Skip to Content

Agenda

Lezing door François Van der Jeught: Joz. Beeck (1912-1986), kunstschilder en glazenier, Mechelaar met wereldfaam.

Joz. Beeck werd dit jaar precies 100 jaar geleden in Mechelen geboren. Dit biedt een mooie gelegenheid om deze markante en veelzijdige kunstenaar uitvoerig voor het voetlicht te brengen.

Joz. Beeck was van opleiding schilder. Na een expressionistische periode tot in 1938, volgde zijn animistische periode in de voetsporen van Prosper de Troyer. Hij heeft gewerkt in het atelier van Fernand Léger in Parijs. Later volgde hij lessen aan de Staatliche Hochshule fur Bildende Kunst in Berlijn. Hij leerde in het atelier van Ranke en Boehle restauratietechnieken voor schilderijen. In 1939 leerde hij fresco en sgraffito in de Academie van München. In de jaren 1950 brak Beeck door als ontwerper van heel vernieuwende glas-in-loodramen. Hij stelde werken tentoon op de wereldtentoonstelling Expo 58, wat hem internationale faam zou bezorgen.

Joz. Beeck (1912-1986). (Uit het familiealbum van Joz. Beeck - foto: F. Van der Jeught)

Joz. Beeck was een veelzijdig kunstenaar: hij ontwierp ook keramiek, wandtapijten voor Gaspard de Wit, smeedwerk, beeldhouwwerk, maakte muurschilderingen, voerde restauraties uit van schilderijen, hield tentoonstellingen in binnen- en buitenland.... Hij werkte samen met de Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright. In 1959 richtte hij in Antwerpen samen met architect Renaat Braem de werkgroep “Integratie” op. In Mechelen was Beeck goed bevriend met architect Désiré Peeters.

Joz. Beeck was medestichter van het Instituut voor Kunstambachten in Mechelen, het huidige IKA. Hij gaf er ook les. Hij was lid van de bestuurscommissie van het Rijkscentrum Frans Masereel in Kasterlee. Hij werd lid van onze Kring in 1965 en maakte onmiddellijk deel uit van de Commissie voor het Mechels Cultureel Patrimonium. Hij ontwikkelde een bijzondere visie over de revalorisatie van het Mechels stadsbeeld, gaf daarover lezingen en publiceerde in 1974 zijn toekomstvisie in “Wonen in een oude stad”. Hij bleef lid van de Kring tot bij zijn overlijden. Hij werd voor het eerst, samen met andere kunstenaars, in herinnering gebracht op de tentoonstelling “Van uw tijd? Kunstgrepen omtrent ‘58”, die liep in het Hof van Busleyden van 11 oktober 2008 tot 11 januari 2009.

In deze lezing wordt voor het eerst Joz. Beeck getekend als veelzijdig kunstenaar én als mens. Tal van werken worden getoond in een powerpointpresentatie.

Eén van de glasramen van de kerk van Itegem (foto: F. Van der Jeught).

Spreker is François van der Jeught (°1951). Hij is secretaris van de Kring, wat hij sinds kort combineert met bestuursfuncties in de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw en de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” vzw.

 

 

Datum: 
din, 04/12/2012
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
De lezing gaat door in de leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.

Lezing door Geert Clerbout: Mechelse vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog koos nagenoeg de volledige Mechelse bevolking voor de vlucht. Mechelen lag vanaf eind augustus 1914 in het midden van de militaire operaties en de inwoners ontvuchtten het krijgsgeweld. Ze trokken naar Antwerpen, naar de kust, naar Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De meesten keerden vanaf half november 1914  terug naar huis, maar een aantal koos ervoor om weg te blijven. Vooral over het Kanaal vonden veel Mechelaars onderdak. Burgemeester Dessain zorgde er persoonlijk voor de opvang. Duizenden stadsgenoten bouwden tijdens de vier oorlogsjaren er een nieuw leven op: ze werkten er, hun kinderen liepen er school, vonden er de liefde en trouwden er.
Tijdens deze lezing brengt de auteur het verhaal van deze Mechelse vluchtelingen in het Verenigd Koninkrijk en welke sporen zij daar hebben achtergelaten.


Mechelaar Guillaume Van Aerden aan het werk in een Londense munitiefabriek.
(let ook op het Belgische vlagje aan het plafond achteraan in het midden).

 


De Mechelse familie De Wit die als ontspanning cricket speelt.


Spreker Geert Clerbout (°1985) studeerde af als licentiaat geschiedenis aan de VUBrussel met een verhandeling over het dagelijkse leven in Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog (2007). Sindsdien laat het thema hem niet meer los. Clerbout werkt als redacteur mee aan verschillende geschiedenisdocumentaires voor de tv-zender Canvas. Ook via die weg komt hij vaak in contact met de Eerste Wereldoorlog. 

Inmiddels is het boek van Geert Clerbout: Oorlog aan de Dijle. Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog verschenen. Zie voor verdere informatie hierover op deze website in de rubriek "Mededeling".

De lezing wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 20/11/2012
Uur: 
20.00 uur stipt
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen.

Lezing door Marcel Kocken: Heksenwaan.

Heksenwaan en -vervolging is een thema dat nog steeds vele vorsers boeit, getuige daarvan de overvloed aan publicaties over dit onderwerp.

De vervolgingen van “heksen” werd echt agressief na de publicatie van de ‘Malleus Maleficarum’ (‘De Heksenhamer’) op het einde van de 15de eeuw. De heksenwaan of –vervolging gebeurde vooral in de Moderne Tijden: in de late 16de en 17de eeuw. In meerdere Europese landen werden zelfs tot in de 18de eeuw vrouwen, die van hekserijen verdacht werden, op de brandstapel gezet.

In Mechelen bleef de heksenwaan eerder beperkt: “slechts” vier vrouwen kwamen terecht op de brandstapel. Hun rechters waren enigzins clement: ze werden vooraf door de beul gewurgd, zodat ze geen helse pijnen moesten lijden.

De vonnissen van de vier terdood veroordeelde Mechelse “heksen” bleven bewaard. Deze documenten en een oude Duitse vertaling van de ‘Malleus’ vormen de basis voor deze lezing. Bovendien raadpleegde Marcel Kocken tientallen publicaties i.v.m. zogenaamde heksen en las hij bijna gans de bijbel om de situatie van de vrouw in het christendom te begrijpen. Of tenminste dat te proberen... Want daar begon het: ‘Een tovenares zult gij niet in leven laten’ (Exodus, 22:17,18).

Waarom waren vrouwen “heksen”? Waren er dan geen mannelijke “heksen”? Op deze en andere vragen tracht Marcel Kocken een antwoord te geven. Soms lukt dit, soms niet.

Het wordt zeker een beklijvende lezing, die allicht tot nadenken zal aanzetten.

Fragment uit een schilderij met de afbeelding van een heks die vliegt met een duivel.

 
Ons mede-bestuurslid historicus Marcel Kocken rondde zijn loopbaan aan de Stad Mechelen af als hoofd van de dienst Cultuur. Hij is sinds 1956 Mechels stadsgids en ere-directeur van het Festival van Vlaanderen afdeling Mechelen, waarvoor hij zich ruim dertig jaar met volharding heeft ingezet. Hij publiceerde tal van bijdragen en boeken over het rijke Mechelse verleden.


De lezing wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 16/10/2012
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal 3de verdieping van het Mechels Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen

Lezing door Prof.dr. Didier Martens: Vlaamse kunst op Madeira. De panelen van Michiel Coxcie in de kathedraal van Funchal.

Dat de Mechelse Renaissance-schilder Michiel Coxcie (1499-1592) voor Filips II als koning van Spanje heeft gewerkt was al lang bekend. Werken van zijn hand, die door deze kunstminnende vorst in Vlaanderen aangekocht of extra besteld zijn, bevinden zich nog op de dag van vandaag in het Prado-Museum of in het paleis van El Escorial. Maar dat Filips II ook in zijn hoedanigheid van koning van Portugal, een titel die hij vanaf 1581 mocht dragen, schilderijen bij Coxcie in opdracht gaf en aan de kathedraal van Funchal op het eiland Madeira schonk, is eerst in het jaar 1997 aan het licht gekomen.

Naar aanleiding van een restauratie werd de signatuur van de meester tussen de poten van de ezel op een voorstelling van de Vlucht naar Egypte ontdekt: “Michael de Coxcyen / pictor Regius Pinxit / Anno MDLXXXI”. In hetzelfde barokke altaar in de zuidelijke dwarsbeuk van de kathedraal zijn, naast de Vlucht naar Egypte, drie andere panelen van de hand van Coxcie ingelast. 

Opvallend bij al die panelen is het feit dat ze nooit deel uitmaakten van een drieluik, de meest gangbare retabelvorm in de Nederlanden in de vijftiende en de zestiende eeuw, maar van een zogenaamd "iberisch" altaar.

De opdracht die Coxcie van de koning kreeg, bezat een duidelijke ‘interculturele’ dimensie: hij moest in de techniek van de Vlaamse schilderkunst werken uitvoeren voor een ensemble dat niet in de Vlaamse traditie thuishoorde.

 

"De vlucht naar Egypte" in de kathedraal van Funchal.

Dr. Didier MARTENS (1960) is docent kunstgeschiedenis aan de Université Libre van Brussel. Hij werkt al jaren over de receptie van de Vlaamse schilderkunst in het Iberisch schiereiland. Zijn meest recente publicatie over dit thema is Peinture flamande et goût ibérique XVème-XVIème siècles (Brussel, Le Livre Timperman, 2010).

Alhoewel Franstalig, geeft Prof.Martens de lezing in het Nederlands. Zijn kennis van onze taal is overigens perfect!

De lezing gaat door in het Stadsarchief en wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 18/09/2012
Uur: 
Om 20.00 uur stipt
Locatie: 
Leeszaal van het Stadsarchief op de 3de verdieping, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina