Skip to Content

Agenda

Gegidste rondleiding op de tentoonstelling "Uitbundig Verleden"

Teruggrijpen naar het verleden, het is iets van alle tijden. Net als vandaag was geschiedenis ook in de negentiende eeuw populair. Het is de eeuw waarin verschillende nieuwe naties ontstaan en andere zich sterker gaan profileren op het internationale toneel. Tijdens de Romantiek groeit een hernieuwde belangstelling voor de Bourgondische hertogen, van Filips de Stoute tot de roemrijke keizer Karel.
Zo treden de vijftiende- en zestiende-eeuwse Bourgondische vorsten in verschillende Europese landen opnieuw op de voorgrond. Als de aartsvaders van de Lage Landen verschijnen ze op schilderijen, in de literatuur en beeldhouwkunst. Maar het beeld van de vorsten verschilt sterk van land tot land: wat vertellen ze ons over de negentiende-eeuwse visie op het verleden? En over de manier waarop wij vandaag omgaan met onze geschiedenis?

In Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen kijk je vanuit een hedendaagse context, met een kritische blik en een veranderend perspectief naar het verleden. De ondergrondse exporuimte van Museum Hof van Busleyden doet aan als een negentiende-eeuws monumentaal museum en toont met een zeventigtal werken het verlangen naar de grootsheid van weleer.

Uitbundig Verleden is een samenwerking tussen Museum Hof van Busleyden en het Monastère royal de Brou in Bourg-en-Bresse (Frankrijk). Bij de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven.

De deelnameprijs bedraagt 16 euro (inkom + gids).

De activiteit wordt georganiseerd volgens de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Mondmasker en Covid Safe Ticket zijn verplicht. Meer info op de website van het museum: https://www.hofvanbusleyden.be.

In te schrijven voor deze activiteit via mail op oudheidkundigekringmechelen@gmail.com
De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld van 16 euro per persoon op rekeningnummer BE98 9792 1727 9193 van de Kring voor Oudheidkunde Mechelen.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants is onze gids. Hij is de curator van de tentoonstelling en schreef mee aan de catalogus. Hij is conservator van het Museum Hof van Busleyden. Als kunsthistoricus is hij vooral gespecialiseerd in de historiekunst tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Hij publiceerde onder andere de boeken "Van brigand tot held" over de beeldvorming van de Boerenkrijg en "Mechelen bouwt" over de architectuur en stedenbouw in de stad in de ‘fifties’. Hij is voorzitter van het Speelgoedmuseum Mechelen en bestuurslid van de Kring.
Datum: 
din, 18/01/2022
Uur: 
19u00
Locatie: 
Museum Hof van Busleyden
In samenwerking met: 
stad Mechelen

Activiteiten voor 2022

We vernieuwen ons programma. Gezien het enorme succes van onze stadswandelingen afgelopen jaar en de bezoeken aan historische sites, gaan we die in de maanden juni tot en met september opnieuw organiseren. We trachten dus vier keer per jaar op stap te gaan. We houden u op de hoogte en ideeën zijn welkom !

Met trots kunnen we u melden dat onze Handelingen over het jaar 2021, die begin juli 2022 verschijnen, alweer uit twee aparte afleveringen zullen bestaan. Veel meer willen we er nog niet over kwijt, maar we zijn al volop bezig met de eindredactie.

We wensen als bestuur u en al uw dierbaren oprecht een vreugdevol en gezond 2022!

Herwig De Lannoy

voorzitter

Datum: 
zat, 01/01/2022

30ste Internationale Antiquarenbeurs

Meer dan 35 standhouders uit binnen- en buitenland (Nederland, Frankrijk en Duitsland) brengen een uitgebreid en divers aanbod van zeldzame boeken, kaarten en prenten naar Mechelen.
Een must voor elke liefhebber en verzamelaar die houdt van de geur van oude boeken en prenten.
Daar de Kring medewerkers ter beschikking stelt, hebben alle leden van de Kring gratis toegang tot deze beurs.

- Vrijdag 3 december van 14u tot 20u
- Zaterdag 4 december van 11u tot 18u
- Zondag 5 december van 11u tot 17u

Opgelet: het dragen van een mondmasker is verplicht en bij de inkom dient u een Covid Safe Ticket (QR) te vertonen!

Datum: 
vri, 03/12/2021
Uur: 
vanaf 14u
Locatie: 
Cultuurcentrum, Mechelen (Minderbroedersgang 5)

Lezing: Van ‘Strijdersbond tegen de Openbare Onzedelijkheid’ tot ‘Baas in eigen buik’. De mentaliteitsrevolutie in Mechelen in de 20ste eeuw

Regelmatig worden musea en cultuurhuizen op de sociale media geconfronteerd met censuur. Google, Facebook en aanverwanten maken geen onderscheid tussen ‘artistiek naakt’ en pornografie. De rondborstige dames van Rubens kunnen niet meer in hun volheid getoond worden. Het doet denken aan de preutsheid die in de jaren 1920 en 1930 zo sterk aanwezig was. In Mechelen werd op 21 mei 1926 een Strijdersbond tegen de Openbare Onzedelijkheid opgericht en daarmee was de stad de pionier in het land. De initiatiefnemers waren vooraanstaande katholieken. De volgende jaren later werd de bond uitgebouwd tot Zedenadel, een landelijk netwerk dat nu nog bestaat.

Veertig jaar later klinkt een heel ander verhaal. Het feminisme wordt een ruim gedragen beweging voor emancipatie van de vrouw. Actiegroepen en Dolle Mina’s storen zich vanaf de jaren 1960 openlijk aan het stereotiepe beeld van de vrouw als lustobject, zoals in de reclame, en de achterstelling van vrouwen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Er komen tentoonstellingen over vrouwenrechten, vrouwenpraatgroepen en een Vluchthuis in Mechelen. Vrouwen willen zelf beslissen over hun zwangerschap en ‘baas in eigen buik’ zijn. Een plaatselijk abortus-komitée (let op de progressieve spelling!) mobiliseert vanaf eind jaren 1970 met folders en infosessies. De échte vader van de anticonceptiepil is een Mechelaar. Er is een hele stap gezet van Zedenadel tot “baas in eigen buik”.

Spreker(s): 
Herwig De Lannoy
Herwig De Lannoy is historicus, gespecialiseerd in stadsgeschiedenis en Mechelen. Hij schrijft in wetenschappelijke tijdschriften en in de Handelingen van de Kring. Naast zijn job aan het autonoom gemeentebedrijf voor de cultuurgebouwen in Mechelen (AGB MAC) is hij freelance docent en gids.
Datum: 
zat, 13/11/2021
Uur: 
14u30
Locatie: 
Het Predikheren (Openbare Bibliotheek), G. de Stassartstraat 88
Toegang: 
zaal Mandela
Meer info bij: 
Mits in acht neming van de geldende Corona maatregelen
Meer info bij: 
Vooraf inschrijven per e-mail
In samenwerking met: 
stad Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina