Skip to Content

Agenda

Het Mechelse stadsmuseum: vroeger en nu

Aan het einde van de 19de eeuw besliste het toenmalige stadsbestuur om een volwaardig stadsmuseum uit te bouwen. Daarvoor deed het in 1892 een beroep op de pas opgerichte Cercle archéologique, littéraire et artistique de Malines, de huidige Koninklijke Kring voor Oudheidkunde. De grootste bezieler binnen de Kring was Hyacinth Coninckx, secretaris. In september 1894 kon men plechtig het Mechelse Stadsmuseum, toen ondergebracht in het Schepenhuis, openen.

Sinds die dag kende het Mechelse Stadsmuseum een hele geschiedenis. De afgelopen 50 jaar maakte Marcel Kocken, ondervoorzitter van de Kring, die geschiedenis van dichtbij mee. Hij zal ons op zijn typische manier onderhouden over zijn stadsmuseumervaringen. Nadien neemt Bart Stroobants, bestuurslid van de Kring en conservator van de Stedelijke Musea Mechelen, ons virtueel mee naar de komende tentoonstelling, onderdeel van het Museumtraject dat zal leiden tot het nieuwe Stadsmuseum in 2018. Net als in 1892 zal de Kring mee een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van dat Stadsmuseum en de tentoonstelling speelt daarin een belangrijke rol.

De lezing is gratis toegankelijk en wordt afgesloten met een drankje.


 

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Spreker(s): 
Bart Stroobants
Marcel Kocken is ondervoorzitter van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Bart Stroobants is conservator van de Stedelijke Musea Mechelen en bestuurslid van de Kring.
Datum: 
din, 18/11/2014
Uur: 
20:00 uur
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen
Toegang: 
Gratis

Willem Geets: een grote mijnheer in het Verenigd Koninkrijk!

Willem Geets (1838-1919) was directeur van de academie te Mechelen van 1869 tot 1892. Hij was tevens stichter van de Lucasgilde en bewoonde te Mechelen het bekend huis "De Zalm" op de Zoutwerf.
Zijn gekendste schilderij is "Het poppenspel aan het Hof van Margareta van Oostenrijk".

In 1884 nam Willem Geets deel aan de jaarlijkse kunsttentoonstelling in de Royal Academy of Arts in Londen. Hij gooide grote ogen met zijn historisch tafereel en verkreeg de nodige faam over het Kanaal. Een nieuwe afzetmarkt ging voor hem open. Tot op vandaag is hij in drie Britse musea vertegenwoordigd, wat uitzonderlijk is voor een kunstenaar met Mechelse roots.
In deze lezing gaan we dieper in op Geets' Engelse connectie. Zijn kunst wordt geplaatst binnen een ruimere context. We laten voor-en tegenstanders aan het woord en komen zo meer te weten over de waardering van deze schilder door de Britse kunstliefhebber.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants is bestuurslid van de Kring en conservator van de Stedelijke Musea Mechelen. Sinds geruime tijd houdt hij zich bezig met onderzoek naar de Belgische historiekunst.
Datum: 
din, 21/10/2014
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, algemene leeszaal (3de verdieping)
Toegang: 
Gratis voor leden
Meer info bij: 
De lezing wordt afgesloten met een kleine receptie.

Lezing door prof. Marcel Gielis: De Katholieke Wereld in Mechelen ten tijde van het Concilie van Trente.

Prof. Marcel Gielis schetst in zijn uiteenzetting de "Katholieke Wereld" in Mechelen in de periode van het Concilie van Trente.

Marcel Gielis (°1948) studeerde filosofie en theologie aan het seminarie van Mechelen en (cultuur)geschiedenis en filosofie aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hij is baccalaureus in de wijsbegeerte (Leuven, 1971) en licentiaat in de geschiedenis (Leuven, 1976).
Hij is sinds 1976 als universitair docent verbonden aan vakgroep Geschiedenis van Kerk en Theologie van de Theologische Faculteit in Tilburg. Aan deze faculteit promoveerde hij tot doctor in de Godgeleerdheid met een dissertatie over Scholastiek en Humanisme. Als theoloog publiceerde hij over het kerkelijk leergezag, over de ambtsproblematiek, over het katholiek onderwijs en over liturgische muziek.
Deze lezing wordt traditioneel met een kleine receptie afgesloten.

Een houtsnede bewaard in de Brabant Collectie in Tilburg met een afbeelding van een vergadering van het concilie van Trente tijdens de derde zittijd.

 

Datum: 
din, 16/09/2014
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal op de derde verdieping van het Stadsarchief.

Bezoek aan de Mechelse Vereniging voor Stadsarcheologie (MVSA), Paardenstraatje, 3, Mechelen. Rondleiding door Chris Van Herck, voorzitter van MVSA.

De Mechelse vereniging voor stadsarcheologie heeft een 20-tal leden en houdt zich bezig met het archeologisch onderzoek in Mechelen in al zijn aspecten en poogt het archeologisch onderzoek bij de Mechelaars onder de aandacht te brengen.
De insteek is altijd: 'Mechelen'. Het moet gaan over vondsten gedaan in Mechelen, of over artefacten die in Mechelen vervaardigd zijn. De MVSA houdt af en toe tentoonstellingen, doet uitstappen en heeft zijn werkavond op dinsdagavonden vanaf 19.15 uur in het lokaal aan het Paardenstraatje 3 in Mechelen (verbindingsstraatje tussen de Veemarkt en de Lange Heirgracht).
Het echte archeologisch onderzoek ligt (voorlopig) stil omdat de MVSA geen archeoloog onder zijn leden heeft. Toch is er nog veel werk aan de vondstverwerking van vroegere eigen opgravingen, aan de vondsten van het Sint-Janshof en n.a.v. de samenwerking met de archeologische dienst van de stad Mechelen.

Glaswerk in de collectie van de MVSA. (Foto: Herman De Winter).

Er wordt regelmatig ook een uitgave gepubliceerd, met tal van artikelen over opgravingen of artefacten in Mechelen.
De MVSA heeft haar lokaal in het BAC ( het Bouw Archeologisch Centrum), een ouder gebouw in het Paardenstraatje, waarvan de binnenmuren zijn afgekapt en onbezet gelaten. Dit is bedoeld als voorbeeld voor geïnteresseerde verbouwers die in hun eigen huis historische verbouwingen vinden.


 

Het assembleren van de scherven van een kruik in aardewerk in het lokaal van de MVSA. (Foto: Herman De Winter)

Chris Van Herck is voorzitter van de M.V.S.A. en sinds vele jaren gepassioneerd amateurarcheoloog. Hij publiceert ook over archeologische vondsten. Professioneel is hij procesingenieur bij Agfa Materials.
 

Datum: 
zat, 09/08/2014
Uur: 
13.30 uur.
Locatie: 
Paardenstraatje, 3, 2800 Mechelen.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina