo '58 persoonlijk beleefd heeft.
Datum: 
din, 15/05/2018
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief
Toegang: 
langs Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Meer info bij: 
Leeszaal, 3de verdieping
Meer info bij: 
drankje aangeboden
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Bezoek aan de tentoonstelling "Roep om Rechtvaardigheid"

Een zeventigtal werken uit de Nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw rond het thema Rechtspraak (rechtvaardigheid en onrecht) werden voor deze tentoonstelling samengebracht.
Men bekwam hiervoor bruiklenen uit vermaarde musea zoals het Prado te Madrid of de Gemäldegalerie te Berlijn.
Quinten Metsijs, Maarten de Vos, Marinus van Reymerswale, Rubens en Van Dijck zijn enkele van de ronkende namen op deze tentoonstelling.

.

Inchrijven doe je door een mail te sturen en het bedrag van 12,00euro per persoon (inkom + gids) te storten op rekening IBAN: BE98 9792 1727 9193 van KKOLKM, 2800 Mechelen met de melding "Tento Hof van Busleyden"

Vooraf inschrijven voor 18 april
Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt!

De rondleiding duurt ongeveer één uur.
Datum: 
zat, 28/04/2018
Uur: 
om 15u00
Locatie: 
Hof van Busleyden
Toegang: 
Sint-Jansstraat 2a, 2800 Mechelen
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina