Skip to Content

Agenda

Lezing door mevr. Marjan Buyle over de muurschildering in de Sint-Janskerk.

Eind 2008 werden in de Sint-Janskerk van Mechelen muurschilderingen ontdekt achter de 18de-eeuwse orgelkast. Het conservatieteam van het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) voerde het onderzoek en de restauratie uit. Het bleek te gaan om een meer dan merkwaardige vondst van twee beschilderde muren met voorstellingen van de heilige Christoffel en de heilige Joris in zijn gevecht met de draak.
 
De schilderingen gaan terug tot 1400, de periode dus vóór de Vlaamse Primitieven. Door deze vroege datering, de kwalitatieve uitvoering en de goede bewaringstoestand vormen ze een waardevolle toevoeging aan het Mechelse middeleeuwse erfgoed.
 
De lezing zal ingaan op de ontdekking en het vrijleggen van de muurschilderingen, de restauratie ervan, en de resultaten van het onderzoek, zowel materiaaltechnisch als kunsthistorisch.
 
 
Prinses - na restauratie (VIOE)
 
Marjan Buyle is licentiate Archeologie en Kunstwetenschap (KULeuven), studeerde aan de Università Internazionale dell’ Arte in Firenze en volgde een cursus conservatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.
Vanaf 1976 was zij werkzaam op de Afdeling Monumenten en Landschappen, als inspecteur voor de dossiers van gespecialiseerde restauraties en als verantwoordelijke van de conserveringsploeg.
Sinds 2005 is zij werkzaam op het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, als onderzoeker conservatie-restauratie en later ook als teamcoördinator conservatie- en restauratietechnieken.
Zij publiceerde over muurschilderingen, interieurrestauratie, polychromie, conserving, o.a. in Openbaar Kunstbezit en in Monumenten en Landschappen.
 
De lezing wordt afgesloten met een drankje.
 
 
 
Datum: 
din, 18/10/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het stadsarchief, Goswin de Stassartstraat, 145.

Lezing door Theo Van Roy: Filips van Bourgondië en Mechelen.

500 Jaar geleden werd Filips van Bourgondië geboren als bastaardzoon van Adolf van Bourgondië en jonkvrouw Anne de Rantre. Filips van Bourgondië huwde met Jeanne de Hesdin, dochter van Jean de Hesdin.

Jean de Hesdin was maîstre d' hôtel van Margareta van Oostenrijk en maréchal des logis van keizer Karel. In 1521 kocht Jean de Hesdin een groot herenhuis in de Nonnenstraat in Mechelen, het latere Hof van Fontes.

Tot op heden werd over Filips van Bourgondië geen volle gedrukte pagina gepubliceerd. Theo Van Roy vertelt, na jarenlang opzoekwerk in vooral buitenlandse archieven, wie Filips van Bourgondië was en welke banden hij met Mechelen had.

 

Hof van Fontes. Aquarel van J.B. De Noter (Beeldbank - SME01001611).

Theo Van Roy is geen historicus, maar gepassioneerd door de Mechelse geschiedenis. Hij is managing director van Hits (adviseert en begeleidt bedrijven bij de implementatie van marketingprojecten) en is professor aan de EMS Management School. Hij publiceerde, naast zijn professionele werken, ook enkele boeken in verband met de Mechelse geschiedenis:

- Oorsprong, bloei en toekomst van het Mechels begijnhof binnen de stadsmuren;

- Van "schrijnmakere" tot meubelmaker en

- Mechelen, vroeger en nu.

De lezing wordt, zoals gewoonlijk, afgesloten met een kleine receptie.

Datum: 
din, 20/09/2011
Uur: 
20.00 uur.
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat, 145, 2800 Mechelen.

Mededeling: de Handelingen van de Kring over 2010 (deel 114) zijn beschikbaar!

Deel 114 van de Handelingen van de Kring werden geleverd.

Zoals gebruikelijk, heeft u de mogelijkheid om uw exemplaar af te halen op het stadsarchief tot en met donderdag 8 september 2011 tijdens de openingsuren.

Deze zijn: van maandag tot donderdag van 08.30 uur - 12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur (woensdag tot 19.00 uur) en op zaterdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Opgelet: op maandag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) is het stadsarchief gesloten.

 

Datum: 
woe, 03/08/2011

Meegedeeld. Tentoonstelling in Galerij CG: Voor-rond-na Rik Wouters in Mechelen.

In Galerij CG, Sint-Janstraat, 9 van ons medelid mevrouw Marie-Louise Grouwet-Vervliet,  loopt tot 23 december 2011 de tentoonstelling: Voor-rond-na Rik Wouters in Mechelen.

Er worden werken tentoongesteld van:

W. Geets (1838-1919), J.B. Coene (1859-1946), R. Schaepherders (1862-1949), A. Geudens (1869-1949), T. Verschaeren (1874-1937), T. Blickx (1875-1963), E. Wijnants (1878-1964), S. Warnie (1879-1958), P. De Troyer (1880-1961), F. Wouters (1882-1969), R. Wouters (1882-1916), A.Ost (1884-1945), I. Kennis (1888-1973), E. Albert (1900-1976), J. Jacobs (1905-1978), en G. Relens (1909-2011).

 


Foto uit: Info Kunst en Antiek, 6de jg, nr. 1, 1994 met als thema: Frans Wouters.
Opname op de binnenkoer van de Academie in de Leopoldstraat ter gelegenheid van een prijsuitdeling. Rik Wouters zit er netjes in het midden met rond zich andere toekomstige bekende (?) kunstenaars van onze stad. Wij stellen ons ook in de tentoonstelling een aantal vragen.

Rik Wouters, wie waren zijn voorbeelden, naar wie keek hij op, met wie zat hij in de les? Waar geraakte hij onder invloed van licht en kleur? Waarom verdween de zuivere lijnvoering grotendeels ten voordele van de kleur?


In de tentoonstelling is werk opgenomen uit privé bezit en is dus maar gedeeltelijk een verkoopstentoonstelling. Er werden werken ter beschikking gesteld door verzamelaars. In dit kader wordt ook een oproep gedaan aan de bezoekers van de Galerij, die in 1991 werken aankochten van Rik Schaepherders, in 1994 van Frans Wouters en in 2007 van Albert Geudens. De werken kunnen dan geregistreerd worden met het oog op het samenstellen van een oeuvrecatalogus.

Door plaatsgebrek wil de tentoonstelling geen aanspraak maken op volledigheid. Met het onderwerp kan men een museum vullen! Nadat gedurende een paar jaar de geschiedenis van de stad werd geïllustreerd met historische grafiek, wenst CG Galerij nu de Mechelse Kunstkamer open te stellen voor Mechelse kunstenaars. De tentoonstelling zal dan ook regelmatig wisselen.

CG Galerij: open tot 23/12 2011 op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Info: 015/20.22.17
 

 

Datum: 
din, 26/07/2011


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina