Skip to Content

Agenda

24ste Internationale Antiquarenbeurs te Mechelen

Onze Kring verleent zijn medewerking aan de organisatie van deze internationale boekenbeurs, die destijds door wijlen ons medelid J. Garcia werd opgericht.Deze manifestatie loopt van vrijdag 11 december tot en met zondag 13 december 2015. Buiten Belgische deelnemers zijn er ook antiquariaten uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Engeland en Spanje. Op zaterdag tussen 11 en 13u kan u zelf uw oude boeken laten schatten op hun waarde.De manifestatie gaat door in het Cultuurcentrum, Minderbroedsgang 5 te Mechelen.De leden van onze Kring genieten gratis toegang tot de beurs. De openingsuren zijn:


Vrijdag 11 december van 14u tot 20u, zaterdag 12 december van 11u tot 18u en zondag 13 december van 11u tot 17u


 

Datum: 
vri, 11/12/2015
Locatie: 
Cultuurcentrum

Mechelen, de Beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten

In de zomer van 1566 raakten de gemoederen overal in de Nederlanden oververhit. De Beeldenstorm, voortgekomen uit religieuze, sociale en politieke spanningen, greep razendsnel om zich heen. Het was een gebeurtenis die het Spaanse bewind in Brussel deed wankelen op haar grondvesten. Een antwoord van koning Filips II kon niet uitblijven: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Eenmaal aangekomen in Brussel, stelde Alva een speciale rechtbank samen om de beeldenstormers op te sporen en te bestraffen: de Raad van Beroerten. Ook Mechelen ontsnapte niet aan de Beeldenstorm. Op 23 augustus 1566 dreigden de geestelijke instellingen van Mechelen ten prooi te vallen aan de vernielzucht van vele beeldenstormers. Grootschalige vernielingen werden door het stadsbestuur voorkomen door drank uit te delen onder de menigte en door honderden Mechelaars de stad uit te sturen.


 


Commissarissen namens de Raad van Beroerten bezochten Mechelen verschillende keren gedurende de periode 1567-1569 en tekenden hun verslag op. Hun bevindingen zijn in het Algemeen Rijksarchief Brussel terug te vinden. Ongeveer 150 personen uit Mechelen zijn door de Raad van Beroerten veroordeeld. De meesten van hen waren tijdig naar veiliger oorden gevlucht. Wat hadden mannen als Gerard van der Aa, sleuteldrager van de stad, en de Mechelse kunstenaars Johan Maes en Jan Van den Eynde precies misdaan? Waar woonden de beeldenstormers in de stad? Hoe ging de Raad van Beroerten te werk? Tijdens de lezing wordt uitgebreid stilgestaan bij deze en andere vragen.


 

Spreker(s): 
Sander Wassing
Vijf jaar geleden besloot Sander Wassing de studierichting te volgen waar zijn hart naar uitgaat: geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zijn scriptie maakte hij over Alva's Raad van Beroerten. Sinds zijn afstuderen in augustus 2013 is Wassing werkzaam als freelance historicus. Hij organiseert lezingen, schrijft artikelen en verricht archiefonderzoek.
Datum: 
din, 17/11/2015
Uur: 
20.00
Locatie: 
Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, leeszaal 3de verdieping
Toegang: 
Vrij, afgesloten met een drankje
Meer info bij: 
afbeelding "De Spaanse furie te Mechelen, 1572" www.beeldbankmechelen.be

Lezing "Rik Wouters: zijn Nederlandse jaren"

Samen met 30.000 andere Belgische soldaten belandt Rik Wouters na de val van Antwerpen (oktober 1914) in het neutrale Nederland.Daar pakt hij na einge tijd de draad van zijn kunstenaarsleven weer op. Eerst in het gevangenenkamp in Zeist, later in Amsterdam. Ondanks de ziekte die hem meer en meer treft, weet hij nog heel wat kunstwerken te creëren. Tentoonstellingen in Den Haag en Amsterdam brengen zijn kunst naar een Nederlands publiek.


 


In de lezing wil Herwig Todts de receptie en waardering voor de kunst van Rik Wouters in Nederland kaderen in een algemene beschouwing over het succes van de avant-garde in België en Nederland voor en na 1900. Voor 1900 was België (Brussel) het belangrijkste avant-gardecentrum in de Benelux, omdat de internationale avant-garde bij de tentoonstellingsverenigingen "Les XX" en "La Libre esthétique" een forum werd geboden. Na 1900 zullen de kunstenaarsverenigingen in Den Haag en Amsterdam de progressieve fakkel van Brussel overnemen.

Spreker(s): 
Herwig Todts
Herwig Todts is licentiaat in de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde en doctor in de Kunstwetenschappen (Universiteit Gent). Sedert 1984 is hij wetenschappelijk medewerker/conservator aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Daar leidt hij, sinds 2013, het Ensor Research Project Team. Todts verwierf bijzondere expertise in kunsttheoretische problemen, de kunst van de 19de eeuw en het vroeg modernisme, in het bijzonder James Ensor, het laat 19de eeuwse naturalisme in Europa en de moderne kunst in België.
Datum: 
din, 20/10/2015
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen (leeszaal, 3de verdieping).
Meer info bij: 
De lezing wordt afgesloten met een drankje!
Meer info bij: 
Foto: www.beeldbankmechelen.be

Lezing "Rik Wouters: zijn Nederlandse jaren"

Samen met 30.000 andere Belgische soldaten belandt Rik Wouters na de val van Antwerpen (oktober 1914) in het neutrale Nederland.Daar pakt hij na einge tijd de draad van zijn kunstenaarsleven weer op. Eerst in het gevangenenkamp in Zeist, later in Amsterdam. Ondanks de ziekte die hem meer en meer treft, weet hij nog heel wat kunstwerken te creëren. Tentoonstellingen in Den Haag en Amsterdam brengen zijn kunst naar een Nederlands publiek.


In de lezing wil Herwig Todts de receptie en waardering voor de kunst van Rik Wouters in Nederland kaderen in een algemene beschouwing over het succes van de avant-garde in België en Nederland voor en na 1900. Voor 1900 was België (Brussel) het belangrijkste avant-gardecentrum in de Benelux, omdat de internationale avant-garde bij de tentoonstellingsverenigingen "Les XX" en "La Libre esthétique" een forum werd geboden. Na 1900 zullen de kunstenaarsverenigingen in Den Haag en Amsterdam de progressieve fakkel van Brussel overnemen.


De lezing valt samen met de herdenking dat Alfred Ost (1884-1945) zeventig jaar geleden is overleden. Zie voor meer info ook ons Mededelingenblad met een artikel door Marcel Kocken.


 

Spreker(s): 
Herwig Todts
Herwig Todts is licentiaat in de Kunstgeschiedenis en de Oudeheidkunde en doctor in de Kunstwetenschappen (Universiteit Gent). Sedert 1984 is hij wetenschappelijk medewerker/conservator aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen. Daar leidt hij, sinds 2013, het Ensor Research Project Team. Todts verwierf bijzondere expertise in kunsttheoretische problemen, de kunst van de 19de eeuw en het vroeg modernisme, in het bijzonder James Ensor, het laat 19de eeuwse naturalisme in Europa en de moderne kunst in België.
Datum: 
din, 20/10/2015
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen (leeszaal, 3de verdieping).


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina