Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Constant Broos

Constant gezegd Stan BROOS (°Antwerpen, 3 december 1933 - †Bonheiden, 9 juli 2009), oprichter en bezieler van de Mertonvrienden (naar Thomas Merton (1915-1968), monnik, katholiek schrijver en spiritueel leider). Hij was lid sinds 1996.

Jan Louis

Jan Louis,(°Mechelen, 2 juni 1931 – †Mechelen, 18 oktober 2009). Jan Louis was dierenarts. Hij was lid van de Kring sinds 1971.

Linda Van Langendonck

Mevrouw Linda Van Langendonck (°Leuven, 1 mei 1959 - †Mechelen, 11 juni 2009), kunsthistorica, gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek.

Ze was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het provinciebestuur van Antwerpen en als stafdocente aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen stond zij in voor de opleiding "Master in de Monumentenzorg- en Landschapszorg".

Zij publiceerde talrijke bijdragen over het beschermde cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en was vele jaren stadsgids.

Ze gaf ook opleiding aan kandidaat-stadsgidsen en als lid van de Ware Vrienden van het Archief lag ze mee aan de basis van een databank die momenteel reeds een 22.000 bronvermeldingen van Mechelse huizen bevat en aldus uitgroeide tot een belangrijk en handig instrument voor ieder bouwhistorisch onderzoek in het Mechelse.

Ze was ook stichtend lid en past-president van de Soroptimist International Club-Mechelen.

Ze was lid van de Kring sinds 1985.

Hugo Baeyens

De heer Hugo Baeyens (°Diegem, 8 oktober 1919 - +Keerbergen, 15 april 2009), gewezen ambassadeur en past-president van Probus Mechelen; hij was lid van de Kring sinds 1998.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina