Skip to Content

Agenda

Willem Geets: een grote mijnheer in het Verenigd Koninkrijk!

Willem Geets (1838-1919) was directeur van de academie te Mechelen van 1869 tot 1892. Hij was tevens stichter van de Lucasgilde en bewoonde te Mechelen het bekend huis "De Zalm" op de Zoutwerf.
Zijn gekendste schilderij is "Het poppenspel aan het Hof van Margareta van Oostenrijk".

In 1884 nam Willem Geets deel aan de jaarlijkse kunsttentoonstelling in de Royal Academy of Arts in Londen. Hij gooide grote ogen met zijn historisch tafereel en verkreeg de nodige faam over het Kanaal. Een nieuwe afzetmarkt ging voor hem open. Tot op vandaag is hij in drie Britse musea vertegenwoordigd, wat uitzonderlijk is voor een kunstenaar met Mechelse roots.
In deze lezing gaan we dieper in op Geets' Engelse connectie. Zijn kunst wordt geplaatst binnen een ruimere context. We laten voor-en tegenstanders aan het woord en komen zo meer te weten over de waardering van deze schilder door de Britse kunstliefhebber.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants is bestuurslid van de Kring en conservator van de Stedelijke Musea Mechelen. Sinds geruime tijd houdt hij zich bezig met onderzoek naar de Belgische historiekunst.
Datum: 
din, 21/10/2014
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, algemene leeszaal (3de verdieping)
Toegang: 
Gratis voor leden
Meer info bij: 
De lezing wordt afgesloten met een kleine receptie.

Lezing door prof. Marcel Gielis: De Katholieke Wereld in Mechelen ten tijde van het Concilie van Trente.

Prof. Marcel Gielis schetst in zijn uiteenzetting de "Katholieke Wereld" in Mechelen in de periode van het Concilie van Trente.

Marcel Gielis (°1948) studeerde filosofie en theologie aan het seminarie van Mechelen en (cultuur)geschiedenis en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is baccalaureus in de wijsbegeerte (Leuven, 1971) en licentiaat in de geschiedenis (Leuven, 1976).
Hij is sinds 1976 als universitair docent verbonden aan vakgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie van de Theologische Faculteit in Tilburg. Aan deze faculteit promoveerde hij tot doctor in de Godgeleerdheid met een dissertatie over Scholastiek en Humanisme. Als theoloog publiceerde hij over het kerkelijk leergezag, over de ambtsproblematiek, over het katholiek onderwijs en over liturgische muziek.
Deze lezing wordt traditioneel met een kleine receptie afgesloten.

Een houtsnede bewaard in de Brabant Collectie in Tilburg met een afbeelding van een vergadering van het concilie van Trente tijdens de derde zittijd.

 

Datum: 
din, 16/09/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief.

Bezoek aan de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA), Paardenstraatje, 3, Mechelen. Rondleiding door Chris Van Herck, voorzitter van MVSA.

De Mechelse vereniging voor stadsarcheologie heeft een 20-tal leden en houdt zich bezig met het archeologisch onderzoek in Mechelen in al zijn aspecten en poogt het archeologisch onderzoek bij de Mechelaars onder de aandacht te brengen.
De insteek is altijd: 'Mechelen'. Het moet gaan over vondsten gedaan in Mechelen, of over artefacten die in Mechelen vervaardigd zijn. De MVSA houdt af en toe tentoonstellingen, doet uitstappen en heeft zijn werkavond op dinsdagavonden vanaf 19.15 uur in het lokaal aan het Paardenstraatje 3 in Mechelen (verbindingsstraatje tussen de Veemarkt en de Lange Heirgracht).
Het echte archeologisch onderzoek ligt (voorlopig) stil omdat de MVSA geen archeoloog onder zijn leden heeft. Toch is er nog veel werk aan de vondstverwerking van vroegere eigen opgravingen, aan de vondsten van het Sint-Janshof en n.a.v. de samenwerking met de archeologische dienst van de stad Mechelen.

Glaswerk in de collectie van de MVSA. (Foto: Herman De Winter).

Er wordt regelmatig ook een uitgave gepubliceerd, met tal van artikelen over opgravingen of artefacten in Mechelen.
De MVSA heeft haar lokaal in het BAC ( het Bouw Archeologisch Centrum), een ouder gebouw in het Paardenstraatje, waarvan de binnenmuren zijn afgekapt en onbezet gelaten. Dit is bedoeld als voorbeeld voor geïnteresseerde verbouwers die in hun eigen huis historische verbouwingen vinden.


 

Het assembleren van de scherven van een kruik in aardewerk in het lokaal van de MVSA. (Foto: Herman De Winter)

Chris Van Herck is voorzitter van de M.V.S.A. en sinds vele jaren gepassioneerd amateurarcheoloog. Hij publiceert ook over archeologische vondsten. Professioneel is hij procesingenieur bij Agfa Materials.
 

Datum: 
zat, 09/08/2014
Uur: 
13.30 uur.
Locatie: 
Paardenstraatje, 3, 2800 Mechelen.

Tentoonstellingsbezoek 'Rik Wouters & co. door de Groote Oorlog getekend", o.l.v. Bart Stroobants.

100 jaar geleden begon de Groote Oorlog, een wereldbrand waaraan weinigen wisten te ontsnappen. Notarissen, dokters, schoolmeesters, huisvrouwen en ook kunstenaars werden geconfronteerd met de gruwel en ontberingen. Die laatsten wisten vaak op een beklijvende manier de oorlogsgebeurtenissen in één pakkend beeld te vatten, elk op hun eigen manier, elk vanuit hun eigen ervaringen en belevenissen. Rik Wouters, Rik Verheyden, Alfred Ost en Paul du Trieu de Terdonck zijn enkele Mechelse kunstenaars die midden in de oorlog belandden, hem tekenden, maar er vaak ook door getekend werden.

De tentoonstelling 'Rik Wouters & co. door de Groote Oorlog getekend' verzamelt enkele van de Mechelse "oorlogskunstenaars". Hun schilderijen, beelden en tekeningen vertellen steeds vanuit een ander standpunt het grotere oorlogsverhaal. De Mechelse voorbeelden overstijgen het lokale en brengen een breder (kunst)historisch verhaal.

Campagnebeeld van de tentoonstelling.

Bart Stroobants (°1975) studeerde kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Na het behalen van zijn licentiaatsdiploma in 1997 was hij er enkele jaren werkzaam aan het Studiecentrum voor de Vlaamse Miniaturisten waar hij onderzoek deed naar de neo-gotische miniatuurkunst. Sinds 2003 is hij verbonden aan de Stedelijke Musea Mechelen. Daar staat hij o.a. in voor de coördinatie van de tentoonstellingen waaronder 'Rik Wouters & co. door de Groote oorlog getekend'. Stroobants is reeds jaren actief als bestuurslid van onze Kring en mederedacteur van de Handelingen.
 

Datum: 
zat, 05/07/2014
Uur: 
14.30 uur
Locatie: 
museum Hof van Busleyden, ingang via Sint-Janstraat of Frederik de Merodestraat.
Toegang: 
Toegangsprijs: 5 euro per persoon.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina