Skip to Content

Lezing door prof. Marcel Gielis: De Katholieke Wereld in Mechelen ten tijde van het Concilie van Trente.

Prof. Marcel Gielis schetst in zijn uiteenzetting de "Katholieke Wereld" in Mechelen in de periode van het Concilie van Trente.

Marcel Gielis (°1948) studeerde filosofie en theologie aan het seminarie van Mechelen en (cultuur)geschiedenis en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is baccalaureus in de wijsbegeerte (Leuven, 1971) en licentiaat in de geschiedenis (Leuven, 1976).
Hij is sinds 1976 als universitair docent verbonden aan vakgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie van de Theologische Faculteit in Tilburg. Aan deze faculteit promoveerde hij tot doctor in de Godgeleerdheid met een dissertatie over Scholastiek en Humanisme. Als theoloog publiceerde hij over het kerkelijk leergezag, over de ambtsproblematiek, over het katholiek onderwijs en over liturgische muziek.
Deze lezing wordt traditioneel met een kleine receptie afgesloten.

Een houtsnede bewaard in de Brabant Collectie in Tilburg met een afbeelding van een vergadering van het concilie van Trente tijdens de derde zittijd.

 

Datum: 
din, 16/09/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina