Skip to Content

Agenda

Deel 115/1 en 115/2 (2011) van de Handelingen en deel 10 van de Studia zijn verschenen!

In het laatste Mededelingenblad stond dat de Handelingen pas zouden beschikbaar zijn in augustus. Samen met de drukker zijn we erin geslaagd om de drie nieuwe delen nu reeds te laten verschijnen!


Zoals gebruikelijk krijgt u de mogelijkheid om uw exemplaren op te halen.

Dit kan gebeuren vanaf vandaag tot en met donderdag 27 september 2012 op het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, tijdens de openingsuren (maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur; woensdag tot 19 uur; zaterdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur; vrijdag en zondag gesloten).


De niet-afgehaalde exemplaren worden nadien verzonden of rondgedragen. Door de drie boekdelen kunnen de verzendkosten erg hoog oplopen. Vandaar onze traditionele oproep om zoveel als mogelijk uw exemplaar af te halen. Uw kleine inspanning laat ons toe om het lidgeld laag en de kwaliteit hoog te houden. Met dank bij voorbaat!


Wie wil meehelpen om enkele exemplaren rond te dragen, al was het maar in de eigen straat of wijk, en zodoende actief wil bijdragen om de Kring veel geld aan verzendingskosten te besparen, is méér dan welkom. U kan u opgeven via het contactformulier op deze website, bij dhr. Axel Vaeck op het Stadsarchief of bij een ander bestuurslid.
 

Datum: 
maa, 09/07/2012

Bezoek aan de Kruidtuin, met rondleiding door Fons Van Dam, deskundige natuur- en groenontwikkeling van de stad Mechelen

De Kruidtuin is een aangename oase van groen en rust. Net daarom is het park van strategisch belang voor de stad. “Den Botanique” is het grootste openbare park in de historische binnenstad en kent een rijke cultuurhistorie. Doorheen de geschiedenis evolueerde de Kruidtuin van een middeleeuwse tuin naar een Franse formele tuin en daarna naar een park in Engelse landschapsstijl van de hand van Louis Fuchs.

De Kruidtuin (Beeldbank Mechelen)


In 2005 startte het beheerplanningsproces volgens de principes van harmonisch park- en groenbeheer. De vooronderzoeken zijn ondertussen voltooid: er is een tuinhistorisch en archeologisch onderzoek gevoerd en een opmetingsplan en een bomenrapport opgemaakt. Enkele acties werden opgestart: het plaatsen van zitbanken en peilbuizen en het opstarten van een vrijwilligersgroep die mee het onderhoud van het park verzorgt. In 2009 werd een landschapsbureau aangesteld om de Kruidtuin te herwaarderen en een globaal inrichtingsplan op te maken. De herinrichting van de Dodoenstuin (de eigenlijke kruidentuin) wordt gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Heb je eventueel zin om ook met een groep enthousiaste vrijwilligers de eigenlijke kruidentuin (de Dodoenstuin) mee te onderhouden? Neem dan contact op met de dienst Natuur- en Groenontwikkeling. En volg alvast deze rondleiding!

Aansluitend op het bezoek aan de Kruidtuin is er voor de leden van de Kring een receptie in het Koninklijk Atheneum Pitzemburg (met dank aan ons mede-bestuurlid Jeroen Van der Auwera, directeur van het KA Pitzemburg).

De Kruidentuin vandaag...

Fons Van Dam is tuin- en landschapsarchitect, diensthoofd Natuur- en Groenontwikkeling van de stad en coördinator van het project Kruidtuin.
 

Datum: 
din, 19/06/2012
Uur: 
Om 20.00 uur stipt!
Locatie: 
Plaats van samenkomst: aan de ingang van de Kruidtuin in de Bruul. Er is gratis parkeermogelijkheid op de speelplaats van het KA Pitzemburg.
Toegang: 
Vrij

Lezing door Diederik Lanoye: Mechelen, wieg van de Belgische boekdrukkunst? Henri Cordemans-de Bruyne en de vervalsing van de 'Ecce panis angelorum'

Tot het einde van de negentiende eeuw werd Dirk Martens uit Aalst als de eerste ‘Belgische’ drukker beschouwd, met zijn eerste boek in 1472 of 1473. In 1896 stelde de Mechelse boekhandelaar en historicus Henri Cordemans-de Bruyne echter een klein drukje voor dat deze gevestigde kennis op losse schroeven zette. Een restaurator had in een boekband uit de collectie van Cordemans-de Bruyne een kleine eenbladdruk ontdekt, de zogenaamde Ecce panis angelorum, waarvan het impressum deed uitschijnen dat het stuk gedrukt was in 1467 in het slotklooster van Bethaniën, net buiten de Mechelse stadsmuren. Dit zou betekenen dat Mechelen zou ‘promoveren’ tot de wieg van de boekdrukkunst in België.

Cordemans-de Bruyne publiceerde zijn bevindingen, samen met een facsimile van de Ecce, in de eerste en enige aflevering van zijn Bibliographie malinoise in het Bulletin van de Cercle Archéologique, Littéraire et Artistique de Malines. Hij toonde het stuk ook op een boekhistorisch congres in Mechelen in 1897. Onmiddellijk rezen er vragen over de authenticiteit van de Ecce. De ontdekking van zo’n vroege Mechelse druk kwam nochtans niet geheel onverwacht. Enkele decennia voordien was het testament opgedoken van een adellijke dame die in 1465 in Bethaniën was overleden. In dat document is er ondermeer sprake van unum instrumentum ad imprimendum scripturas et ymagines en er bestonden dus al speculaties over de aanwezigheid van een zeer vroeg drukkersatelier in het slotklooster.

Toch is de Ecce is naar alle waarschijnlijkheid een negentiende-eeuwse vervalsing.

Wat zijn de bewijsvoeringen en de onderzoekstechnieken van de boekhistoricus om dit aan te tonen? Meer nog, is er een antwoord op de vraag whodonit ?

U verneemt dat tijdens de lezing, die zoals gewoonlijk wordt afgesloten met een kleine receptie.
 

Spreker Diederik Lanoye (Leuven, 1977) studeerde geschiedenis van de Nieuwe Tijd aan de KU Leuven. Hij schreef een verhandeling over het verblijf van koningin Christina van Zweden in Antwerpen en Brussel in de jaren 1654-1655 (Davidsfonds/Leuven, 2001). Nadien was hij assistent aan de KU Leuven en deed hij onderzoek naar de Leuvense universiteit in de 16de en 17de eeuw. In 2007 werd hij projectmedewerker van de Short Title Catalogus Vlaanderen, een bibliografische databank van alle drukken binnen het huidige Vlaanderen en Brussel vóór 1801 (www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be/oude-drukken). Als curator werkte hij mee aan de tentoonstelling Gedrukte Stad in Mechelen en hij was co-auteur van het gelijknamige boek. Sinds februari 2012 is hij als catalograaf oude drukken verbonden aan de Universiteitsbibliotheek van de KU Leuven.

Datum: 
din, 15/05/2012
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat, 2800 Mechelen.

Lezing door Bart Stroobants over "De ruil van het stadhuis, 100 jaar geleden".

100 Jaar geleden deed het Mechelse stadsbestuur een gouden zaak: ze ruilde met de Belgische Staat het net voltooide Paleis voor de Grote Raad tegen het huis Den Beyaert. Eindelijk kreeg Mechelen zicht op het grootse stadhuis dat paste bij de steeds groeiende stad aan het begin van de 20ste eeuw. De ruil betekende een zoveelste stap in de bewogen geschiedenis die de middeleeuwse lakenhalle kende.

Tijdens de lezing wordt in woord en beeld ingegaan op de geschiedenis van een van de meest monumentale gebouwen in onze stad. Allerlei markante figuren passeren de revue.

Het stadhuis in opbouw... (Regionale Beeldbank Mechelen, SME002000554).

 

Bart Stroobants (1975) studeerde kunstwetenschappen aan de KU Leuven. Na die studies was hij wetenschappelijk medewerker aan het Studiecentrum voor de Vlaamse Miniaturen (KU Leuven). Sinds 2003 maakt hij deel uit van de staf van de Stedelijke Musea Mechelen. Sinds 2011 is hij er hoofdconservator wd. Spreker is reeds jaren raadslid van onze Kring.

Datum: 
din, 17/04/2012
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief, Goswin de Stasstartstraat 145, Mechelen - leeszaal derde verdieping.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina