Skip to Content

Agenda

Lezing door François Van der Jeught en Geert Clerbout: Het verzet tegen de beslissing van de Duitse bezetter om ook de beiaard van de Sint-Romboutstoren in 1918 te confisceren.

Kort na het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland economisch van de wereld afgesloten. Er ontstond al vlug een tekort aan arbeidskrachten en aan grondstoffen. De Duitse overheid besloot om haar tekorten aan te vullen met opeisingen van mensen en middelen uit haar bezette gebieden.
In dit kader gebeurden herhaalde opeisingen van metalen en bij verordening van 11 februari 1918 werden klokken en orgelpijpen geconfisceerd. Zelfs de historische beiaard van de Sint-Romboutstoren zou niet gespaard blijven.

Er rees een sterk verzet tegen deze opeising, niet in het minst door het Mechelse stadsbestuur, dat een protestbrief zond naar de gouverneur-generaal, samen met een argumentatienota om de bezetter te overtuigen om de beiaard te sparen.

Dubbels van de briefwisseling en van die nota bleven bewaard in het Mechels Stadsarchief. Het was verrassend om vast te stellen wie de auteur was van die lange argumentatienota.

Vandaag weten we dat de kerkklokken en de historische beiaard van de Sint-Romboutstoren niet werden geconfisceerd, maar hoe kwam dat eigenlijk? Wie schreef de nota en welke argumenten kreeg het stadsbestuur hierin aangereikt?

Dat verneemt u tijdens de lezing, die traditioneel wordt afgesloten met een (kleine) receptie.
 

De historische beiaard van de Sint-Romboutstoren (Beeldbank - Mechelen - SME002000640).

 

Sprekers:

François van der Jeught (°1951) is Hoofdcommissaris van politie – Korpschef van de Lokale Politie op rust en ere-commandant. Hij is secretaris van de Kring, wat hij combineert met bestuursfuncties in de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw en de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” vzw.

Geert Clerbout (°1985) is historicus (VUBrussel) en bestuurslid van de Kring. Hij is redacteur en onderzoeker verbonden bij de tv-zender Canvas voor de geschiedenisdocumentaires. Vorig jaar publiceerde hij het boek: “Oorlog aan de Dijle. Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog”.
 

Datum: 
din, 16/04/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen - leeszaal derde verdieping.
Toegang: 
Vrij

Lezing door Jozefien Feyaerts: De Mechelse stadsbouwmeester en architect Philippe van Boxmeer (1863-1955).

In 1893 trad Philippe van Boxmeer (1863-1955) in dienst als Mechelse stadsbouwmeester. Gedurende twee decennia kon hij op die manier zijn stempel drukken op het bouwbeleid van de stad. Zijn grootste verdienste als stadsarchitect is zijn inzet voor het behoud van waardevol patrimonium in privaat bezit. Als (stichtend) lid van onze Kring was hij erg geïnteresseerd in de lokale geschiedenis en ijverde hij voor een monumentenbeleid dat niet alleen oog had voor de grote monumenten.

Dankzij hem werden vele pittoreske ‘kunstgevels’ uit meerdere perioden en in verschillende stijlen in het Mechelse straatbeeld bewaard en gerestaureerd.

Toch associëren vele Mechelaars vandaag de naam Van Boxmeer vooral met de zogenaamde ‘belfortstrijd’. Zijn ontwerp voor de restauratie van de Mechelse lakenhalle met belforttoren op de Grote Markt ontketende begin 20ste eeuw een nooit geziene polemiek in de stad. Nochtans realiseerde Van Boxmeer veel meer dan alleen dat gecontesteerde restauratieproject. Niet alleen is hij verantwoordelijk voor grote beeldbepalende restauraties van de Beyaert en het Paleis van de Grote Raad aan de Grote Markt, ook heeft hij enkele ambitieuze stadsontwikkelingsprojecten opgezet die om financiële redenen echter nooit werden uitgevoerd.

Tijdens de lezing worden zowel de carrière van Philippe van Boxmeer als stadsbouwmeester en zelfstandig architect belicht, als zijn markante persoonlijkheid en eigenzinnig karakter. Zo leidde zijn moeilijke relatie met het liberaal stadsbestuur vanaf 1897 tot een regelrechte rel binnen de bouwadministratie.
 

Philippe van Boxmeer (1863-1955)

Jozefien Feyaerts (°1988) studeerde na een opleiding aan het Gentse conservatorium, kunstwetenschapen aan de U Gent. Binnen de richting architectuur, interieur en monumentenzorg schreef ze haar masterproef over Philippe Van Boxmeer.

De Kring biedt de leden en genodigden een (kleine) receptie aan.

 

 

Datum: 
din, 19/03/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, G. de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen. Leeszaal derde verdieping.
Toegang: 
Vrij

Lezing door Marc Debatty: Het interieur van de Sint-Pieter-en-Paulkerk. Twee decennia voorbereiding op de restauratie.

Het interieur van de Sint-Pieter-en-Paulkerk: twee decennia voorbereiding op de restauratie.

Het gave en authentieke barokinterieur van de Sint-Pieter- en -Paulkerk dateert nog goeddeels uit de tijd van de inrichting door de jezuïeten. Wat begin jaren 1990 begon als een voornemen om het interieur van een nieuw likje verf te voorzien, mondde twee decennia later uit in een omvattend restauratiedossier. Begin 2013 kan de restauratie van de muren en de gewelven eindelijk van start gaan. In tussentijd werd het interieur twee maal uitgebreid materiaal-technisch onderzocht. Dit leverde een aantal opmerkelijke resultaten op, maar evenzeer een aantal nieuwe vragen.De proefrestauratie van het interieur van de Sint-Pieter-en-Paulkerk (foto: Marc Debatty).


Spreker Marc Debatty is ir. architect en master in conservation of monuments and sites. Hij werkt als ‘architect-expert’ voor de dienst monumentenzorg van de stad. Hij volgt sinds 2003 het dossier op van de binnenrestauratie van de Sint-Pieter- en-Paulkerk.

Datum: 
din, 19/02/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, leeszaal derde verdieping, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.
Toegang: 
Vrij

Lezing door Bart Stroobants: De Cavalcade in historisch perspectief.

De Cavalcade in historisch perspectief...

In 1738 trekt de allereerste Hanswijkcavalcade door de straten van Mechelen. Het is de start van een roemrijke traditie die in 2013 zijn 12de editie zal kennen.

De Hanswijkcavalcade is een begrip in Mechelen en zeer ruime omstreken. In een nog niet zo ver verleden legden de Belgische Spoorwegen zelfs speciale treinen in naar Mechelen om de toevloed aan toeschouwers tijdig ter plekke te krijgen. Zoals alle immateriële tradities, onderging ook de Hanswijkcavalcade een hele evolutie: van een eresaluut voor de Dalscholieren in 1738 tot een breed cultureel gebeuren in 2013.

Tijdens de lezing ontdekken we die evolutie en plaatsen we de Hanswijkcavalcade (en de Mechelse Ommegang die vaak op de Cavalcade volgt) in historisch perspectief.
 

Afbeeldingen © Stadsarchief Mechelen.

De lezing wordt gegeven door Bart Stroobants, raadslid van onze Kring en hoofdconservator wd. van de Stedelijke Musea Mechelen. Hij is van kindsbeen  “betrokken” bij het gebeuren van de Hanswijkprocessie en de Cavalcade. In 2003 werkte hij als coördinator het project ‘Mechelen Stoetenstad’ uit, een project waarin 700 jaar stoeten en processies in Mechelen belicht werden.

Afbeeldingen © Stadsarchief Mechelen.

De Algemene Vergadering en de lezing gaan door in het auditorium van het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (ingang via de Haverwerf).

De lezing is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Aansluitend bieden wij graag aan onze leden een verzorgde receptie aan (tot 17.30 u). Die gaat door in de historische kelder Huize Michiels, Korenmarkt 6 (met bijzondere dank aan ons medelid Luc Michiels voor zijn gastvrijheid).

De Algemene Vergadering en de receptie na de lezing zijn uitsluitend voorbehouden voor de leden van de Kring.
 

Datum: 
zat, 26/01/2013
Uur: 
15.30 uur
Locatie: 
Auditorium van het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot
Toegang: 
Vrij


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina