Skip to Content

Agenda

Boekvoorstelling en lezing: "Zingend brons. Het verhaal van 500 jaar beiaardkunst"

Op zaterdag 12 juni om 14.00 uur start de officiële voorstelling van het nieuwe boek: "Zingend brons. 500 jaar beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld"  van Luc Rombouts.

Er zijn toespraken van o.a.:

- Luc van den Brande, oud Minister-president van de Vlaamse regering;

- Katrien de Vreese, uitgever-directeur Davidsfonds Uitgeverij;

- Luc Rombouts, auteur Zingend Brons.

Bron: Beeldbank Mechelen (SME003000014)

Na de pauze geeft Luc Rombouts om 15.00 uur zijn lezing onder de titel: "Zingend brons: het verhaal van 500 jaar beiaardkunst". Hij vertelt het complete verhaal van oorsprong, bloei, neergang en heropbloei van de beiaarden en hun muziek, over de zoektocht naar de zuivere muzikale klok, de beiaard als inspiratiebron in de literatuur, het politieke gebruik én misbruik van de beiaard, tot wijzigende versies over hoe beiaardmuziek moet klinken en de strijd tussen zingend brons en beiaardelectronica.

Enkel die dag (zaterdag 12 juni) kan het boek met een korting van 20 % voor 32 EUR ter plaatse aangekocht worden i.p.v. 40 EUR.

De boekvoorstelling en de lezing is een organisatie van Davidsfonds Uitgeverij, Toren en Beiaard vzw in samenwerking met onze Kring en met de steun van enkele andere Mechelse verenigingen.

Luc Rombouts is stadsbeiaardier van Tienen en universiteitsbeiaardier van Leuven.
Datum: 
zat, 12/06/2010
Uur: 
14.00 uur - start van de boekvoorstelling met inleidende toespraken
Uur: 
15.00 uur - lezing door Luc Rombouts
Locatie: 
Auditorium van het Erfgoed- en Congrescentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10
Toegang: 
Vrij

Mededeling - postume tentoonstelling van tekenwerk van Stef Binst in de Stadsbibliotheek

Na de postume tentoonstelling in de Permeke Bibliotheek in Antwerpen, zal het grafisch werk van wijlen ons medelid Stef Binst nu ook in onze stad te zien zijn van 1 juni tot 30 juni e.k.

Stef Binst was in zijn vrije tijd illustrator. Een veertigtal van zijn originele prenten worden tentoongesteld.

 

Titel: "Big Brother".

Iedereen is van harte welkom.

Datum: 
din, 01/06/2010
Locatie: 
Stadsbibliotheek Mechelen
Toegang: 
Vrij

Victor Van de Walle (1849-1926). Lezing door Mw. Greet Geypen, schepen van de stad Mechelen

Over de geschiedenis van het liberalisme in Mechelen is weinig opzoekwerk verricht. In tegenstelling tot de geschiedenis van de socialistische en de katholieke stromingen bestaan er omzeggens geen naslagwerken over de Mechelse Liberale partij in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Deze leemte vult Greet Geypen op met haar boek:"Liberalisme in Mechelen. Historische schets  van het liberalisme en de Liberale Partij in Mechelen van 1830 tot 1961".

Victor Van de Walle was één van de prominente liberale politici die in deze periode een lokaal mandaat combineerde en afwisselde met nationale politieke verantwoordelijkheid. Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de persoon Victor Van de Walle en wordt zijn politieke carrière gekaderd in het bredere verhaal van de Liberale Partij in Mechelen.

De lezing gaat zoals gewoonlijk door in de leeszaal van het Mechelse stadsarchief op de derde verdieping en is uitsluitend toegankelijk voor de leden van Kring en genodigden.

Spreker(s): 
Greet Geypen
Mw. Greet Geypen behaalde haar licentiediploma in Geschiedenis, met specialisatie Nieuwste Tijden, aan de Universiteit Gent in 1999 en volgde nadien nog Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politieke Wetenschappen in Louvain-la-Neuve. Ze is thans Mechels schepen van Openbare Werken en Landbouw.
Datum: 
woe, 26/05/2010
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal stadsarchief

Lezing: "Het Oud Oefenplein te Mechelen. Een casestudie."

 

Wijken, hoe klein ze geografisch ook mogen zijn, kunnen een opmerkelijk verhaal vertellen. Het Oud Oefenplein te Mechelen is hier een voorbeeld van. Tijdens de lezing wordt de focus niet alleen gelegd op de achtergrondgeschiedenis van de buurt. Een menswetenschappelijke analyse, gebaseerd op gegevens komende van een onderzoek dat in 2008-2009 werd verricht, maakt eveneens deel uit van de spreekbeurt. Hierbij wordt dieper ingegaan op de huidige huisvestingsmalaise en de aanwezige samenlevingsprocessen.

De lezing is enkel toegankelijk voor de leden van de Kring en hun genodigden.

 

Spreker(s): 
Veerle Pashley
Bachelor in de Orthopedagogie en master in de Criminologie. Ze is als onderzoekster verbonden aan de Vakgroep Criminologie (V.U.B.)
Datum: 
din, 27/04/2010
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, G. de Stassartstaat 145, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal 3de verdieping


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina