Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Alfons Selleslagh

Alfons Selleslagh (Mechelen 8/04/1935-Duffel 22/11/2022), priester-deken van Hanswijk, was lid van 1995 tot 2016.

Jozef Colpin

Jozef Colpin (Mechelen 18/10/1947-Hombeek 14/08/2022),Ere-magistraat en lid van onze Kring sinds 2005.

Henri Sprangers

We melden het overlijden van oud-kolonel Henri Sprangers (Merksem 4/06/1927- Mechelen 4/08/2022), gewezen bestuurslid van onze Kring van 1982 tot 1995. Hij was ook actief in de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

Pol Van Hoof

Pol Van Hoof (Mechelen 22/09/1948- Bonheiden 6/06/2022) was nog maar lid sinds 2015, maar hij was tevoren al in verscheidene verenigingen actief zoals de Toneelstudio Sint-Gummarus en als figurant in de Hanswijkprocessie.

Henri Hommelen

Henri Hommelen (Diest 20/12/1926-Hever 15/03/2021), ere-administratief directeur van het gewezen Rijksdomein Hofstade.
Lid van de Kring sinds 1971.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina