Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Frans Vermoortel

Frans Vermoortel (°Mechelen 4 juni 1920 - †Bonheiden 26 maart 2010). Hij was gewezen directeur van de R.V.A.-Mechelen, auteur, gewezen stadsgids van Mechelen, gewezen voorzitter van de Kunstkring Edgard Tinel, gewezen voorzitter van het Comité Toren en Beiaard, lid van OKRA en lid van de Mechelse Gidsenbond.

Frans Vermoortel werd genomineerd als Verdienstelijke Mechelaar in 1993.

Hij was eveneens lid van onze Kring van 1980 tot 2001.

Hector Rombaut

Hector Rombaut (°Aalst 2 maart 1927- †Mechelen 23 maart 2010). Hij was doctor in de rechten, ere-arrondissementscommissaris en ere-provinciaal voorzitter van het Rode Kruis. Hij was lid van onze Kring sinds 1966.

Jan Pieter De Win

Jan Pieter De Win (Mechelen 7 juni 1922 - † Antwerpen 29 december 2009). Hij was lid van de vriendenkring van de krant "Het Volk" en van OKRA. Hij was lid van de Kring sinds 2002.

Leo Beeck

Leo Beeck (Mechelen, 27 april 1921 - †Bonheiden, 2 december 2009). Architect Leo Beeck was stichtend lid van de Koninklijke Maatschappij der Bouwmeesters van Antwerpen (KMBA), stichtend lid van de Architectenvereniging van Mechelen en omstreken (AMO), voorzitter van de Federatie der Belgische Architecten (FAB), architect van het jaar 1987.
Hij was stichtend lid van de Stedelijke Commissie van Monumenten van de stad Mechelen. Leo Beeck was lid van de Kring sinds 1969.

August Keersmaekers

August KEERSMAEKERS (°Retie, 26 oktober 1920 - †Duffel, 27 september 2009), doctor in de Germaanse filologie, emeritus gewoon hoogleraar sinds 1986 van de UFSIA en de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel en lid van de Koninklijke Academie voor Nederlandse taal- en letterkunde. Hij publiceerde ruim 300 artikelen, voornamelijk over auteurs uit de 17de eeuw in Noord en Zuid, inzonderheid over Bredero en Vondel. Hij was ook een gepassioneerd boekenverzamelaar; zijn goede vriend Gaston Durnez schatte zijn collectie op circa 20.000 boeken. Hij was lid van de Kring sinds 1962.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina