Skip to Content

25 Jaar geleden overleed Baron Flor Peeters (°4 juli 1903 - †4 juli 1986)

Type: 
Mededelingenblad
Auteur(s): 
Herwig De Lannoy en François Van der Jeught
Jaargang: 
42
Nummer: 
4
Plaats van uitgave: 
Mechelen
Jaar van uitgave: 
2011
Pagina's: 
16-18

 

 
Vijfentwintig jaar geleden, op 4 juli 1986, precies op zijn 83ste verjaardag, overleed in Mechelen componist en organist Baron Flor Peeters. Naar aanleiding van deze 25ste verjaardag van zijn overlijden werd in de Sint-Romboutskathedraal op zondag 3 juli ll. om 20u30 een “In Memoriam Flor Peeters”-concert gehouden. Dit herinneringsconcert werd ingericht door de vzw De Sint-Romboutskathedraal, in samenwerking met Alumni Lovanienses Mechelen en Alumni Lovaniensis vzw. Flor Peeters was immers ere-doctor van de KULeuven (1971).
 
Op het programma stonden diverse belangrijke orgelwerken van de meester, maar ook zijn opus 36, “Speculum Vitae” voor tenor en orgel op gedichten van Jef Simons. Ook werd “10 Biblische Lieder”, op Bijbelse psalmteksten, van Antonin Dvorak gebracht. De uitvoerders waren Peter Pieters, die sinds 1986 organist is van de Mechelse kathedraal, en Zeger Vandersteene, één van de meest gerenommeerde Belgische tenoren op de internationale scène.
 
Het Bestuur van de Kring wil deze 25ste verjaardag aangrijpen om ons gewezen lid Baron Flor Peeters in herinnering te brengen. Hij was sinds 1949 tot zijn overlijden onafgebroken lid van onze Kring. Hij heeft ook in onze Handelingen bij bijzondere gelegenheden heel attentvolle bijdragen geleverd.
 
In de uitgave van 1976 onder de titel Studia Mechliniensia. Bijdragen aangeboden aan Dr. Henry Joosen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, werd zijn manuscript van het Sint-Rumolduslied opgenomen, een gedicht van Frans Eykans, dat Flor Peeters op muziek had gezet. Hij gaf hierin een opdracht mee: Aan Dr. Henry Joosen, dit manuscript van mijn Sint-Rumolduslied, dat tevens een huldelied weze bij zijn 65 jaar.(1)
 
In 1984 publiceerde Flor Peeters in onze Handelingen voorafgaand aan de bijdrage over Jan de Smedt van Mechelen en de muziek, een Preambulum voor klavier op de naam van Jan de Smedt. Bovenaan dit opus 198 schreef de componist: Aan mijn vriend Raf de Smedt.(2)
 
Op vrijdag 4 juli 2003 vond in de Raadzaal van het Mechels stadhuis een stijlvolle academische zitting plaats in het kader van de viering van de 100ste verjaardag van de geboorte van Flor Peeters. Ze werd voorgezeten door ons raadslid Marcel Kocken, toen voorzitter van de Mechelse Cultuurraad. Naast de toenmalige wnd. burgemeester en de schepen van cultuur, waren de sprekers Raymond Schroyens, componist, van 1971 tot 1993 professor clavecimbel aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel en oud-leerling van Flor Peeters, en Dr. Raphaël De Smedt, toenmalig wnd. Hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België en ondervoorzitter van onze Kring. Als huldeblijk vanuit de Kring werd aan onze beroemde stadsgenoot, tevens ereburger van Mechelen, de teksten van de lezingen gepubliceerd in deel 107/1 van de Handelingen (2003).(3)
 
Raymond Schroyens herinnerde aan de componist: “Ereburger en doctor honoris causa Flor Peeters werd te ruste gelegd in het erepark van de Mechelse stedelijke begraafplaats. Vandaag, 4 juli 2003, op de kop 100 jaar geleden, nam zijn glorievolle leven een aanvang. Hij werd ’s werelds beroemdste Mechelaar”. Dr. Raphaël De Smedt besloot zijn toespraak toen met:“Vandaag leeft hij nog in het hart van velen, maar na ons verscheiden zal hij voor immer blijven leven door zijn monumentaal oeuvre en door zijn onwaardeerlijk archieffonds, waarvan de onnoemelijke artistieke, historische en musicologische waarde niet genoeg kan worden geprezen”.
 
Deze woorden hebben helemaal niets van hun waarde en kracht verloren, integendeel, zij blijven bijzonder actueel en dat zal ongetwijfeld ook zo blijven.
 
Het huldeconcert in de Sint-Romboutskathedraal van 3 juli ll. en ook de blijvende waardering vanwege het Bestuur van de Kring voor hun medelid Baron Flor Peeters, getuigen hiervan.
 
 
 
            Namens het Bestuur,
 
François Van der Jeught                                                                                         Herwig De Lannoy
Secretaris                                                                                                                Voorzitter

 

 

 

(1) Fl. Peeters, Sint-Rumolduslied, in: Studia Mechliniensia. Bijdragen aangeboden aan Dr. Henry Joosen ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag, HKKOLKM, 1976, p. XXVIII-XXXI.
(2) Fl. Peeters, Preambulum voor klavier op de naam van Jan de Smedt, in HKKOLKM, dl. 88/1, 1984, p. 261-265.
(3) R. Schroyens, “Die navond en die roze”. Veertig jaar herinneringen aan Flor Peeters, tekst uitgesproken tijdens de vergadering van 24 juni 1983, HKKOLKM, dl. 87, 1983, p. 231-257; ID., Flor Peeters ook eens buiten de schijnwerpers!, HKKOLKM, dl. 107/1, 2003, p. 235-242; R. De Smedt, Het privé-archief Flor Peeters in de Koninklijke Bibliotheek van België, HKKOLKM, dl. 107/1, 2003, p. 243-248.


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina