Skip to Content

Algemene Jaarvergadering en lezing, plus Lentereceptie

Onze Algemene Jaarvergadering (start om 14u30), gevolgd door een lezing (15u00)en een receptie voor de leden (16u30)in de foyer.

Omstreeks 1500 werd in Mechelen een begin gemaakt met een stadskroniek die de geschiedenis van Mechelen beschreef van in de vroege middeleeuwen tot de dood van de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1477. Het feit dat precies in Mechelen een traditie van geschiedschrijving ontstond die exclusief aan de eigen stad was gewijd, is bijzonder.
Een drijvende kracht achter het ontstaan van de Mechelse stadskroniek is de bijzondere rol die de stad op het einde van de vijftiende eeuw kreeg toebedeeld in de centraliseringspolitiek van de Bourgondische hertogen.


Het originele handschrift is niet meer bewaard, maar wel verschillende handschriftelijke kopieën zoals een versie door burgemeester Jan Van Wachtendonck en door Willem de Gortter (1585-1636).
Het is een mooi voorbeeld van hoe handschriften zich lenen tot het uitwisselen van ideeën in kleine kring, die te controversieel waren voor de drukpers.

Spreker(s): 
Bram Caers
Bram Caers is literatuurhistoricus van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Hij verdedigde in 2015 aan de universiteit Antwerpen een doctoraat over de Mechelse stedelijke geschiedschrijving. Sinds 2019 doet hij aan de universiteit Leiden onderzoek naar het werk en de historische context van de Mechelse rederijker Willem de Gortter.
Datum: 
zat, 12/03/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Auditorium Cultuurcentrum
Toegang: 
Minderbroedersgang
In samenwerking met: 
stad Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina