Skip to Content

Mededeling

Nieuw boek

De ruim 125 prentkaarten die door Alfred Ost werden getekend over Mechelen worden in dit boek weergegeven. Marcel Kocken zorgde voor de begeleidende tekst.

Erfgoeddag op zondag 22 april: 18de editie onder het thema "Kiezen".

In de Witte Zaal van het Arsenaal (ingang via de Kruidtuin) wordt doorlopend een film vertoond, waarin acht Mechelse Erfgoedverenigingen zichzelf voorstellen aan het publiek.
Er zijn ook korte lezingen, o.a. van Geert Clerbout over de "Kinderen van de collaboratie" om 13u, Bart Stroobants over de lakenhal om 14u30 en Marcel Kocken over "Rampen en drama's" om 16u.
In de Kruidtuin brengt Radio Reflex tussen 14 en 16u een live-uitzending over de hoogtepunten van de twee voetbalclubs Racing Mechelen en KV Mechelen, waarbij enkele bekende Mechelaars (Jaak Van Assche, Piet den Boer, ...) komen vertellen over hun voetbal anekdotes.

De jaarboeken zijn er!

Zopas werden de gloednieuwe jaarboeken door de drukker geleverd.
Het omvat de gebruikelijke Handelingen met zes artikels over Mechelse onderwerpen (300 bladzijden).
Bovendien verschijnt er nog een extra tweede deel, dat volledig gewijd is aan Mechelen tijdens de Eerste Wereldoorlog met tot nu toe vrij ongekende getuigenissen en rijkelijk voorzien van illustraties (200 bladzijden).

Wie niet langer kan wachten haast zich nu (vanaf 5/06/2018) al naar het stadsarchief om zijn exemplaar af te halen!

Wij herdenken het einde Eerste Wereldoorlog met de uitgave van aangrijpende originele getuigenissen.

De Kring voor Oudheidkunde van Mechelen herdenkt het einde van de Eerste Wereldoorlog op een originele manier. Zij biedt aan haar leden de uitgave van een reeks unieke bronnen over Mechelen tijdens die rampzalige jaren. De teksten zijn aangrijpend en uit het leven gegrepen. Zij zijn van mensen die de oorlogsgruwel persoonlijk in onze stad meemaakten en ondergingen. De talrijke illustraties zijn al even aangrijpend als de teksten. Veel afbeeldingen zijn nog nooit voorheen uitgegeven.

De tweede aflevering (207 blz.) van de Handelingen is een goed gedocumenteerde bronnenuitgave. De voorbije tien jaar zijn er niet alleen heel wat studies gepubliceerd, ook verschillende bronnen zijn ontsloten, geïnventariseerd of gedigitaliseerd. Dat maakt het onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog een stuk eenvoudiger. Daarom besliste de Kring om zelf de belangrijkste onuitgegeven bronnen over de stad Mechelen en het dagelijkse leven in de Eerste Wereldoorlog uit te geven. Zo bereiken die getuigenissen het brede publiek.

Het boek wordt ingeleid met een korte historiek van Mechelen in de Eerste Wereldoorlog door historicus Geert Clerbout. Daarop volgt de uitgave van vijftien bronnen, die telkens worden ingeleid met een kleine toelichting. Op die manier weet de lezer hoe de bron tot stand kwam en welk doel ze had. De tekst wordt vervolgens integraal weergegeven. Aan het einde van het boek volgt een lijst met alle Mechelaars die tijdens de Eerste Wereldoorlog als gevolg van het krijgsgewoel het leven lieten, zowel burgers als soldaten.

Wie zich nu lid maakt krijgt dit als extra welkomstgeschenk!

Adreswijziging

Vanaf 1/01/2018 is het adres van het Mechels stadsarchief officieel veranderd naar Nokerstraat 2,2800 Mechelen. Dit is dus vanaf heden ook het nieuwe correspondentieadres van de Oudheidkundige Kring.
Het gebouw en de locatie zijn hetzelfde gebleven, maar voor leveranciers is de toegang gemakkelijker te bereiken via de Nokerstraat (dan de Goswin de Stassartstraat).Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina