Skip to Content

Agenda

Geleid bezoek aan de expositie 'Prosper De Troyer. Schilder in beweging' in Lamot door Bart Stroobants.

Meer dan vijftig jaar na zijn dood wordt de kunstvernieuwer Prosper De Troyer (1880-1961), pionier van de Belgische abstracte schilderkunst en eigenzinnig Vlaams expressionist, opnieuw voor het voetlicht gebracht. Prosper De Troyer was een vernieuwend, rusteloos kunstenaar. Op korte tijd verwerkte hij invloeden van de avant-gardebewegingen uit Italië, Duitsland, Frankrijk en Nederland. Hij gaf het Vlaams expressionisme een meer stedelijke uitstraling.

Met haast fluorescerende kleurtoetsen en wilde natuurimpressies zet De Troyer het Brabants Fauvisme op de kaart. Na WO I neemt hij mee het voortouw in de Belgische avant-garde. Hij schildert en tekende 'nieuwe schoonheid' van techniek en het moderne stadsleven. Treinen, ambulances, naaimachines en de beiaard zetten zijn kunst in beweging. Rond 1925 vindt De Troyer zijn eigen expressionistische beeldtaal: gebalde figuren,vervreemdende kleuren en een krachtig lijnenspel. Lichamen vereenvoudigt hij tot bollen en buisvormen die haast uit het kader barsten. In 1926 noemt Paul Van Ostaijen zijn werk 'de revelatie van het jaar'. Vanaf 1930 evolueert de milde maatschappijcriticus naar een harde, bijtgrage kunstenaar. Theaterauteur Michel De Ghelderode noemt hem 'een nieuwe Vlaamse meester' en 'een Primitief'. Bijbeltaferelen nemen nu de bovenhand. De Troyer voelt zich miskend en vereenzelvigt zich met Christus. Breughel en Bosch zijn nooit ver weg.

 


De tentoonstelling focust op de periode 1915-1935 en toont cruciale schilderijen uit de belangrijkste Belgische musea, zelden of nooit getoond werk uit meer dan vijftig privécollecties – waaronder heel wat tekeningen – en materiaal uit het persoonlijk archief van De Troyer.

 

Onze gids is Bart Stroobants (°1975), lic. kunstwetenschappen, hoofdconservator wd. van de Stedelijke Musea Mechelen en bestuurslid van de Kring. Hij coördineerde de tentoonstelling 'Prosper De Troyer. Schilder in beweging' en deed de redactie van de bijbehorende publicatie.

Praktisch
Congres- en Erfgoedcentrum Lamot (ingang via Haverwerf) - verzamelen op de eerste verdieping op zaterdag 31 augustus 2013 om 14.30 uur.
Toegangsticket: €5 per persoon.
 

Datum: 
zat, 31/08/2013

Vlietenwandeling "Alle dagen staat er water in de straten...", door Marcel Kocken

Marcel Kocken leidt ons rond in het 19de-eeuwse Mechelen met zijn vlietjes en bruggetjes. De vlietjes, hoe schilderachtig ook, vormden een ware overlast voor de Mechelaars door de regelmatig weerkerende overstromingen die vaak de oorzaak waren van “vieze” ziekten zoals tyfus, slijmkoorts, rode loop (diarree) en zelfs cholera, die de stad nog tot in 1892 teisterde.

Ook het belang van de Dijle wordt tijdens de vlietenwandeling niet vergeten. Eertijds druk bevaren, nu een stilstaand water dat de stad toch een eigen sfeer geeft. Aan de hand van foto’s kunnen de deelnemers zich een beeld vormen van dit ooit waterrijke Mechelen, maar in het stadscentrum zijn toch nog heel wat sporen terug te vinden van de vroegere vlietjes. Onder leiding van Marcel gaan we deze sporen opzoeken. Ook aan de recent heropende stukjes vliet wordt aandacht besteed en geëindigd wordt aan de Botermarkt waarvoor grootse plannen zouden bestaan.


Onze gids Marcel Kocken op het brugje over de Melaan
(Foto Jan Smets)

Onze ervaren gids voor de vlietenwandeling is Marcel Kocken, licentiaat geschiedenis en vooral bekend als stadsgids en auteur van tientallen werken over Mechelen, zijn geschiedenis, volkskunde en dialect. Zijn loopbaan bij de Stad begon hij op het stadsarchief. Nadien vervulde hij, in opdracht van het Stadsbestuur, gedurende bijna 28 jaar de functie van directeur van het Festival van Vlaanderen Mechelen. Zijn vrije tijd besteedde hij steeds aan de studie van de geschiedenis, voornamelijk van het oude recht en de praktijk van de rechtspraak. Verder boeit hem de iconografie van het oude Mechelen. Marcel bezit een uitgebreide iconografische collectie i.v.m. met Mechelen. Ook hierover publiceerde hij meerdere boeken.

Praktisch
Vertrek op zaterdag 13 juli om 14u30 op de Grote Markt aan het standbeeld van Opsinjoorke. Ook bij regenweer starten we, met mogelijkheid om onderweg te schuilen. De wandeling is minder dan 2 km lang en duurt circa 2 uur. Laarzen zijn niet nodig. Een bezoek aan de “Vlietenkelder” is niet inbegrepen.
 

Datum: 
zat, 13/07/2013

De Handelingen deel 116 van 2012 zijn verschenen!

U kan de Handelingen deel 116 van 2012 vanaf heden tot en met donderdag 5 september e.k. afhalen op het Stadsarchief tijdens de openingsuren.

Zie voor de openingsuren: http://stadsarchief.mechelen.be/nl/1718/content/3554/openingsuren-leesza...

Datum: 
woe, 19/06/2013

Lezing door Kurt De Boodt: De Mechelse kunstschilder Prosper de Troyer - Schilder in beweging.

Prosper De Troyer (1880-1961) bleef over twee wereldoorlogen heen actief als schilder. Dat leverde een wisselend maar ook wisselvallig oeuvre op met opvallende contradicties. De schilder van futuristische scènes, abstracte composities en robuuste, expressionistische figuren valt moeilijk te vereenzelvigen met de maker van ‘volksgebonden’ taferelen waarvoor de naam De Troyer ook is gaan staan.

Aan zee.

In zijn lezing belicht Kurt De Boodt de bewogen evolutie van de schilder in diens meest vernieuwende periode, de jaren 1915-1935. Pas op 34-jarige leeftijd stelde De Troyer voor het eerst tentoon, vlak voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De Troyer begon waar zijn stadsgenoot Rik Wouters eindigde: bij de erfenis van het Franse impressionisme. Het is de radicale en snelle overgang van op impressies en lichtspel gerichte schilderkunst naar compacte composities en expressie die bij De Troyer opvalt. De gretigheid om na de oorlog aansluiting te vinden bij de internationale avant-garde was enorm groot. Vanuit Mechelen zocht De Troyer actief contact met de Nederlandse groep De Stijl, pioniers van de geometrisch abstracte kunst in Nederland, en met de Italiaanse futurist F.T. Marinetti. De Troyer sloeg de brug tussen kunstenaarsgroepen en avant-gardetijdschriften in Antwerpen en Brussel.

De Sint-Romboutstoren met de zwierende klokken van de historische beiaard.

Aan de hand van beeld- en archiefmateriaal kan u kennismaken met een immer zoekend schilder-tekenaar, die zowel invloeden verwerkte van de internationale stromingen van zijn tijd als van een Bosch of Breughel. Waarom Prosper De Troyer dan minder bekend is gebleven dan een Permeke, Servranckx, Brusselmans of zijn leerling Felix De Boeck? Kurt De Boodt licht alvast enkele tipjes van de sluier op.

De lezing wordt traditioneel afgesloten met een drankje om na te praten.

 

 

Kurt De Boodt studeerde Germaanse filologie aan de KU Leuven. Tot 1999 was hij hoofdredacteur van het maandblad Kunst & Cultuur. Als curator maakte hij in Mechelen o.a. de tentoonstelling 'Stad(s)gezichten. Wouters > Fabre' (2006) en 'Van uw tijd. Kunstgrepen omtrent 58' (2008). In 2011 was hij curator van de tentoonstelling Rik Wouters & co. Beeldhouwers in Mechelen. Hij is curator van de zomertentoonstelling ‘Prosper De Troyer – Schilder in beweging’ en werkt aan een lijvige biografie over Prosper De Troyer die meer licht belooft te werpen op kunst en samenleving in de eerste helft van de 20ste eeuw.
 

Datum: 
din, 18/06/2013
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het Stadsarchief, G. de Stassartstraat 145, 2800 Mechelen
Toegang: 
Vrij


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina