Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Joos Somers

Joos Somers (°Vilvoorde, 4 april 1936 - †Mechelen, 5 januari 2012),  was leraar Germaanse talen. Hij was volksvertegenwoordiger voor de Volksunie van 1974 tot 1985 en senator van 1985 tot 1987. Hij was ere-secretaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Hij was ook gemeenteraadslid in Sint-Katelijne-Waver (1970-1979) en Mechelen (1982-1989).

Joos Somers was lid van onze Kring sinds 2005.
 

André Landuyt

André Landuyt (°Gentbrugge, 5 april 1926 - †Bonheiden, 26 december 2011) was van 1952 tot 1986 leraar geschiedenis aan de toenmalige Rijksmiddelbare Jongensschool in Mechelen. Hij was redactielid van "Geschiedenis in het Onderwijs", een tijdschrift voor geschiedenisonderwijs en sociale vorming en van "Clio", een "krant van heden over de wereld van gisteren". Hij was opsteller van de lessen "geschiedenis van België" voor de Dienst Schriftelijk Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs.

André Landuyt was onafgebroken lid sinds 1955 van de Kring en hij was bibliothecaris in het bestuur van de Kring van 1956 tot 1961.

 

Emmanuel de Bethune

Baron Emmanuel de Bethune (†Marke, 4 november 2011 op 82-jarige leeftijd) was tussen 1970 en 1976 burgemeester van Marke en gedurende twee perioden burgemeester van Kortrijk (1987-1989 en 1995-2000). Hij zetelde ook in de West-Vlaamse provincieraad. Daarnaast was hij onder andere voorzitter van de Vlaamse Energie Holding. De oud-burgemeester was oprichter van de Stichting de Bethune, die als doel heeft de unieke archief- en bibliotheekcollectie van de familie de Bethune als erfgoedgeheel te bewaren.

Baron Emmanuel de Bethune was lid van onze Kring sinds1982.

Renaat Rijmenans

Renaat Rijmenans (°Mechelen 10 januari 1941 - †Mechelen, 12 oktober 2011) was burgerlijk ingenieur. Hij was lid van onze Kring sedert 2000.

Jacques Garcia

Jacques Garcia (°Berlare, 25 juli 1931 - †Schiplaken, 29 augustus 2011) was architect en ook een gepassioneerd verzamelaar van oude boeken, prenten en documenten. Hij werd een antiquaar met naam. Jacques Garcia was de bedenker en bezieler van de Internationale Antiquaren(boeken)beurs die dit jaar jaar (2011) voor de twintigste maal zal plaatsvinden in het Cultuurcentrum en waaraan de Kring van bij aanvang haar logistieke steun verleende.

Jacques Garcia was een gewaardeerd lid van onze Kring sinds 1986.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina