Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Jan Parys

Dr. Jan Parys (°Mechelen, 24 juni 1942 - †Turnhout, 1 maart 2014), was internist en diabetoloog. Hij was lid van onze Kring sinds 2003.

Hendrik Larivière

Hendrik Larivière (°Mechelen, 27 augustus 1922 - †Mechelen, 16 februari 2014) was gedurende tientallen jaren de drijvende kracht van Auteursbureau ALMO bvba als directeur en zaakvoerder. Hij was lid van onze Kring sinds 1976.

Frans Van Passel

Prof. em. Frans Van Passel (°Betekom, 3 oktober 1926 - †Bonheiden, 16 januari 2014) was doctor in de letteren en wijsbegeerte, ereprofessor aan de Koninklijke Militaire School en bezieler van de zomercursus Nederlandse taal en cultuur in Gent voor buitenlandse studenten. Frans Van Passel was lid van de Kring sinds 1972.

Alfons Thijs

em.prof.dr. Alfons Thijs (°Antwerpen, 22 maart 1944 - †Borgerhout, 14 januari 2014), was hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij was lid van onze Kring sinds 1960.

Jozef Vanderhoeven

Jozef Vanderhoeven (°Mechelen, 19 juni 1928 - †Bonheiden, 28 oktober 2013) was technisch ingenieur. Hij was lid van onze Kring sinds 1977.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina