Skip to Content

Het Blazoenfeest van De Peoene (1620) en het Twaalfjarig Bestand

Op 3 mei 1620 vond het laatste grote rederijkersfeest in de geschiedenis plaats, georganiseerd door de Mechelse rederijkerskamer De Peoene. In 2020 is het precies vierhonderd jaar geleden dat die gebeurtenis in Mechelen plaatsgreep. Reden genoeg om hieraan speciale aandacht te besteden.

Sinds 1609, toen noord en zuid een twaalf jaren durend bestand overeenkwamen in wat later als de Tachtigjarig Oorlog aangeduid zou worden, waren de contacten tussen de Republiek der Verenigde Nederlanden en de Spaanse Nederlanden er een stuk gemakkelijker op geworden, zeker in cultureel opzicht. Rederijkers speelden in dit opzicht geen onbelangrijke rol. In de lezing wordt het feest van De Peoene gedetailleerd besproken tegen de achtergrond van het Twaalfjarig Bestand en de aanloop daarnaartoe. Een van de inrichters ervan, de zilversmid Hans Theuillier, was in diezelfde jaren tevens betrokken bij de totstandkoming van een nieuw schrijn voor de relieken van Sint-Rombout. Een andere bij dit feest nauw betrokken rederijker, Hendrick Faydherbe, was de vader van de beroemde architect en beeldhouwer Lucas Faydherbe. Aan die beide laatsten zullen we eveneens aandacht besteden en enkele tot dusverre niet bekende zaken de revue laten passeren.

Spreker(s): 
Wim Hüsken
Wim Hüsken is doctor in de Letterkunde en was tot aan zijn pensioen conservator bij de Stedelijke Musea Mechelen. Hij was daarvoor als historisch-letterkundige werkzaam aan de universiteiten van Nijmegen, Melbourne (Australië), Cambridge (UK), Hull (UK) en Auckland (Nieuw-Zeeland).
Datum: 
din, 17/09/2019
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal derde verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina