Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Jozef Vanderhoeven

Jozef Vanderhoeven (°Mechelen, 19 juni 1928 - †Bonheiden, 28 oktober 2013) was technisch ingenieur. Hij was lid van onze Kring sinds 1977.

Dr. Raphaël De Smedt

Dr. Raphaël De Smedt (°Mechelen, 28 augustus 1941 – †Bonheiden, 13 oktober 2013) was gewezen hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België en een eminent kenner van pictor regis Michiel Cocxie. Hij was ook een groot promotor van de kunstwerken van zijn vader Jan De Smedt (1905-1954). Hij was sinds 1996 lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, waarvan hij in de periode 2005-2007 het voorzitterschap kreeg toevertrouwd. Zijn bibliografie telt vandaag méér dan 270 nummers, waarvan 15 boeken en méér dan 120 artikels.

Sinds 1956 was hij lid van onze Kring; van 1969 tot 1995 was hij secretaris en sinds 2000 ondervoorzitter. Hij was een spilfiguur in onze vereniging en heeft vele jaren zéér veel werk verricht. Hij organiseerde o.a. internationale symposia in onze stad: over Janus Secundus, de Orde van het Gulden Vlies, Michel Cocxie, over de identiteit en status van de Bourgondische hertogen en over Margareta van York.

Zijn indrukwekkend netwerk – tot in de hoogste kringen – heeft hij geduldig maar intensief en vastberaden voortdurend uitgebouwd én zorgvuldig onderhouden. De Kring kon daardoor een enorme stap voorwaarts zetten en werd op de internationale kaart gezet. De Kring plukt daar vandaag nog steeds de vruchten van. Dr. Raphaël De Smedt bewaakte o.a. ook de hoge kwaliteit van onze Handelingen, ons jaarboek. Kortom, vooral mee dankzij zijn inzet is de Kring geworden wat hij nu is!

Dr. Raphaël De Smedt bood recent wegens gezondheidsredenen zijn ontslag aan als Ondervoorzitter van de Kring. Met unanimiteit besliste het bestuur van de Kring om hem het Erevoorzitterschap aan te bieden als blijk van onze waardering en genegenheid. Op 15 augustus ll. heeft Dr. Raphaël De Smedt dit Erevoorzitterschap dankbaar aanvaard.

In de Handelingen van 2013 (deel 117) zal een uitgebreid in memoriam verschijnen.
 

Julien Béart

Julien Béart (°Mechelen, 1 april 1924 - † Mechelen, 12 mei 2013) was lid van onze Kring sinds 1986.

Frans Van der Vorst

Frans Van der Vorst (°Mechelen, 16 april 1926 - † Bonheiden, 8 augustus 2013) was lid van onze Kring sinds 1979. In 1964 was hij de eerste en zeer bezielde voorzitter van de Mechelse Oudervereniging voor de Moraal, waarvan hij de medestichter was. Hij stichtte of ondersteunde of hielp zowat elk vrijzinnig initiatief dat in Mechelen werd opgestart, o.m. het Vrijzinnig Jeugdatelier en Melemo (Mechelse Leerlingen Moraal). Voor al zijn verdiensten voor de georganiseerde vrijzinnigheid ontving hij in 2007 de Mechelse Geuzenpenning.

Alfons Jacobs

Alfons Jacobs (°Rillaar, 6 maart 1926 - †Bonheiden, 16 juni 2013). Hij was dokter en lid van onze Kring sinds 1969.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina