Skip to Content

Viering 125 jaar Kring in het Stadhuis van Mechelen - donderdag 24 maart om 19.00 uur.

Het hoogtepunt van onze viering 125 jaar Kring vormt een Academische Zitting in de Raadzaal en aansluitende receptie in de Keldermanszaal in het Stadhuis van Mechelen. Het is dan precies dag op dag de verjaardag van onze Kring! De stichting gebeurde immers op 24 maart 1886.

 

Titelblad van de Handelingen van de Kring in 1905 (eigen foto).

 

Programma:

Start om 19 uur in de raadzaal van het Stadhuis

Muziek.

Welkomstwoord en toespraak door de heer Herwig De Lannoy,
voorzitter van de Kring: De Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen als sociaal-culturele vereniging.

Muzikaal intermezzo.

Gelegenheidstoespraak door de heer François Van der Jeught, secretaris van de Kring: De Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen, 125 jaar jong. Een kort historisch overzicht “van dit tot beter...”

Muzikaal intermezzo.

Lezing door Prof. Marc Boone: Lokale geschiedschrijving in Vlaanderen, terugblikken met vertrouwen, vooruit kijken met bezorgdheid.

Huldetoespraak door de burgemeester.

Feestelijke receptie aangeboden door het Stadsbestuur Mechelen, met een hapje en een drankje in de Keldermanszaal.
 

Voorpagina van de Handelingen van de Kring in 2011 (eigen foto).

 


Het Alesia String Quartet is het strijkkwartet dat voor ons optreedt en met een vleugje lichtklassieke muziek het geheel aangenaam zal omkaderen.
Het is samengesteld uit: Tom Johnson en Marie De Bry, viool; Jasmien Van Hauthem, altviool en Sigi Tooten, cello.
Het kwartet brengt muziekfragmenten van wijlen ons medelid Peter Cabus, van ons medelid Jan De Maeyer en van Ludwig van Beethoven.

Spreker(s): 
Prof. Marc Boone
Prof. Marc Boone van de Universiteit Gent is specialist in Middeleeuwse stadsgeschiedenis. Hij promoveerde tot doctor in de geschiedenis (UGent, 1987) en was daarna als onderzoeker werkzaam in opdracht van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Momenteel is hij gewoon hoogleraar aan de UGent, gastprofessor in Dijon, Parijs (Ecole des Hautes Etudes en Sciences sociales, Sorbonne) en verbonden aan de Francqui-leerstoel aan de ULB. Hij is tevens onderwijsdirecteur van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, directeur van het interuniversitair project 'city and society in the Low Countries, 1200-1800' en lid van diverse wetenschappelijke commissies. Hij is Lid van de Kon. Vlaamse Academie van België, klasse der menswetenschappen, en lid van de Academia Europaea. Hij is ook voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Zijn wetenschappelijk onderzoek spitst zich toe op politieke en sociaal-economische geschiedenis van de Bourgondische periode, stadsgeschiedenis, historische methodologie en historiografie.
Datum: 
don, 24/03/2011


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina