Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Juliette Decreus (geb. Vanliefland)

Juliette Decreus (geb. Vanliefland) (°Mechelen, 14 februari 1911 - †Mechelen, 30 januari 2013), was doctor in de letteren. ZIj maakte een internationale academische carrière als docente Franse literatuur aan de universiteiten van Leeds, Glasgow, Londen (UK), Houston-Texas (USA) en Manitoba (Canada). Na haar emeritaat keerde zij in 1985 terug naar haar geboortestad. Zij was ook auteur van dichtbundels onder de naam Vanliefland. Juliette Decreus was lid van onze Kring sinds 1993. Ondanks haar lange verblijf in het buitenland bleef zij een trouw lid.

Karel A. H. J. Swenden

E.H. Karel Swenden (°Rumst, 23 november 1920 - †Rumst, 10 november 2012) was doctor in de theologie (Leuven), priester van het aartsbisdom (1944) en oud-leraar aan het Sint-Jozefinstituut in Tienen (1947-1972). Hij was o.a. van 1985 tot 2000 zondagpriester in de vroegere Paterskerk in Boom, stichtend lid van de Geschiedkundige Kring Rumesta vzw (1985) en werkend lid van het Thomas More-genootschap vzw.

E.H. Karel Swenden was lid van onze Kring sinds 2003.

Pieter Potums

Pieter Potums (°Mechelen 16 maart 1925 - †Mechelen, 13 januari 2012). Hij was o.a. Mechels stadsgids en oud-voorzitter van de Oud-Leerlingenbond van het Koninklijke Atheneum Pitzemburg van Mechelen. Hij was lid van de Kring sinds 1977.

Raymond Adriaens

Raymond Adriaens (°Mechelen, 2 juli 1922 - †Mechelen, 26 oktober 2011). Het Bestuur van de Kring vernam recent het overlijden van ons medelid. Hij was handelaar en zaakvoerder van een electrozaak aan de Hoogstraat. Raymond Adriaens was lid van onze Kring sinds 1963.

Rosa Van Schoor-Peeters

Het Bestuur van de Kring vernam zeer recent het overlijden van mevrouw Rosa Van Schoor-Peeters. Zij was lid van onze Kring sinds 1976 tot bij haar overlijden.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina