Skip to Content

Agenda

Lezing door Kurt De Boodt: De Mechelse kunstschilder Prosper de Troyer - Schilder in beweging.

Prosper De Troyer (1880-1961) bleef over twee wereldoorlogen heen actief als schilder. Dat leverde een wisselend maar ook wisselvallig oeuvre op met opvallende contradicties. De schilder van futuristische scènes, abstracte composities en robuuste, expressionistische figuren valt moeilijk te vereenzelvigen met de maker van ‘volksgebonden’ taferelen waarvoor de naam De Troyer ook is gaan staan.

Aan zee.

In zijn lezing belicht Kurt De Boodt de bewogen evolutie van de schilder in diens meest vernieuwende periode, de jaren 1915-1935. Pas op 34-jarige leeftijd stelde De Troyer voor het eerst tentoon, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De Troyer begon waar zijn stadsgenoot Rik Wouters eindigde: bij de erfenis van het Franse impressionisme. Het is de radicale en snelle overgang van op impressies en lichtspel gerichte schilderkunst naar compacte composities en expressie die bij De Troyer opvalt. De gretigheid om na de oorlog aansluiting te vinden bij de internationale avant-garde was enorm groot. Vanuit Mechelen zocht De Troyer actief contact met de Nederlandse groep De Stijl, pioniers van de geometrisch abstracte kunst in Nederland, en met de Italiaanse futurist F.T. Marinetti. De Troyer sloeg de brug tussen kunstenaarsgroepen en avant-gardetijdschriften in Antwerpen en Brussel.

De Sint-Romboutstoren met de zwierende klokken van de historische beiaard.

Aan de hand van beeld- en archiefmateriaal kan u kennismaken met een immer zoekend schilder-tekenaar, die zowel invloeden verwerkte van de internationale stromingen van zijn tijd als van een Bosch of Breughel. Waarom Prosper De Troyer dan minder bekend is gebleven dan een Permeke, Servranckx, Brusselmans of zijn leerling Felix De Boeck? Kurt De Boodt licht alvast enkele tipjes van de sluier op.

De lezing wordt traditioneel afgesloten met een drankje om na te praten.

 

 

Kurt De Boodt studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven. Tot 1999 was hij hoofdredacteur van het maandblad Kunst & Cultuur. Als curator maakte hij in Mechelen o.a. de tentoonstelling 'Stad(s)gezichten. Wouters > Fabre' (2006) en 'Van uw tijd. Kunstgrepen omtrent 58' (2008). In 2011 was hij curator van de tentoonstelling Rik Wouters & co. Beeldhouwers in Mechelen. Hij is curator van de zomertentoonstelling ‘Prosper De Troyer – Schilder in beweging’ en werkt aan een lijvige biografie over Prosper De Troyer die meer licht belooft te werpen op kunst en samenleving in de eerste helft van de 20ste eeuw.
 

Datum: 
din, 18/06/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het Stadsarchief, G. de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen
Toegang: 
Vrij

Lezing door Pierre Levens: Een advies van de Grote Raad in de strijd tegen de crisis in de Mechelse lakenindustrie uit het begin van de 16de eeuw.

Bij het zoeken naar een strategie die door de lakenindustrie en het stadsbestuur was gehanteerd in de strijd tegen de crisis in de Mechelse lakenindustrie, was één van de elementen het overleg tussen lakenproducerende steden. Het advies van de Grote Raad was het resultaat van een vraag om juridische raad bij het nemen van maatregelen tegen de toenemende invoer van Engelse lakens die tegen lage prijzen werden vervaardigd.

 

Remede contre le tort que font les Engheles aux pays de par decha

 

Wat op het eerste gezicht een beleefd antwoord was, blijkt een document te zijn dat door zijn inhoud het Mechelse belang oversteeg en ook rekening hield met de belangen van de gehele Lage Landen. De lezing heeft als bedoeling een kritische analyse te zijn van de inhoud van het advies en van de bronnen en argumenten die erin werden ontwikkeld. Duidelijkheid wordt gezocht door de voorstellen in een contemporaine context te plaatsen met de gevoeligheden over het gebruik van de verschillende soorten wol, geproduceerde lakens en de handel tussen de Europese landen. In het advies kan ook de mens achter de opsteller, Philippe Doublet, en zijn opvattingen over recht en religie worden teruggevonden.
 

 

Den Romment - Mechels lakenloodje uit de 16de eeuw (zie: J. Van der Auwera en F. Van der Jeught, De identificatie van Mechelse lakenloodjes. Het contract van 15 juni 1562 tussen de Mechelse stadsmagistraat en Jan Carpreau: een sleuteldocument, in HKKOLKM, dl. CXII, 2008, p. 65).

 

Pierre Levens is gegradueerde in de industriële scheikunde (SITO, Mechelen). Hij behaalde het diploma hoger kunstonderwijs, finaliteit fotografie (RIKA), is Mechels stadsgids sinds 1999 en heeft een master in de geschiedenis, afstudeerrichting middeleeuwen (KU Leuven, 2012) met de verhandeling ‘Meer geblaat dan wol’. Een strategie tegen de crisis in de Mechelse lakenindustrie (1520-1575).

De lezing gaat door in het Stadsarchief en wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 21/05/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal 3de verdieping van het Stadsarchief, G. de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen
Toegang: 
Vrij

Lezing door François Van der Jeught en Geert Clerbout: Het verzet tegen de beslissing van de Duitse bezetter om ook de beiaard van de Sint-Romboutstoren in 1918 te confisceren.

Kort na het begin van de Eerste Wereldoorlog werd Duitsland economisch van de wereld afgesloten. Er ontstond al vlug een tekort aan arbeidskrachten en aan grondstoffen. De Duitse overheid besloot om haar tekorten aan te vullen met opeisingen van mensen en middelen uit haar bezette gebieden.
In dit kader gebeurden herhaalde opeisingen van metalen en bij verordening van 11 februari 1918 werden klokken en orgelpijpen geconfisceerd. Zelfs de historische beiaard van de Sint-Romboutstoren zou niet gespaard blijven.

Er rees een sterk verzet tegen deze opeising, niet in het minst door het Mechelse stadsbestuur, dat een protestbrief zond naar de gouverneur-generaal, samen met een argumentatienota om de bezetter te overtuigen om de beiaard te sparen.

Dubbels van de briefwisseling en van die nota bleven bewaard in het Mechels Stadsarchief. Het was verrassend om vast te stellen wie de auteur was van die lange argumentatienota.

Vandaag weten we dat de kerkklokken en de historische beiaard van de Sint-Romboutstoren niet werden geconfisceerd, maar hoe kwam dat eigenlijk? Wie schreef de nota en welke argumenten kreeg het stadsbestuur hierin aangereikt?

Dat verneemt u tijdens de lezing, die traditioneel wordt afgesloten met een (kleine) receptie.
 

De historische beiaard van de Sint-Romboutstoren (Beeldbank - Mechelen - SME002000640).

 

Sprekers:

François van der Jeught (°1951) is Hoofdcommissaris van politie – Korpschef van de Lokale Politie op rust en ere-commandant. Hij is secretaris van de Kring, wat hij combineert met bestuursfuncties in de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw en de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” vzw.

Geert Clerbout (°1985) is historicus (VUBrussel) en bestuurslid van de Kring. Hij is redacteur en onderzoeker verbonden bij de tv-zender Canvas voor de geschiedenisdocumentaires. Vorig jaar publiceerde hij het boek: “Oorlog aan de Dijle. Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog”.
 

Datum: 
din, 16/04/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen - leeszaal derde verdieping.
Toegang: 
Vrij

Lezing door Jozefien Feyaerts: De Mechelse stadsbouwmeester en architect Philippe van Boxmeer (1863-1955).

In 1893 trad Philippe van Boxmeer (1863-1955) in dienst als Mechelse stadsbouwmeester. Gedurende twee decennia kon hij op die manier zijn stempel drukken op het bouwbeleid van de stad. Zijn grootste verdienste als stadsarchitect is zijn inzet voor het behoud van waardevol patrimonium in privaat bezit. Als (stichtend) lid van onze Kring was hij erg geïnteresseerd in de lokale geschiedenis en ijverde hij voor een monumentenbeleid dat niet alleen oog had voor de grote monumenten.

Dankzij hem werden vele pittoreske ‘kunstgevels’ uit meerdere perioden en in verschillende stijlen in het Mechelse straatbeeld bewaard en gerestaureerd.

Toch associëren vele Mechelaars vandaag de naam Van Boxmeer vooral met de zogenaamde ‘belfortstrijd’. Zijn ontwerp voor de restauratie van de Mechelse lakenhalle met belforttoren op de Grote Markt ontketende begin 20ste eeuw een nooit geziene polemiek in de stad. Nochtans realiseerde Van Boxmeer veel meer dan alleen dat gecontesteerde restauratieproject. Niet alleen is hij verantwoordelijk voor grote beeldbepalende restauraties van de Beyaert en het Paleis van de Grote Raad aan de Grote Markt, ook heeft hij enkele ambitieuze stadsontwikkelingsprojecten opgezet die om financiële redenen echter nooit werden uitgevoerd.

Tijdens de lezing worden zowel de carrière van Philippe van Boxmeer als stadsbouwmeester en zelfstandig architect belicht, als zijn markante persoonlijkheid en eigenzinnig karakter. Zo leidde zijn moeilijke relatie met het liberaal stadsbestuur vanaf 1897 tot een regelrechte rel binnen de bouwadministratie.
 

Philippe van Boxmeer (1863-1955)

Jozefien Feyaerts (°1988) studeerde na een opleiding aan het Gentse conservatorium, kunstwetenschapen aan de U Gent. Binnen de richting architectuur, interieur en monumentenzorg schreef ze haar masterproef over Philippe Van Boxmeer.

De Kring biedt de leden en genodigden een (kleine) receptie aan.

 

 

Datum: 
din, 19/03/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, G. de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen. Leeszaal derde verdieping.
Toegang: 
Vrij


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina