Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Herman Verdin

Herman Verdin (°Mechelen, 9 september 1925 - †Kessel-Lo, 19 augustus 2011). Hij was Emeritus Professor in de Oude Geschiedenis K.U.Leuven, Doctor in de Wijsbegeerte en Letteren en voormalig productieleider van het NIR en de BRT.

Herman Verdin begon in 1949 als radiomaker bij het NIR, de voorloper van de huidige VRT. Daarnaast deed hij omroepwerk als commentator. In 1961 werd hij hoofd van de dienst Artistieke en Educatieve uitzendingen. Hij had de leiding over programma's als "Ten huize van..." en "Hier spreekt men Nederlands". Ook doctoreerde hij aan de K.U.Leuven in de Oude Geschiedenis. Hij koos voor de academische wereld toen hem een leerstoel werd aangeboden aan de universiteit. Toch bleef hij nog jaren met de omroep in contact als bestuurder van Omroep Brabant en als voorzitter van de Bert Leysenprijs.

Herman Verdin was lid van onze Kring sinds 1945.

Roland Versele

Roland Versele (°Gent, 28 augustus 1934 - †Sint-Katelijne-Waver, 13 juni 2011) was Kapitein-Commandant b.d. Hij was lid van onze Kring sinds 1995.

Paul Van Crombruggen

E.H. Paul Van Crombruggen (°Boom, 13 maart 1926 - †Bonheiden, 31 mei 2011) was priester-leraar en oud-directeur van het Sint-Romboutscollege. Hij blijft vooral gekend als provisor van deze school én als aalmoezenier van de collegescoutsgroep PG Frassati. Hij was lid van onze Kring sinds 1997.

Karel De Vos

Karel De Vos (°Vilvoorde, 30 januari 1921 - †Asse, 31 mei 2011), werd in Mechelen tot priester gewijd op 3 juni 1944. Hij was oud-leraar aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen. E.H. Karel De Vos was lid van onze kring sinds 1976.

Pieter-Leopold Kerremans

Pieter-Leopold Kerremans (°Blaasveld, 14 april 1928 - †Bonheiden, 9 mei 2011), is gewezen hoofd van de Agentschappen van de Nationale Bank van België te Veurne, Dendermonde en Mechelen, ere-inspecteur-generaal van de Nationale Bank van België en stichter van CEFI (Comité voor Economische en Financiële Informatie). Hij was voorzitter en penningmeester van Het Schepenhuis vzw Mechelen en lid van het organisatiecomité Hanswijkprocessie Mechelen.

Hij was jarenlang één van de dragers van het Hanswijkbeeld. Hij maakte een bedevaart - te voet - naar Santiago de Compostella. Pieter-Leopold Kerremans was lid van onze kring sinds 1973.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina