Skip to Content

Lezing door mevr. Marjan Buyle over de muurschildering in de Sint-Janskerk.

Eind 2008 werden in de Sint-Janskerk van Mechelen muurschilderingen ontdekt achter de 18de-eeuwse orgelkast. Het conservatieteam van het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed) voerde het onderzoek en de restauratie uit. Het bleek te gaan om een meer dan merkwaardige vondst van twee beschilderde muren met voorstellingen van de heilige Christoffel en de heilige Joris in zijn gevecht met de draak.
 
De schilderingen gaan terug tot 1400, de periode dus vóór de Vlaamse Primitieven. Door deze vroege datering, de kwalitatieve uitvoering en de goede bewaringstoestand vormen ze een waardevolle toevoeging aan het Mechelse middeleeuwse erfgoed.
 
De lezing zal ingaan op de ontdekking en het vrijleggen van de muurschilderingen, de restauratie ervan, en de resultaten van het onderzoek, zowel materiaaltechnisch als kunsthistorisch.
 
 
Prinses - na restauratie (VIOE)
 
Marjan Buyle is licentiate Archeologie en Kunstwetenschap (KULeuven), studeerde aan de Università Internazionale dell’ Arte in Firenze en volgde een cursus conservatie aan het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium te Brussel.
Vanaf 1976 was zij werkzaam op de Afdeling Monumenten en Landschappen, als inspecteur voor de dossiers van gespecialiseerde restauraties en als verantwoordelijke van de conserveringsploeg.
Sinds 2005 is zij werkzaam op het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, als onderzoeker conservatie-restauratie en later ook als teamcoördinator conservatie- en restauratietechnieken.
Zij publiceerde over muurschilderingen, interieurrestauratie, polychromie, conserving, o.a. in Openbaar Kunstbezit en in Monumenten en Landschappen.
 
De lezing wordt afgesloten met een drankje.
 
 
 
Datum: 
din, 18/10/2011
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal derde verdieping van het stadsarchief, Goswin de Stassartstraat, 145.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina