Skip to Content

Mededeling

Mechels funerair erfgoed in de kijker!

Begin juli verschijnt een unieke publicatie (een afzonderlijke aflevering) van een tweehonderdtal bladzijden over het kerkhof. Over het Mechels kerkhof was nog nooit een publicatie verschenen of enige informatieve gids.
De auteurs Paul De Win, gewezen voorzitter van de Oudheidkundige Kring van 2002 tot 2011 en zijn echtgenote Hedwig De Saeger wandelden tijdens het Coronajaar het Mechels kerkhof af op zoek naar pareltjes van het funerair erfgoed!

Het is hun bedoeling om de lokale overheid en het publiek te sensibiliseren voor deze unieke graven.
Door de opheffing van de “eeuwigdurende concessies” sinds 2021 worden heel wat historische graven bedreigd in alle Belgische gemeentes.
Gemeentebesturen dienen zelf een lijst op te maken van graven die bewaard dienen te blijven vanwege hun uniek karakter.
Deze gids vormt alvast een handig werkinstrument dat als basis hiervoor kan dienen.
Ook de oude kerkhoven van de deelgemeentes, rondom de kerken,komen in deze publicatie aan bod.
Dit alles is ook rijkelijk geïllustreerd met meer dan 300 kleurenfoto’s.
Dit boekdeel is exclusief te bekomen op het stadsarchief van Mechelen.

Wie zich na 14 juni aanmeldt als nieuw lid, geldt zijn betaling al voor het volgende jaar! (en ontvangt tevens de Handelingen van dit jaar)

Internationale Antiquarenbeurs afgelast!

Tot spijt van de vele boekenliefhebbers is vanwege de beperkingen door het Corona-virus de 29ste editie van de Internationale Antiquarenbeurs afgelast.
Hopelijk kan ze opnieuw doorgang vinden in 2021!
Maar niets belet je even binnen te springen bij het Antiquariaat Garcia, Onder den toren 6 te Mechelen.

Corona-Virus

Voorlopig worden alle culturele activiteiten opgeschort vanwege de opgelegde maatregelen van hogerhand om het Corona-virus in te dijken.
Zo ook is het stadsarchief waar wij op regelmatige basis samenkomen gesloten tot en met 1 juni 2020.
Wij houden u verder op de hoogte, wanneer onze activiteiten hernemen.
Wij zijn in ieder geval volop bezig met de voorbereiding van het jaarboek dat u tegen begin juli mag verwachten. Dit jaar krijgt u zelfs uitzonderlijk twee delen, niet minder dan 462 pagina's!

Nieuwe Handelingen (handelend over het jaar 2018) beschikbaar

Het nieuwe jaarboek, de Handelingen deel 122 (2018), is ondertussen geleverd op het stadsarchief. Het is een lijvig boek geworden van meer dan 391 pagina’s en talrijke kleurenillustraties.
Het bevat zeven artikels die diverse onderwerpen behandelen gaande van de Bourgondische periode, over W.O. I tot zelfs het hedendaags politiek landschap.

Je kan het vanaf vandaag tot en met 30 augustus 2019 komen afhalen op het Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen, tijdens de openingsuren: zie https://stadsarchief.mechelen.be/wanneer-is-de-leeszaal-open.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina