Skip to Content

Mededeling

Dialectwandelingen georganiseerd door de Faculteit van het Mechels dialect (werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw)

Ons medelid Egied Rossiau, o.a. ook stadsgids, deelt mee dat de Faculteit van het Mechels Dialect - een werkgroep van de Koninklijke Gidsenbond Mechelen vzw - wandelingen organiseert in het Mechels dialect.

Op zaterdag 29 september 2012 geeft ons medelid Pierre Levens als stadsgids een "biestege wandeling" en vertelt hij over "biesten-in-'t-stad". De wandeling start om 14.30 uur. Samenkomst aan het standbeeld van Opsinjoor.

Op zaterdag 27 oktober 2012, geeft ons medelid Paul Delbaere als stadsgids een rondleiding over "moodege Mêcheleirs en Mêcheleisse". Ook deze wandeling start om 14.30 uur  aan het standbeeld van Opsinjoor.

Voor de leden van onze Kring is de deelnameprijs 2 euro (in plaats van 3 euro!).

 

Een nieuwe publicatie van ons mede-bestuurslid Marcel Kocken: "Gids voor Historisch Mechelen"

Zeer recent verscheen van Marcel Kocken de “Gids voor Historisch Mechelen – Guide pour la ville historique de Malines – A Guide to Historical Mechelen” met foto’s van de Mechelse kunstfotograaf Luc Van Hoeylandt. 

(Foto: Patrick Hattori)

Het is geen gids die de lezer of toerist bij de hand neemt en haar of hem straat per straat door het oude Mechelen leidt. Het is evenmin een gids die elke oude steen in Mechelen detailrijk beschrijft. Het is wél een gids die de meest interessante gebouwen, monumenten, en kunstwerken van Mechelen toont en kort beschrijft, dit alles in drie talen: het Nederlands, Frans en Engels. Een stadsplan met inhoudsopgave maakt het de bezoeker/toerist mogelijk zelf zijn/haar wandeling à la carte uit te stippelen!

Het zou Marcel Kocken niet geweest indien hij niet hier en daar iets speciaals had toegevoegd: wie kent in Mechelen nog de H. Leodegarius? Wie weet wat “ex voto’s” zijn en waar nog te zien? Wat zijn “De Zeven Weeën van O.L.Vrouw”? En welk heiligenbeeld heeft in Mechelen een “scheve lee”? Eenvoudig samengevat: een mooi, lezenswaard boekje dat niet alleen toeristen zal boeien, maar ook in de boekenkast van elke rechtgeaarde Mechelaar thuis hoort.

De gids is uitgegeven door C. de Vries-Brouwers, Antwerpen/Rotterdam in een zeer handig formaat, 128 pagina’s dik en met een 100-tal foto’s. De verkoopprijs is € 14,50.

Het boekje is te koop bij de Mechelse boekhandels.

Marcel Kocken krijgt een onderscheiding!

Ons mederaadslid Marcel Kocken, auteur van diverse boeken over het verleden van Mechelen, ontving op zaterdag 24 maart 2012 in het Cultuurcentrum van Heist-op-den-Berg de prestigieuze onderscheiding: "Eremerk wijlen deken Jozef van Herck".

Jozef van Herck (1888-1984) was doctor in de klassieke filologie, licentiaat kunstgeschiedenis, priester en deken van Kontich. Hij was sterk geëngageerd in de studie van heemkunde. Om hem te blijven gedenken heeft Heemkunde Gouw Antwerpen het ereteken in het leven geroepen. Elk jaar wordt iemand hiermee beloond, die zich verdienstelijk maakte op het gebied van heemkunde.

 

Marcel Kocken kreeg de prijs 2012 voor zijn vele publicaties in het tijdschrift Volkskunde, het Jaarboek van de Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde (Provincie Antwerpen) en in de Handelingen van onze Kring.

Over deze blijk van erkenning verscheen o.a. in de Gazet van Antwerpen van 26 maart 2012 een bijdrage onder de titel: "Stadsgids Marcel Kocken krijgt onderscheiding".

Het Bestuur van de Kring feliciteert van harte Marcel voor deze bijzondere erkenning!

 

 

 

Nieuw! Bibliografie over Michel Coxcie.

Dr. Raphaël DE SMEDT, Autopsie de Michel Coxcie, Brussel, Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België - Académie royale d’archéologie de Belgique, (Revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art), 2011, fasc. 2, 256 p.

 

Twintig jaar na de inrichting van het internationaal colloquium Michel Coxcie, pictor regis, bezorgt dr. Raphaël de Smedt, oud-hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België en voormalig voorzitter van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, drieduizend bibliografische notities betreffende de hofschilder van Filips II, schepper van ontelbare schilderijen en tekeningen, kartonontwerper van wondere wandtapijten en glasramen, kopiist van Van Eyck en Van der Weyden.

De inleiding biedt een overzicht van de receptie van de kunstenaar, waarover in een twintigtal talen in zevenentwintig landen is gepubliceerd. Gestoeld op uitgegeven archiefstukken, heeft de auteur een nauwkeurige chronologie opgesteld. Een onderwerpsindex ontsluit voor het eerst de fenomenale productie over de hele wereld verspreid van deze hoogst belangrijke Mechelse artiest.

Em. prof. dr. Philippe Roberts-Jones, oud-hoofdconservator van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België en voormalig secretaris van de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, schreef het voorwoord. De inleiding, de chronologie en de onderwerpsindex van zestig pagina’s zijn in het Frans.

Het volume kan worden besteld door storting van 25 euro op nr. BE 39 3100 3817 2519 code BIC: BBRUBEBB) van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België.
 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina