Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Karel A. H. J. Swenden

E.H. Karel Swenden (°Rumst, 23 november 1920 - †Rumst, 10 november 2012) was doctor in de theologie (Leuven), priester van het aartsbisdom (1944) en oud-leraar aan het Sint-Jozefinstituut in Tienen (1947-1972). Hij was o.a. van 1985 tot 2000 zondagpriester in de vroegere Paterskerk in Boom, stichtend lid van de Geschiedkundige Kring Rumesta vzw (1985) en werkend lid van het Thomas More-genootschap vzw.

E.H. Karel Swenden was lid van onze Kring sinds 2003.

Pieter Potums

Pieter Potums (°Mechelen 16 maart 1925 - †Mechelen, 13 januari 2012). Hij was o.a. Mechels stadsgids en oud-voorzitter van de Oud-Leerlingenbond van het Koninklijke Atheneum Pitzemburg van Mechelen. Hij was lid van de Kring sinds 1977.

Raymond Adriaens

Raymond Adriaens (°Mechelen, 2 juli 1922 - †Mechelen, 26 oktober 2011). Het Bestuur van de Kring vernam recent het overlijden van ons medelid. Hij was handelaar en zaakvoerder van een electrozaak aan de Hoogstraat. Raymond Adriaens was lid van onze Kring sinds 1963.

Rosa Van Schoor-Peeters

Het Bestuur van de Kring vernam zeer recent het overlijden van mevrouw Rosa Van Schoor-Peeters. Zij was lid van onze Kring sinds 1976 tot bij haar overlijden.

Daniël Kockelkoren

Daniël Kockelkoren (°Mechelen, 28 februari 1931 - †Sint-Katelijne-Waver, 9 februari 2012). Hij was een drukker en een artisanale boekbinder van precieuze werken. Hij was jarenlang bestuurslid van Erf en Heem van Sint-Katelijne-Waver en werd in 2005 gehuldigd door het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver voor zijn verdiensten op cultureel gebied. 

Hij was lid van onze Kring sinds 1999.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina