Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Jan Pieter De Win

Jan Pieter De Win (Mechelen 7 juni 1922 - † Antwerpen 29 december 2009). Hij was lid van de vriendenkring van de krant "Het Volk" en van OKRA. Hij was lid van de Kring sinds 2002.

Leo Beeck

Leo Beeck (Mechelen, 27 april 1921 - †Bonheiden, 2 december 2009). Architect Leo Beeck was stichtend lid van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA), stichtend lid van de Architectenvereniging van Mechelen en omstreken (AMO), voorzitter van de Federatie der Belgische Architecten (FAB), architect van het jaar 1987.
Hij was stichtend lid van de Stedelijke Commissie van Monumenten van de stad Mechelen. Leo Beeck was lid van de Kring sinds 1969.

August Keersmaekers

August KEERSMAEKERS (°Retie, 26 oktober 1920 - †Duffel, 27 september 2009), doctor in de Germaanse filologie, emeritus gewoon hoogleraar sinds 1986 van de UFSIA en de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Hij publiceerde ruim 300 artikelen, voornamelijk over auteurs uit de 17de eeuw in Noord en Zuid, inzonderheid over Bredero en Vondel. Hij was ook een gepassioneerd boekenverzamelaar; zijn goede vriend Gaston Durnez schatte zijn collectie op circa 20.000 boeken. Hij was lid van de Kring sinds 1962.

Cesar Wittens

Cesar Wittens (°Mechelen, 23 oktober 1919 - †Mechelen, 22 maart 2009); hij was lid van de Kring sinds 1949.

Stef Binst

Stef Binst (°Mechelen, 13 december 1960). Hij was als ingenieur-architect verbonden aan de dienst Infrastructuur van de Provincie Antwerpen en was o.a. voormalig lid van de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg. Hij was samen met wijlen ons medelid Linda van Langendonck één van de sterkhouders van de monumentenzorg in de provincie Antwerpen. Hij begeleidde talrijke grote en kleinere restauratiewerken, zoals onder meer de lopende restauraties van het exterieur van de Sint-Romboutskathedraal. Stef Binst overleed onverwacht op 11 juli 2009. Hij was lid van onze Kring sinds 1987.

Beatrice Knops, de weduwe van Stef Binst, deelde mee dat haar echtgenoot in zijn vrije tijd ook illustator was. Een 40-tal van zijn originele prenten zullen van 5 tot 28 februari 2010 tentoongesteld worden in de inkomhal van de Permeke Bibliotheek in Antwerpen. De leden van onze Kring zijn hierop van harte uitgenodigd.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina