Skip to Content

Agenda

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering en de lezing over Jef Denyn op zaterdag 28 januari 2012

 

De beiaard kende in de loop der eeuwen niet alleen dagen van glorie, maar ook momenten van verval. Dit laatste was zeker zo tijdens de 19de eeuw. Was er niemand die hiertegen ten strijde trok ? Het tij zou keren toen Jef Denyn (1862-1941) in 1887 de fakkel overnam van zijn blind geworden vader Adolphe Denyn. Jef zou een heuse kruistocht beginnen tegen alles wat niet strookte met zijn principes over beiaardinrichting. Voortbouwend op de verwezenlijkingen van zijn vader, maakte hij de beiaardmechaniek tot een coherent geheel. Daardoor kon hij een virtuoze, romantische speelstijl ontwikkelen, wat de beiaard weer als een tijdseigen instrument liet klinken. Jef Denyn startte in 1892 met avondconcerten, een primeur voor de beiaardcultuur. Denyn’s beiaardspel maakte een diepe indruk op het publiek en op zijn collega-beiaardiers en zeer snel werd op hem een beroep gedaan om op vele torens de beiaarden beter bespeelbaar te maken. Hij lanceerde een nieuwe visie en het meest typische instrument van de Lage Landen kreeg weer toekomstperspectief. Hierbij werd hij niet alleen gesteund door de andere beiaardiers. Ook de culturele wereld in Vlaanderen kon Denyn en zijn beiaard gebruiken in de strijd tegen de verfransing.

 


Spreker Koen Cosaert (°Kortrijk, 1963) is licentiaat in de musicologie. Hij behaalde het laureaatsdiploma van de Koninklijke Beiaardschool ‘Jef Denyn’ te Mechelen, waarvan hij sinds 1987 docent beiaardspel, campanologie en harmonie en sedert 2010 directeur is. In Kortrijk, Izegem, Harelbeke en Roeselare is hij actief als stadsbeiaardier. In die laatste stad ontving hij recent de Cultuurtrofee als ambassadeur van de beiaardkunst.


 

Datum: 
zat, 28/01/2012
BijlageGrootte
UItnodiging AV 2012.pdf660.53 KB

20ste Internationale Antiquaren(boeken)beurs in het Cultuurcentrum Mechelen

Van vrijdag 9 tot en met zondag 11 december 2011 wordt de 20ste Internationale Antiquaren(boeken) gehouden, die doorgaat in het Cultuurcentrum Mechelen aan de Minderbroedersgang, 5. Deze Antiquarenbeurs is een initiatief van wijlen ons medelid Jacques Garcia.

 

Traditioneel verleent de Kring zijn medewerking hieraan. Vandaar ook dat de inkom voor de leden van Kring, al even traditioneel, gratis is op vertoon van het Mededelingenblad.

De openingsuren zijn:

- vrijdag 9 december van 14 tot 20 uur;
- zaterdag 10 december van 11 tot 18 uur;
- zondag 11 december van 11 tot 17 uur.

Op zaterdag 10 december van 11 tot 13 uur: gratis expertise van boeken en prenten.

 

Datum: 
vri, 09/12/2011

Lezing door Jeroen Van der Auwera: Victor Van de Walle de liberale literator.

Vorig jaar, op 26 mei 2010, hield schepen Greet Geypen een lezing voor de leden van onze Kring over Victor Van de Walle (1849-1927). Daarin werd de nadruk gelegd op de plaats die hij innam binnen de geschiedenis van het liberalisme in Mechelen.

Victor Van de Walle was één van de prominente liberale politici die in deze periode een lokaal mandaat combineerde en afwisselde met nationale politieke verantwoordelijkheid.

Deze aanvullende lezing van Jeroen Van der Auwera, met medewerking van Diane Kockelkoren, legt de focus op het aandeel dat Victor Van de Walle had binnen de talrijke socio-culturele kringen met al dan niet een liberale achtergrond. Hij was ook geen onverdienstelijk schrijver van poëzie en romans waarin hij zijn filosofisch gedachtegoed kwijt kon.

De lezing wordt zoals gewoonlijk afgesloten met een (kleine) receptie.

Victor Van de Walle (1849-1927)

Jeroen Van der Auwera behaalde zijn licentiediploma in de Geschiedenis, met specialisatie Nieuwe Tijden, aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij is tevens archivaris en documentalist van opleiding.

Thans is hij directeur van KA Pitzemburg Mechelen. Hij is bestuurslid van de Kring.

De basisschool Victor Van de Walle in 1950 aan de Brusselsesteenweg (Stadsarchief Mechelen - beeldbank.be)

 

Datum: 
din, 15/11/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief - leeszaal derde verdieping - Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen.

Lezing door mevr. Marjan Buyle over de muurschildering in de Sint-Janskerk.

Eind 2008 werden in de Sint-Janskerk van Mechelen muurschilderingen ontdekt achter de 18de-eeuwse orgelkast. Het conservatieteam van het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) voerde het onderzoek en de restauratie uit. Het bleek te gaan om een meer dan merkwaardige vondst van twee beschilderde muren met voorstellingen van de heilige Christoffel en de heilige Joris in zijn gevecht met de draak.
 
De schilderingen gaan terug tot 1400, de periode dus vóór de Vlaamse Primitieven. Door deze vroege datering, de kwalitatieve uitvoering en de goede bewaringstoestand vormen ze een waardevolle toevoeging aan het Mechelse middeleeuwse erfgoed.
 
De lezing zal ingaan op de ontdekking en het vrijleggen van de muurschilderingen, de restauratie ervan, en de resultaten van het onderzoek, zowel materiaaltechnisch als kunsthistorisch.
 
 
Prinses - na restauratie (VIOE)
 
Marjan Buyle is licentiate Archeologie en Kunstwetenschap (KULeuven), studeerde aan de Università Internazionale dell’ Arte in Firenze en volgde een cursus conservatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.
Vanaf 1976 was zij werkzaam op de Afdeling Monumenten en Landschappen, als inspecteur voor de dossiers van gespecialiseerde restauraties en als verantwoordelijke van de conserveringsploeg.
Sinds 2005 is zij werkzaam op het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, als onderzoeker conservatie-restauratie en later ook als teamcoördinator conservatie- en restauratietechnieken.
Zij publiceerde over muurschilderingen, interieurrestauratie, polychromie, conserving, o.a. in Openbaar Kunstbezit en in Monumenten en Landschappen.
 
De lezing wordt afgesloten met een drankje.
 
 
 
Datum: 
din, 18/10/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het stadsarchief, Goswin de Stassartstraat, 145.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina