Skip to Content

Agenda

Algemene Vergadering – lezing – receptie voor de leden

14u30: Korte Algemene Vergadering met ons jaarverslag over 2023 en onze plannen voor 2024!

15u00: Lezing ‘Mechelen, Brussel en al die anderen; een verhaal van steden’ door Roel Jacobs

De spreker belicht de relatie tussen de Vlaamse steden in de 16de en 17de eeuw, met de Bruegeldynastie als rode draad.

16u30: receptie voor de leden (tot 17.40 uur) (in het Cultuurcafé)

Geschiedenis wordt vaak bekeken vanuit een nationalistisch of een stedelijk particularistisch perspectief. Maar dat is niet de enige mogelijke benadering. In de Lage Landen ligt het oudste en belangrijkste stedennetwerk van Europa, na dat van Noord-Italië. Het is de interactie tussen de steden in dat netwerk die onze geschiedenis zo bijzonder maakt. Mechelen en Brussel zijn daar goede voorbeelden van. Gekende lokale geschiedenis krijgt een andere dimensie in dat perspectief. 

Twee illustere voorbeelden illustreren dit verhaal.

Het verhaal van de Breugeldynastie begint en eindigt in Antwerpen. Maar de rode draad die er door loopt, wordt getrokken door de Mechelse schoonmoeder van Breugel (Mayken Verhulst). Haar echtgenoot Pieter Coecke wordt vooral met Antwerpen geassocieerd. Zijn belangrijkste generatiegenoot Michiel Coxcie, is dan weer een Mechelaar. Maar beiden hebben, samen en apart, in Brussel gewerkt. Naast hun schilderijen zijn hun kartons, modeltekeningen voor wandtapijten, zeker even belangrijk. Die wandtapijten werden dan weer in Brussel geweven. Een grote traditie, die vandaag enkel nog in Mechelen wordt voortgezet.

De familie van Busleyden zit tot vandaag in het collectief geheugen van Mechelen en Leuven. Maar de onderkende Brusselse dimensie van haar verhaal is onmisbaar voor wie er een totaalzicht op wil krijgen. Niemand kan Mechelen of Leuven verwijten dat zij de korte aanwezigheid van de Busleydens gebruiken om zichzelf op de kaart van de Europese geschiedenis te zetten. De sporen van die aanwezigheid zijn zichtbaar tot vandaag. Maar het is spijtig  dat de rol die de familie in Brussel gespeeld heeft, nauwelijks of niet gekend is. De spreker wil daar wat aan doen.

Spreker(s): 
Roel Jacobs
De spreker is historicus, jurist en auteur van meerdere historische boeken en stadsgids in Brussel.
Datum: 
zat, 09/03/2024
Uur: 
14u30
Locatie: 
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Toegang: 
Auditorium
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen

32 ste Internationale Antiquarenbeurs

Zoals de voorgaande jaren komen de deelnemers niet enkel uit ons land, maar ook uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland.

Er zijn eeuwenoude boeken, kaarten en prenten te bewonderen en te koop (zelfs enkele strips).

Er loopt tevens een kleine, maar boeiende tentoonstelling over "550 jaar boekdrukkunst in de Nederlanden, vanaf 1473", waar uitzonderlijke incunabelen tentoongesteld worden.

 

Daar onze vereniging zijn medewerking verleent aan het onthaal, is de toegang voor de leden van de Kring gratis.

 

Datum: 
vri, 08/12/2023
Locatie: 
Cultuurcentrum, Minderbroedersgang 5
Meer info bij: 
Vrijdag 8 december van 14u tot 20u
Meer info bij: 
Zaterdag 9 december van 11u tot 18u
Meer info bij: 
Zondag 10 december van 11u tot 17u

Causerie 225 jaar na de Boerenkrijg

De Boerenkrijg was een opstand op 21/10/1798 van de landelijke bevolking tegen het Franse staatsgezag.

Toen de Franse revolutionairen in 1792 en opnieuw in 1794 de Zuidelijke Nederlanden bezetten, gedroegen zich als bezetters en joegen daardoor de bevolking tegen zich in het harnas. De ontevredenheid bij het volk kwam gewelddadig tot uitbarsting tijdens de Boerenkrijg. Die opstand van eenvoudige boeren en arbeiders brak uit na de afkondiging van de wet op de conscriptie van 5 september 1798. Door die wet werden talrijke Vlaamse jonge mannen voor jaren onder de wapens geroepen voor de oorlogen die de Fransen voerden tegen een grote coalitie van vijandige landen. Er braken opstanden uit, het felst in Klein-Brabant en in de Kempen. Zij werden door de Fransen bloedig neergeslagen. De terechtstelling van de 41 Brigands in Mechelen op 23 oktober 1798 was één van de meest schokkende gebeurtenissen tijdens de Boerenkrijg. Dit feit zal nadien dan ook vaak prominent in geschiedenisboeken, kunstwerken en televisiereeksen aan bod komen.

In 2011 werd bij archeologische opgravingen voor de aanleg van een ondergrondse parking hun massagraf gevonden op het Sint-Romboutskerkhof. Het herdenkingsmonument werd na 100 jaar in 1898 opgericht.

 De Kring wil deze gebeurtenis 225 jaar later niet zomaar laten voorbijgaan en herdenkt ze met twee causerieën.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Spreker(s): 
Bart Stroobants
Marcel Kocken behoort tot de eerste generatie van de Mechelse stadsgidsen en Bart Stroobants is conservator aan het Hof van Busleyden.
Datum: 
zat, 21/10/2023
Uur: 
14u00 tot 16u00
Locatie: 
Het Predikheren, zaal Mandela
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen

Stadswandeling "Na de dood is iedereen gelijk"

Grafstenen, epitafen, graftombes, herdenkingsmonumenten ... velen doen er alles aan om tot in de eeuwigheid herdacht te worden.

De Mechelse barok beleefde in de 17de en 18de eeuw zijn hoogtepunt dankzij kunstenaars als Lucas Faydherbe, Michiel Vervoort, Artus Quellin de Jonge, Jan Frans Van Geel en nog anderen. Zij werkten mee aan de talloze grafmonumenten die onze historische kerken sieren. Funerair erfgoed in de Sint-Janskerk is prominent aanwezig met onder meer het epitaaf voor kanunnik Huens en de reliekhouders van Sint-Jan de Doper en het Heilig Kruis. En vergeet niet een schietgebedje te doen voor Sint-Christoffel tegen een "onvoorziene dood".

Op weg naar de kathedraal komen we langs de monumenten van de gesneuvelden uit de beide wereldoorlogen en de boerenkrijgers. Bij de opgravingen op het Sint-Romboutskerkhof in 2011 werd het stoffelijk overschot van 39 ( en niet van de officieel 41) gefusilleerde "brigands" teruggevonden. Ook in de kathedraal schittert de Mechelse barok met als hoogtepunt het hoofdaltaar met het schrijn waarin de relieken van de patroonheilige van de stad, Sint-Rombout, worden bewaard. De sobere graven in de crypte onder het hoofdaltaar staan in schril contrast met de soms pompeuze monumenten verspreid over de kathedraal. En stuk voor stuk vertellen die een stukje geschiedenis van de kerk, de stad en de grotere entiteiten waarin Mechelen in de loop der tijden deel uitmaakte.

Spreker(s): 
Marc Wellens
Marc Wellens was 35 jaar werkzaam als conservator in het Speelgoedmuseum Mechelen. Vanaf 1980 is hij stadsgids in Mechelen en als zodanig bijzonder geïnteresseerd in de voor de Mechelse geschiedenis zo cruciale 16de, 17de en 18de eeuw.
Datum: 
zat, 16/09/2023
Uur: 
14u30
Locatie: 
aan de ingang van de Sint-Janskerk
Meer info bij: 
Het aantal inschrijvingen is beperkt. Deelnameprijs is 6 euro. Inschrijving vooraf is dus noodzakelijk via mail op
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina