Skip to Content

Agenda

Lezing over volkse gebruiken in Mechelen tussen ca. 1890 en 2010 door Marcel Kocken.

Onder het motto “Van de Wieg tot in het Graf” vertelt Marcel Kocken over al hetgeen hij in de loop der jaren zelf heeft gehoord en gezien of horen vertellen heeft door zijn vader (°Mechelen, 1893), zijn moeder (°Mechelen, 1899), zelfs nog door zijn grootvader (°Mechelen, 1860-1946) waarmee hij een zeer goede band had. Ook zijn meter, tante Lies, was een pure bron van informatie.

Opgegroeid in een volkse wijk en afstammend van grootouders die nog in “fortjes” woonden, weet Marcel het volkse, dagelijkse leven beeldend te schetsen.

De spreker handelt in de volkse stijl die hem eigen is over de “Kringloop des Levens”, over gewone mensen die worden geboren, opgroeien, school lopen, een “lief” vinden, trouwen, huwelijksjubilea vieren, oud en sukkelachtig worden en helaas ook sterven. Soms zal er al eens echt Mechels worden gesproken omdat bepaalde uitdrukkingen en zegswijzen uitsluitend in het dialect bestaan. En het dialect was en is niet steeds netjes…

Bij leven en welzijn vertelt Marcel Kocken begin 2014 nog wel eens iets over de “Jaarkrans” waarbij hij op zoek gaat naar volkse feesten en vieringen in de voorbije eeuw.

Marcel Kocken (°1935)

Marcel Kocken is licentiaat geschiedenis waarbij hij zich vooral specialiseerde in 16de- en 17de-eeuws oud recht en rechtspraak in Mechelen. Zijn grote hobby is en blijft volkskunde en dialect. Hierin vindt hij zijn ware “roots” terug.

De lezing wordt zoals gewoonlijk afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 17/12/2013
Uur: 
20.00 uur.
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat, 145, 2800 Mechelen.
Toegang: 
Vrij.

22ste Internationale Antiquaren(boeken)beurs in het Cultuurcentrum Mechelen.

Reeds voor de 22ste keer wordt in het Cultureel Centrum in Mechelen (Minderbroederskerk) de antiquarenbeurs georganiseerd. Kom een kijkje nemen op deze vermaarde beurs, met alweer heel wat buitenlandse antiquairs als vaste exposanten! Traditioneel verleent de Kring hieraan zijn medewerking. Vandaar ook dat al even traditioneel de inkom gratis is voor de leden van Kring op vertoon van het Mededelingenblad.
De openingsuren zijn:

- vrijdag 13 december van 14u tot 20u
- zaterdag 14 december van 11u tot 18u
- zondag 15 december van 11u tot 17u.

 


Op de website vindt u informatie over de deelnemers en over de catalogus, die elk jaar de beurs begeleidt:
http://www.antiquarenbeurs-mechelen.com.
 

Datum: 
zat, 30/11/2013

Lezing door François van der Jeught: Was Thomas Hazart (†Mechelen, 1610) wel de "Meester met de Davidster"?

Thomas Hazart (†Mechelen, 1610) wordt in de literatuur over de renaissance-beeldhouwkunst van Mechelen het meest geciteerd en verbonden aan het meesterteken onder de vorm van een zespuntige ster. Georges van Doorslaer, eertijds voorzitter van de Kring, gaf in 1933 hiertoe de aanzet.

Momenteel worden minstens vijfendertig werken aan Hazart toegeschreven. In onze stad gaat het om vier beelden in de collectie van de Stedelijke Musea Mechelen, de beeldengroep van het Hofje van Oliveten aan het einde van het Klapgat, het beeld van de Heilige Catharina in de Sint-Katelijnekerk, dat van O.L.Vrouw-van-Zon in de kerk van Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijle en het beeld Jezus in het graf in de Sint-Romboutskerk.

Maar was Thomas Hazart wel de Meester met de Davidster?
 

Het beeld van O.L.Vrouw-van-Zon in de kerk van O.L.Vrouw-over-de-Dijle, toegeschreven aan Thomas Hazart (foto: F. Van der Jeught, 2013).

 

François van der Jeught (°1951) is Hoofdcommissaris van politie- korpschef van de Lokale Politie op rust en ere-commandant. Hij is secretaris van de Kring, wat hij combineert met o.a. bestuursfuncties in de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard “Jef Denyn” vzw en de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” vzw.

Datum: 
din, 19/11/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, Goswin de Stassartstraat, 145, 2800 Mechelen - leeszaal derde verdieping.
Toegang: 
Vrij

"Onder mijn notelaar groeien geen kattekoppen". Leven en werk van de Mechelse letterkundige Tobie Claes (1865-1949).

Tobie Claes volgde na zijn humaniora aan Pitzemburg les aan de “Ecole du Génie Civil” en de “Ecole des Arts et Manufactures”, verbonden aan de universiteit van Gent. Hij behaalde er in 1887 met grote onderscheiding het diploma van ingenieur van bruggen en wegen. Van bij het begin van zijn carrière keek hij over de landsgrenzen. Hij heeft baanbrekend werk verricht in binnen- en buitenland bij de spoorwegen, kanalen in de Kempen en de aanleg van tunnels onder de Schelde in Antwerpen. Tijdens de eerste wereldoorlog vluchtte hij naar Nederland en werkte hij in den Haag. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met literatuur. In 1930 schreef hij zijn autobiografie “Frans Notelaars, Staatsingenieur”, in 1949 heruitgegeven bij het Willemsfonds. Hieruit blijkt onder meer dat hij een overtuigd vrijdenker was, Vlaamsgezind én een fiere Mechelaar.


Jeroen Van der Auwera is licentiaat Geschiedenis, specialisatie Nieuwe Tijden (VU Brussel) en is tevens archivaris en documentalist van opleiding. Hij is directeur van het Kon. Atheneum Pitzemburg in Mechelen en bestuurslid van de Kring.

De lezing gaat door in het Stadsarchief, Goswin de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen, en wordt afgesloten met een drankje.
 

Datum: 
din, 15/10/2013
Uur: 
20.00 u.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina