Skip to Content

Extra activiteit! Een geleid bezoek aan de tentoonstelling "Gedrukte Stad".

Het Mechelse Stadsarchief herbergt een rijke verzameling oude drukken. Al het in Vlaanderen geproduceerde drukwerk van vóór 1800 is recent ontsloten. Reden genoeg om deze stedelijke erfgoedbibliotheek in de kijker te zetten.

In de 16de eeuw werden in Mechelen de eerste drukpersen in gebruik genomen. Overheid en kerk maakten veelvuldig gebruik van dit nieuwe medium. Maar ook de burgers waren snel gewonnen voor het gedrukte woord. Religieuze, feestelijke, zelfs spottende en kritische geschriften vonden een gretig lezerspubliek.

Hoe geraakten boeken en drukwerken van de drukker tot bij de lezer? Wie bezat boeken en waarom? Waren boeken gevaarlijk? Hoe veranderden ze het stadsleven?

De tentoonstelling in het Museum Schepenhuis schetst het boeiende verhaal van het gedrukte woord in het Mechelen van de 16de tot de 18de eeuw. Een wetenschappelijke publicatie en wandelingen door de stad vervolledigen het programma.

De tentoonstelling loopt in het Museum Schepenhuis, Steenweg 1, 2800 Mechelen van zaterdag 16 oktober 2010 t.e.m. zondag 16 januari 2011 (van dinsdag tot zondag van 10 tot 17 uur en laatste toegang: 16.30 uur).

Voor onze leden is er een geleid bezoek op ZATERDAG, 20 NOVEMBER 2010 om 14.00 uur.

Samenkomst in het Museum Schepenhuis.
 

Spreker(s): 
Goran Proot
Spreker werkt als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Hij is conservator Historische Collecties van de Antwerpse Universiteitsbibliotheek en is nauw betrokken bij de Short Title Catalogus Vlaanderen. Hij is hoofdredecteur van het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis en ondervoorzitter van de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis.
Datum: 
zat, 20/11/2010
Meer info bij: 
het Stadsarchief Mechelen (over de tentoonstelling).


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina