Skip to Content

Agenda

Viering 125 jaar Kring in het Stadhuis van Mechelen - donderdag 24 maart om 19.00 uur.

Het hoogtepunt van onze viering 125 jaar Kring vormt een Academische Zitting in de Raadzaal en aansluitende receptie in de Keldermanszaal in het Stadhuis van Mechelen. Het is dan precies dag op dag de verjaardag van onze Kring! De stichting gebeurde immers op 24 maart 1886.

 

Titelblad van de Handelingen van de Kring in 1905 (eigen foto).

 

Programma:

Start om 19 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Muziek.

Welkomstwoord en toespraak door de heer Herwig De Lannoy,
voorzitter van de Kring: De Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen als sociaal-culturele vereniging.

Muzikaal intermezzo.

Gelegenheidstoespraak door de heer François Van der Jeught, secretaris van de Kring: De Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 125 jaar jong. Een kort historisch overzicht “van dit tot beter...”

Muzikaal intermezzo.

Lezing door Prof. Marc Boone: Lokale geschiedschrijving in Vlaanderen, terugblikken met vertrouwen, vooruit kijken met bezorgdheid.

Huldetoespraak door de burgemeester.

Feestelijke receptie aangeboden door het Stadsbestuur Mechelen, met een hapje en een drankje in de Keldermanszaal.
 

Voorpagina van de Handelingen van de Kring in 2011 (eigen foto).

 


Het Alesia String Quartet is het strijkkwartet dat voor ons optreedt en met een vleugje lichtklassieke muziek het geheel aangenaam zal omkaderen.
Het is samengesteld uit: Tom Johnson en Marie De Bry, viool; Jasmien Van Hauthem, altviool en Sigi Tooten, cello.
Het kwartet brengt muziekfragmenten van wijlen ons medelid Peter Cabus, van ons medelid Jan De Maeyer en van Ludwig van Beethoven.

Spreker(s): 
Prof. Marc Boone
Prof. Marc Boone van de Universiteit Gent is specialist in Middeleeuwse stadsgeschiedenis. Hij promoveerde tot doctor in de geschiedenis (UGent, 1987) en was daarna als onderzoeker werkzaam in opdracht van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de UGent, gastprofessor in Dijon, Parijs (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Sorbonne) en verbonden aan de Francqui-leerstoel aan de ULB. Hij is tevens onderwijsdirecteur van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, directeur van het interuniversitair project 'city and society in the Low Countries, 1200-1800' en lid van diverse wetenschappelijke commissies. Hij is Lid van de Kon. Vlaamse Academie van België, klasse der menswetenschappen, en lid van de Academia Europaea. Hij is ook voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op politieke en sociaal-economische geschiedenis van de Bourgondische periode, stadsgeschiedenis, historische methodologie en historiografie.
Datum: 
don, 24/03/2011

Lezing door dr. Raphaël De Smedt: De receptie van Michel Coxcie in Spanje

Gesteund door Granvelle werd de Mechelse kunstschilder Michiel Coxcie (1499-1592) door Maria van Hongarije, Karel V en Filips II zeer naar waarde geschat. Die koninklijke belangstelling verklaart dat zijn naam in 1582 voor het eerst in een Spaans boek opduikt en bezorgde hem een internationale uitstraling, onder meer als kopiist van Van Eyck en Van der Weyden.

Sinds vierhonderd jaar wordt Coxcie in de Spaanse literatuur geregeld vermeld. Sinds méér dan een halve eeuw analyseren en waarderen Spaanse kunsthistorici zijn werk dat in Spanje opmerkelijk goed is vertegenwoordigd.

Grote thematische tentoonstellingen, maar ook Spaanse reisgidsen en encyclopediën verbreiden zijn naam en zijn oeuvre.

 

M. Coxcie: De marteling van St.-Joris (1588). Sint-Romboutskathedraal (eigen foto).

Raphaël De Smedt is doctor in de wijsbegeerte en de letteren, oud-hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België, ondervoorzitter van onze Kring en al jaren een vermaard kenner van Michel Coxcie.
Datum: 
din, 15/02/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief.

Meegedeeld: Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing 2010 met als thema: "Restauratie"

De Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing werd in 1984 door het Mechelse stadsbestuur in het leven geroepen met het doel om privé-initiatieven op het vlak van architectuur te stimuleren. Dit jaar stond voor de derde maal “Restauratie” centraal.

De Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg beoordeelde in totaal 22 realisaties van de voorbije drie jaar. Er werden prijzen uitgereikt in de categorie niet-beschermd erfgoed en eervolle vermeldingen voor projecten rond beschermd erfgoed.

De prijsuitreiking vond plaats in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-Dijle op 2 februari ll.

Het architectenbureau van ons medelid Karel Beeck viel de eer te beurt om tot driemaal toe genomineerd te worden.

Zijn architectenbureau ontving in de categorie “beschermd erfgoed” tweemaal de tweede prijs ex aequo, vooreerst voor de restauratie en de herinrichting van twee begijnhofwoningen aan de Conventstraat 6-8, vervolgens voor de verbouwing en de restauratie van het huis “De Zeehondt” aan de Zoutwerf 9. Tenslotte ontving hij in dezelfde categorie de derde prijs voor de restauratie van de voorgevel van het huis “Sint-Antonius” aan de Grote Markt 8.

In de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle loopt de mooi opgebouwde tentoonstelling “Stedelijke Prijs Stadsverfraaiing 2010” van 3 februari tot en met 24 februari 2011 (van dinsdag tot en met zondag, telkens van 13.00 uur tot 16.00 uur).

U kan er kennis maken met alle ingediende projecten.

Datum: 
vri, 04/02/2011

Uitnodiging voor de Algemene Vergadering en de lezing over Prosper De Troyer.

 

Gedenkplaat (door Lode Eyckermans) voor Prosper De Troyer aan zijn woning aan de Brusselsesteenweg.

(Beeldbank nr.SME004000934)

 

Walter Volkaert is kunsthistoricus en heeft gewerkt over het 19de en 20ste-eeuwse realisme en sociaal realisme. Hij publiceerde over kunst in de culturele magazines De Vlaamse Gids en het Nieuw Vlaams Tijdschrift.
Datum: 
zat, 29/01/2011


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina